Referat 7. februar 2017

Dette er sakene ordfører Gunn Cecilie Ringdal informerte Lier kommunestyre om i "Ordførerens informasjonskvarter". SE VIDEO.

Ordførerens informasjonskvarter:

  • Fylkesmannen har stadfestet vårt vedtak om områderegulering for Vestre Viken sykehus på Brakerøya/Lierstranda og klagene fra Teigen derved ikke er tatt til følge.
  • Bestilt orientering om kvalitetssystemer og rutiner innen plan- og byggesak og andre relevante forvaltningstjenester til formannskapets møte i februar.
  • Arbeid opp mot fremleggelse og vedtakelse av NTP.
  • Stortingets merknad til Skogmeldingen og dens konsekvenser for tømmerterminalen, kommuneplanens mål om en fjordby på Lierstranda
  • Arbeidet med Strategisk Næringsplan
  • Buskerudbyen; ATM-rådets og ATM-utvalgets videre arbeid med Buskerudbypakke 2 og orientering om møte i Samferdselsdepartementet.

SE ORDFØREREN INFORMERE:

Sist oppdatert: 08. februar 2017