Politiske møter og dokumenter

9. oktober 2020 lanserte vi ny innsynsløsning. Under finner du lenker til politiske møter og dokumenter samt elektronisk postliste. For å finne saksdokumentene i ny løsning, trykker du på utvalget og deretter markert dato med sirkel. Du kan også trykke direkte på møtedatoen i menyen helt til høyre.

Politiske møter og dokumenter (ny)

 

NB! Politiske møter, dokumenter og postliste frem til 6. oktober 2020: Lenken til historisk arkiv er dessverre utilgjengelig etter at vi fikk ny innsynsløsning. Leverandør jobber med å rette feilen. Du kan sende en e-post til postmottak@lier.kommune.no for å få tilsendt dokumenter i tidligere politiske saker.

 

Møtekalender 2. halvår 2021

Møtekalender 1. halvår 2022

Møtekalender 2. halvår 2022

Møtekalender kontrollutvalget 2020

Elektronisk postliste

Video fra politiske møter