Stortings- og sametingsvalget 2021

På denne siden har vi samlet informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021.

Gå til

Valgdagen

I år er valgdagen 13. september. Du kan også tidligstemme/forhåndsstemme fra 1. juli til 10. september. Du finner mer informasjon om dette i avsnittene under. 

Se også informasjon om stortings- og sametingsvalget 2021 på valgdirektoratets nettsider

Tidligstemming

Allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme til valget ved servicetorget på Lier rådhus. Servicetorget holder åpent mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Perioden for tidligstemming er 1. juli til 9. august.

Ordningen med tidligstemming er for velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Forhåndsstemming

Fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme på Lier rådhus. Servicetorget holder åpent mandag - fredag fra kl. 08.00 til 15.00.

Fra 26. august utvides åpningstidene for å forhåndsstemme ved servicetorget på rådhuset:

 • Torsdag 26.08.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Fredag 27.08.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Lørdag 28.08.21 kl. 12.00 – 17.00  

 • Torsdag 02.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Fredag 03.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Lørdag 04.09.21 kl. 12.00 – 17.00  
 • Mandag 06.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Tirsdag 07.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Onsdag 08.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Torsdag 09.09.21 kl. 08.00 – 20.00
 • Fredag 10.09.21 kl. 08.00 – 20.00

Fra 26. august kan du også forhåndsstemme ved disse lokalene:

 • Coop Extra på Tranby
 • Spar Holsfjorden i Sylling
 • Coop Extra på Heggtoppen
 • Liertoppen kjøpesenter
 • Rema 1000 på Lierstranda
 • Kiwi på Gullaug

Disse forhåndsstemmemottakene vil ha følgende åpningstider:

Uke 34 og 35: Torsdager og fredager kl. 15.00-20.00 og lørdager kl. 12.00-17.00
Uke 36: Mandag - fredag kl. 15.00-20.00

Stemme på valgdagen 

Valgdagen er 13. september. Du kan velge mellom disse stedene å avlegge stemme på valgdagen.

Valglokalene:

 • Høvikhallen
 • Egge gymsal
 • Oddevall gymsal
 • Syllinghallen
 • Nordal gymsal
 • Tranby skole
 • Heiahallen
 • Gullaug gymsal
 • Hennummarka gymsal
 • Hegghallen

Valglokalene holder åpent fra kl. 09.00-21.00.

Mens du kan avlegge din forhåndsstemme i andre kommuner enn den du bor i, kan du på valgdagen bare avlegge stemme i din hjemkommune. Det vil si i kommunen du erfolkregistrert i per 30. juni 2021.

Partiene som stiller til valg

Se listeforslagene som er kommet inn før fristen 31. mars.

Oversikt over partiene på fylkeskommunenes nettsider

Buskerud valgdistrikt skal velge 8 av de i alt 169 stortingsrepresentantene.

Sametingsvalget

For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Det endelige manntallet for Lier kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Lier rådhus like etter 1. juli.

Lier kommune har under 30 registrert i sametingets valgmanntall. Det betyr at velgere i sametingets valgmanntall skal stemme til sametingsvalget i forhåndsstemmeperioden som varer til og med 10. september. Alle som er registrert i sametingets valgmanntall vil få et eget skriv fra Lier kommune med informasjon om stemmegivning til sametingsvalget.

Følgende partier stiller liste ved sametingsvalget

Smittevern og valg

Valget i Lier vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Regjeringen har laget en smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-pandemien. Lier kommune følger regjeringens råd og anbefalinger, også når det gjelder smitteverntiltak ved gjennomføring av stortings- og sametingsvalget. 

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Smittevernveilederen for valggjennomføringen kan du lese her (pdf)

 

Digitalt valgkort

I år får du tilsendt digitalt valgkort. Å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett. Tar du med deg valgkortet i valglokalet, går det raskere å registrere at du stemmer.

Som velger vil du få en SMS med lenke til valgkortet (via Digipost/e-Boks). Om du ikke har opprettet digital postkasse er valgkortet tilgjengelig på nettsiden til Valgdirektoratet.

Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

På valg.no kan du lese mer om digitalt valgkort

Husk legitimasjon

Valgloven sier at alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette er for å sikre gjennomføringen av prinsippet "én velger - én stemme", og at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Hva er gyldig legitimasjon?

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at legitimasjonen inneholder:

 • navnet ditt
 • fødselsdatoen din
 • gjenkjennelig bilde av deg

 

Bestill hjemmestemming

Velgere som av ulike grunner ikke kan avgi stemme i valglokalet kan bestille hjemmestemming.

Bestilling må være mottatt innen fredag 10. september kl. 10.00.

Send bestilling til valg@lier.kommune.no eller ring servicetorget på 32 22 01 00

Innbyggere i isolasjon og karantene

Innbyggere som er i isolasjon eller karantene skal vente til de er ute av isolasjon eller karantene før de avgir stemme til valget. 

Dersom dette ikke er mulig, for eksempel tett opp mot valgdagen mandag 13. september, kan disse bestille hjemmestemming. Innbyggere i isolasjon og karantene kan bestille hjemmestemming frem til valgdagen klokken 10.00. 

Send bestilling til valg@lier.kommune.no eller ring servicetorget på 32 22 01 00

Tidligere valgresultater

Finn resultatene fra forrige stortings- og sametingsvalg for ditt valgdistrikt. Velg "bytt sted" øverst til venstre:

Valgresultat for stortings- og sametingsvalg 2017

Sist oppdatert: 09. august 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?