Fasadeendring

Gå til

Hvis du skal endre fasaden på en bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang. Dette vil være forhold som eiendommens planstatus, boligens alder og tidstype.

Ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan avklare forholdene rundt ditt tiltak. E-post til Byggesakskontoret, postmottak@lier.kommune.no

Unntatt fra søknad

ved utskifting av vinduer og dører til nye av likt utseende

Søknad nødvendig

ved vesentlig fasadeendringved fasadeendring på verneverdige hus

Generell fremgangsmåte for byggesøknader

Sist oppdatert: 20. august 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?