Søknad med ansvarsrett

Tiltak som er søknadspliktige etter plan og bygningslovens § 20-1 krever en ansvarlig søker. Du må da skaffe til veie et firma som påtar seg oppgaven som ansvarlig søker. Et slikt firma er for eksempel en arkitekt, bygningsingeniør eller en byggmester.

Ansvarlig søker skal godkjennes av kommunen. Dette gjøres som regel i forbindelse med behandlingen av søknaden.

Den ansvarlige søkeren tar ofte kontakt med kommunen for å få oversendt nødvendige dokumenter som situasjonskart, regulerings-bestemmelser og eventuell annen informasjon.

  • ansvarlig søker er ansvarlig for å sende inn en komplett søknad og er kommunens kontakt til ditt prosjekt.
  • krav til ansvarlig søker finner du i Byggesaksforskriftens § 12-2.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde nødvendig dokumentasjon om prosjektet og aktørene i prosjektet til at kommunen kan foreta en behandling. Det er i søknadsskjema laget en liste over vedlegg, som gir en pekepinn på hva kommunen ønsker å få inn.

Ansvarlig søker skal ha kunnskap om hva forskriftene krever av dokumentasjon. Kommunen kan også gi ytterligere opplysninger.

Dokumentasjon som skal følge søknaden fremgår av Byggesaksforskriften kap. 5.

Les mer om ansvarsrett her.

Sist oppdatert: 03. september 2015