Ansvarsrett

Gå til

Alt bygge- og anleggsarbeid skal ha en eller flere ansvarshavende. Ansvarshavende er ansvarlig ovenfor bygningsmyndighetene for at tiltaket er utført i samsvar med gjeldende bestemmelser.

I hovedsak er det bare godkjente firma som gis ansvarsrett. Men skal du bygge din egen bolig eller fritidsbolig/hytte, har du også mulighet å søke om ansvarsrett selv.

Følgende ansvarsfunksjoner skal alltid følge en søknad:

  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Ansvarlig utførende (UTF)

Søknad om ansvarsrett for "Ansvarlig kontrollerende" skal kun sendes inn når det er krav om uavhengig kontroll, jf byggesaksforskriftens §§ 14.2 og 14.3

Ansvarlig søkers oppgaver

Når du har valgt deg en ansvarlig søker, vil søkeren utarbeide søknaden for deg. Ansvarlig søker kan ta kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, reguleringsbestemmelser og eventuell annen informasjon.

Ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt for ditt prosjekt. Krav til ansvarlig søker finner du i Byggesaksforskriftens § 12-2.

 

Personlig ansvarsrett

Det kan gis ansvarsrett for utførelse til selvbyggere på egen bolig eller firtidsbolig/hytte. Du finner følgende beskrivelse av krav til selvbyggeren i Byggesaksforskriftens § 6-8:

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, uten hensyn til kravene til ansvarlige i kapitlene 9, 10 og 11. Dette kan skje dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Ansvarsrett kan gis for funksjonene søker, prosjekterende og utførende for fagområder i tiltaksklasse 1.

 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Sist oppdatert: 20. august 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?