Gjerde - innhegning

Gå til

Unntatt fra søknad

Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Slike gjerder kan også settes opp mot vei uten å søke kommunen om tillatelse.

  • Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy
  • Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen.

 Tiltak unntatt søknadsbehandling

Søknadspliktig

Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever tillatelse. Her må du også søke med hjelp av et firma. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1.

Oppføring av gjerde/innhegning over 1,5 meter og gjerde/ innhegning mot veg som hindrer frisikt (vanligvis tett konstruksjon over 0,5 meter).

 

Slik søker du

Søknad uten ansvarsrett

Nyttige lenker

Grannelova

Gjerdelova

Sist oppdatert: 26. januar 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?