Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Valgdagen i 2019 er satt til mandag 9. september. Her får du informasjon om det kommende kommune- og fylkestingsvalget.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge.

Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i år, 2019.

Valgdagen er ikke lovfestet, men fastsettes av Kongen i statsråd i forkant av hvert valg.

Tradisjonelt avholdes valget andre mandagen i september, og dette valget avholdes 9. september 2019.

 

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge?

Norske statsborgere: Du må ha fylt 18 innen utgangen av 2019, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Statsborgere fra et annet nordisk land: Du må ha fylt 18 innen utgangen av 2019, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Andre utenlandske statsborgere: Du må ha fylt 18 innen utgangen av 2019, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske statsborgere og utenlandske statsborgere.

Hvem kan velges?

For å kunne bli valgt til representant i et kommunestyre eller fylkesting må man være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert bosatt i den aktuelle kommunen eller i fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Forhåndsstemming

Her finner du informasjon om hvordan du som innbygger i Lier kommune kan forhåndsstemme. Det er nok å ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme. Tar du også med valgkortet , sparer du tid.

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Lier, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din!

Forhåndsstemming i Rådhuset

Fra mandag 12.august kan du forhåndsstemme. På servicetorget i Rådhuset kan du komme å forhåndsstemme i åpningstiden:

 • Mandag: 08:00-15:30
 • Tirsdag-fredag: 08:00-15:00

Rådhuset vil ha langåpent følgende dager:

 • 22. og 23. august til kl. 19:00
 • 29. og 30. august til kl. 19:00

Det vil i tillegg være åpent på rådhuset 2 lørdager:

 • lørdag 24. august kl. 12:00-  17:00
 • Lørdag 31.august kl. 12:00 - 17:00

Forhåndsstemming andre steder i kommunen:

Det vil også være mulig å forhåndsstemme andre steder i kommunen, på kveldstid og i helger, utvalgte dager. Her er oversikt over disse stedene:

 • Coop Extra Tranby
 • Coop Extra Heggtoppen
 • Rema 1000 Lierstranda
 • Spar Holsfjorden
 • Liertoppen Kjøpesenter

Tidspunkter for alle steder:

 • 22. august kl. 14:00 - 19:00
 • 23. august kl. 14:00 - 19:00
 • 24. august kl. 12:00 - 17:00
 • 29. august kl. 14:00 - 19:00
 • 30. august kl. 14:00 - 19:00
 • 31.august  kl. 12:00 - 17:00
Forhåndsstemming på institusjoner:

I forkant av valgdagen arrangerer Lier kommune forhåndsstemming på de institusjoner som er lokalisert i kommunen. Dette foregår ved at 2 valgfunksjonærer fra kommunen reiser rundt på institusjonene og setter opp stemme avlukker.

Oversikt over steder og tider:

 • Villa Skaar - 19. august kl. 11:00 - 12:00
 • Fosshagen - 20. august kl. 10:00 - 12:00
 • Nøstehagen - 21. august kl. 10:00 - 12:00
 • Gifstad dagsenter - 26. august kl.11.00 - 12:00
 • Hallingstadtunet - 27. august kl. 10:00 - 12.00
 • Liertun - 28. august kl- 10:00 - 12:00
 • Bratromveien 7, 9, 11 - 28. august kl. 12:30 - 14:00

Beboere som er sengeliggende, eller av andre grunner ikke har mulighet til å forlate rommet, kan avlegge forhåndsstemme på samme måte som ved hjemmestemming.

Forhåndsstemming hjemme:

Velgere som ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Dette foregår ved at to valgfunksjonærer kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. Du kan avtale dette ved å ringe dette telefonnummeret i åpningstidene til rådhuset i Lier:

Telefon: 32 22 01 00

Åpningstider i rådhuset:

 • Mandag: 08:00-15:30
 • Tirsdag-fredag: 08:00-15:00
Valgdagen:

I Lier bruker vi elektronisk avkrysning i manntallet. Det gjør at du kan avgi stemme i hvilket som helst av valglokalene i Lier uansett hvilken valgkrets du bor i. Se også valglokaler.no for adresser og kart. Alle må ha med legitimasjon for å få avlagt sin stemme. Det er fint om du har med valgkortet også, men ikke nødvendig.

Her er oversikt over valglokaler og åpningstider på valgdagen

Hvem stiller til valg:

Her finner du informasjon om hvam som står på partienes listeforslag for valget 2019:

http://www.lier.kommune.no/politikk-og-samfunnsutvikling/lokalpolitikk/valg/godkjente-valglister/ 

Ofte stilte spørsmål om valg:

Hva regnes som hjemkommune når det gjelder manntall?

