Politiske møter

Gå til

Politiske møter

Møteplan

Møteplanen viser en oversikt over møter:

Møteplan 1. halvår 2022

Møteplan 2. halvår 2022

Møteplan 1. halvår 2023

 

Politiske saksdokumenter

Til saksdokumenter for politiske møter

Til saksdokumenter for Kontrollutvalget

Dokumenter for kontrollutvalget finner du over.  (Ivaretas av Viken Kontrollutvalgssekretariatet - Vikus)

Møter åpne for publikum

Alle møtene i kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene er åpne for publikum. I noen møter kan det være saker som er unntatt fra offentlighet og som da må behandles i lukket møte.

Saker som er unntatt fra offentligheten vil være avmerket i sakslisten.

Kommunestyrets møter avholdes på Haugestad. Møter i formannskap og hovedutvalg avholdes hhv. på Glitra, Gml. Hegsbro og på Haugestad.  

Møtene starter normalt kl. 18.00.

Ved møtets åpning, gjennomføres inntil 15 minutter offentlig spørretid. Publikum gis da anledning til å stille spørsmål eller gi en meningsytring. 

Spørsmål/ytringer rettes til møteleder. Dersom det stilles spørsmål relatert til en av sakene på sakskartet, blir spørsmålet besvart i tilknytning til behandling av saken.

Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med meningsytringer etter at møtet er satt.

 

Sist oppdatert: 18. mai 2022

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?