Politisk behandling

Gå til

Lier

I Lier kommune er vedtaksmyndigheten i landbrukssaker stort sett lagt til politiske utvalg. Landbrukskontoret skriver saksutredningen med vedtaksforslag. Se delegasjonsregelment

Fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk, består av 7 politisk oppnevnte medlemmer og har månedlige møter på Foss gård. Sekretær er Marit Fjelltun. Utvalgets oppgaver utover behandling av landbruksrealterte søknader er saker i forhold til vilt og fisk. Utvalget har delegert vedtaksmyndigheten vedrørende jaktkvoter og fellingstillatelser av skadedyr til rådmannen, ved viltkonsulenten.

Saker som går inn under jordlov og konsesjonslov behandles etterpå i Miljøutvalget. Saker som går inn under plan- bygningsloven behandles i Planutvalget etter jordlovsbehandling.

Klage på vedtak behandles i ny runde i utvalgene. Dersom en klage ikke tas til følge blir denne oversendt Fylkesmannen til behandling.

Røyken

Asker kommune har overtatt ansvaret fra 1. juli 2019

Medlemmer i Naturforvaltningsnemnda i Røyken:

 • Ole Knut Bjørnstad (H) LEDER             olekbjo@online.no                                 905 13 360
 • Daniela Torsvik (V)  NESTLEDER       daniela.torsvik@royken.kommune.no   900 19 086
 • Jan Erik Utengen   (H)                             eruten@online.no                                    913 00 509
 • Nina Sørsdal   (H)                                    ninaems@online.no                                 472 83 728
 • Børre Pettersen   (AP)                              boerre-p@online.no                                 917 51 369
 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen (AP) ragnmale@hotmail.com                           922 07 812
 • Bernt-Leon Hellesø (SV)                         berntleon@gmail.com                              930 68 461

Protokoll fra siste møter i naturforvaltningsnemnda:

 

2018

2017

2016

2015

2014

Hurum

Asker kommune har overtatt ansvaret fra 1. juli 2019

Medlemmer i Natur- og landbruksnemda i Hurum:

Saksliste og protokoll vil bli lagt ut fortølpende.

Møter i Natur- og landbruksnemda i Hurum

2019

 • 11.02.2019 Møtet ble avlyst da det ikke var noen saker
 • 08.04.2019 Møtet ble avlyst da det ikke var noen saker
 • 17.06.2019 Saksliste - Protokoll
 • 26.08.2019

2018

2017

2016

 • 21.11.2016 Saksliste - Protokoll
 • 12.09.2016 Saksliste - Protokoll
 • 06.06.2016 Saksliste - Protokoll
 • 11.04.2016 Møtet avlyst da det ikke var noen saker
 • 15.02.2016 Saksliste - Protokoll

2015

 • 07.12.2015 Saksliste - Protokoll
 • 07.09.2015 Saksliste - Protokoll
 • 01.06.2015 Saksliste - Protokoll
 • 23.03.2015 Saksliste - Protokoll 

2014

Sist oppdatert: 03. juli 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?