Der du ifølge folkeregisteret er bosatt 30. juni. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan man stemme på valgdagen(e) i et annet valglokale enn i sin egen stemmekrets?
Ja, så lenge det er i Lier kommune. Alle velgere som er manntalsført i Lier kommune kan stemme på hvilket som helst av valglokalene i kommunen.

Kan man stemme hjemmefra, og hvem kan benytte seg av det?
Ja, du kan avgi forhåndsstemme hjemmefra. Velgere som ikke kan oppsøke et valglokale, kan be om å få stemme hjemme. Det er ingen formelle krav til søknad. Du kan ringe kommunen på tlf 32 22 01 00. Sammen med velgeren finner vi et tidspunkt som passer. Lier kommune ønsker å strekke seg langt for at alle som ønsker å stemme skal få mulighet til det. Derfor har vi ikke satt noen restriksjoner på hvem som kan benytte seg av muligheten til å stemme hjemmefra.

Kan man stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om hjemmestemming gjelder bare i forbindelse med forhåndsstemming. På valgdagen er det ingen mulighet for å stemme hjemmefra.

Kan man forhåndsstemme via internett?
Nei. Det var et forsøk med internettstemming i noen kommuner i 2011 og 2013, men det er ikke videreført i 2015 og 2017.

Kan man bestille transport til valglokale?
Det er ikke satt opp en slik ordning ved dette valget. Har du utfordringer med å komme deg til valglokalet, kan du stemme hjemme frem tom 6/9 kl 1500. Ta kontakt med kommunen på tlf 32220100  for å avtale tid.

Blir stemmeseddelen forkastet hvis man gjør andre endringer?
Nei, ugyldige endringer medfører ikke forkasting. Endringene blir bare sett bort fra. Hvis du for eksempel stryker over et partinavn eller kandidatnavn, blir det ikke godkjent som en endring.

Hva skal til for at en stemmeseddel blir godkjent, altså ikke forkastet?
Seddelen må stemples før du legger den i urna. Det må også gå fram hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i ditt valgdistrikt. Oversikt over partier som stiller liste i Buskerud, finner du på fylkeskommunens nettside.

Må alle vise legitimasjon? Og hva godkjennes som legitimasjon?
Regelen er JA. Legitimasjon må ha navn, fødselsdato og bilde.

Kan en velger stemme for andre hvis vedkommende har med fullmakt?
Nei, det er alltid velger selv som skal avgi stemme.

Kan man stemme på nytt hvis man ombestemmer seg?
Nei, stemmen du avgir er endelig.

Må velgere bruke avlukket selv om de har med seg seddel?
Ja. Det er for å sikre hemmelig valg og for å unngå muligheter for kjøp og salg av stemmer.

Hva skjer hvis velgeren kommer ut av avlukket uten å ha brettet seddelen riktig?
Da må velgeren inn i avlukket igjen for å brette riktig, blant annet av samme grunner som nevnt i forrige punkt. Ingen skal vise eller fortelle hva de har stemt så lenge de er inne i valglokalet.

Kan flere velgere gå sammen inn i avlukket?
Nei, stemmegivning skal skje i enerom og usett for å sikre hemmelig valg.

Hva med velgere som trenger hjelp?
Det er alltid stemmestyret/valgfunksjonær som skal hjelpe. I helt spesielle tilfeller, for eksempel ved sterk funksjonsnedsettelse, kan velger peke ut en hjelper i tillegg til valgmedarbeideren. Alle hjelpere har selvsagt taushetsplikt.

Kan berusede personer få stemme?
Ja, så lenge de ikke forstyrrer andre velgere.

Informasjon til partiene:

Hvor stor rolle spiller listeplasseringer og stemmetillegg egentlig? I 2010 utarbeidet departementet en brosjyre som kan gi svar på disse spørsmålene.

Vanligvis er innleveringsfristen for listeforslag 31. mars klokken 12.00 iflg valgloven. Dersom en frist faller på en lørdag eller helligdag, utsettes denne til påfølgende hverdag, jf § 15-5.

Fristen for innlevering av listeforslag i 2019 var mandag 1. april, klokken 12.00.

 Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn. Med dette menes at forslaget må være kommet fysisk frem til kommunen eller fylkeskommunen. Dette innebærer en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide. Dersom listeforslaget blir sendt på faks eller e-post innen fristen, vil dette være innenfor. Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag var 20. april klokken12.00, jf. Valgloven. I år faller denne datoen på påskeaften, og på samme måte som innleveringsfristen, flyttes denne fristen til nærmeste påfølgende hverdag, 23. april kl 1200.