Bod og uthus

Gå til

Du kan gjøre følgende uten søknad

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen, jf byggesaksforskriften § 4-1 (gjelder boligområder i kommuneplanen).

  • én enkelt frittliggende bygning
  • skal ikke brukes til beboelse
  • bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 15 m2
  • mønehøyde under 3,0 meter
  • gesimshøyde under 2,5 meter

Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale vedtekter.

 

Fra 1. juli 2015 trer det i kraft endringer i byggesaksforskriften. Les mer hos direktoratet for byggkvalitet

Søknadspliktig tiltak

Dersom boden skal utformes som et tilbygg til bolig, eller garasje, vil det være et søknadspliktig tiltak. Det samme gjelder dersom en frittliggende bod har et BYA på mer enn 15 m2

Søknad uten ansvarsrett

Sist oppdatert: 17. mars 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?