Bruksendring

Gå til

Bruksendring som søkes gjennom en ansvarlig søker

En ansvarlig søker er et foretak som er ansvarlig for søknaden. Foretaket har ansvaret for at tiltaket tilfredsstiller alle krav i plan- og bygningsloven og er ansvarlig for koordinering av byggesaken. Dette kan være arkitekt, byggmester eller annet foretak med nødvendig fagkompetanse.

Mindre bruksendringer fra tilleggsdel ( f. eks. bod/garasje) til hoveddel (stue, soverom) innenfor en bruksenhet er også søknadspliktige, men da kan du søke på egen hånd.

Bruksendringene må ikke gå på bekostning på minstekrav til bod, parkering, etc. I Lier er det krav til 3 biloppstillingsplasser pr boenhet for eneboligen. For to-, eller fleremannsboliger er det krav om 2 biloppstillingsplasser pr boenhet. Minstrekrav til innvendig bod er 3 m2, og for utvendig sportsbod minimum 5 m2.

Oppholdsrom kan i noen tilfeller ha en takhøyde ned mot 2,2 meter. Takhøyde under 2,2 meter tillates ikke.

Følgende forhold må vurderes per bruksenhet:

 • lys
 • utsyn
 • rømningsveier
 • krav til rom
 • bod og oppbevaringsplass
 • parkering

Følgende må også vurderes om det er bruksendring til flere boenheter eller fra næringsbygg til bolig:

 • lydisolasjon
 • energi
 • tilfredsstillende utomhusareal
 • bakkekontakt
 • bebygd areal (BYA)
 • antall parkeringsplasser

Generelle krav til utleieboenheter:

Er du utleier av en selvstendig boenhet, er det krav og retningslinjer du må forholde deg til. Kravene er basert på nasjonalt lovverk og håndheves av den enkelte kommune. Kravene som formuleres med må og skal, er absolutte, mens bør-formuleringer er retningsgivende.

Les mer om krav til utleieboenheter her.

Slik søker du 

Søknad med ansvarsrett

Bruksendring som tiltakshaver selv kan søke om (pbl §20-2)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet er søknadspliktig, men en slik bruksendring kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for, jfr. byggesaksforskriften SAK10 §3-1 c). Hoveddel i boligbygg vil feks være oppholdsrom, vaskerom, badstue, vindfang og tilleggsdel kan f.eks. være boder, garasje og balkonger.

Vilkår:

 • Bruksendringen kan ikke gå ut på å etablere en egen selvstendig boenhet. Etablering av ny boenhet krever ansvarsretter jfr pbl §20-1
 • Bruksendringen må være i samsvar med plan– og bygningsloven
 • Bruksendringen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder gjeldende arealformål

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at bruksendringen tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende regelverk.

Slik søker du

Søknad uten ansvarsrett

Sist oppdatert: 04. februar 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?