Referat 19. april 2016

De unges kommunestyremøte med påfølgende interesse fra riksmediene, felles formannskapsmøte med de andre kommunene i Buskerudbyen og møter med næringslivet i Lier var noe av det ordføreren informerte om under kommunestyremøtet 19. april.

Siden forrige møte har det vært en fin påskeferie for de fleste av oss, men samtidig har det vært en relativt produktiv måned, vil jeg si.

 • Samme uke som vi hadde siste kommunestyre var det møte i Vestregionen, der vi samarbeider med en rekke kommuner i både Akershus og Buskerud, og der blant annet en felles plattform for folkehelsearbeidet ble behandlet. Her har kommunene et godt samarbeid og mye å lære av hverandre, og Lier ligger langt fremme på området.

 • Samme uke var det også nytt representantskap i Glitrevannverket, der jeg nå er leder, og hvor vi nå planlegger en "vanndag" til høsten for å belyse vannets viktighet i vårt moderne samfunn.

 • Dagen etter påskeferien startet opp med et møte i region Vestviken, der vi også samarbeider med flere kommuner og fylkeskommunen, og hvor vi denne gang kom med innspill til fylkeskommunens overordnede planer som skal opp til revidering. Viktige innspill ble gitt både på samferdsel, og muligheten for å planlegge en videregående skole i sammenheng med nytt sykehus og helsekluster på Brakerøya, f.eks. etter modell fra Oslo Cancer Cluster.

 • De unges kommunestyre gikk av stabelen torsdag 31. mars, og har påkalt en del positiv oppmerksomhet som følge av Kaysa Finsruds forslag om å legge fra seg mobilen med sosiale medier etter klokken 21.30. Et godt forslag fra en av ungdomsskoleelevene våre som stilte i de unges kommunestyre, som vi skal følge opp med skolene, og som har fått oppmerksomhet både i VG og med vårt besøk i God morgen Norge på TV2.

 • Jeg har også hatt møte sammen med administrasjonen i Kontaktforum for næringslivet. Etter noen endringer holdes disse møtene nå ute hos bedriftene, og denne gangen var vi på et svært lærerikt og givende besøk hos Villa Skaar, et privat sykehjem i Lier.

 • I samme forbindelse kan jeg nevne at vi nå er godt i gang med arbeidet med strategisk næringsplan, også arbeidet mot den nedsatte referansegruppen der flere politikere deltar.

 • Flere av politikerne som sitter i formannskapet har også deltatt på det første felles formannskapsmøtet med de øvrige partene i Buskerudbyen. Buskerudbyen var også mitt tema for denne månedens nettmøte. Spørsmål og svar kan leses via kommunens Facebook-side.

 • Ellers vil jeg bare kort nevne at det har vært møte i Politirådet. Og oppfølgende møte med styrets leder og øvrige eiere i VIVA.

 • Forrige uke ble avsluttet med onsdag til fredag i Belgia sammen med havnestyret, der jeg som sitter som medlem av havnerådet for Lier kommune som eier i Drammen Havn. Mandag 18. april var det dernest havnerådsmøtet på havna før representantskapet i RFD, vårt renovasjonsselskap. Under møtet ble det blant annet presentert tall på at vi stadig blir flinkere til å kildesortere, og at reduksjon av restavfall har stor betydning for en enda bedre netto klimagevinst.

 • Jeg vil også nevne deltakelse på Holmsbu i anledning kommunereformarbeidet. Der deltok vi som følge av punkt 4, "sikkerhetsventilen" i vårt vedtak, for å følge med på om det vil være aktuelt med vesentlige endringer i kommunene rundt oss og hvilken betydning det i tilfelle får for Lier.

 • Jeg vil også takke for møtet med innbyggerne og flere på Egge skole mandag 18. april. Her viser jeg forøvrig til kommunestyrets behandling av den aktuelle saken 19. april
Sist oppdatert: 22. april 2016