Loft - innredning

Innredning av loft til boligrom regnes som en bruksendring og er søknadspliktig.

 

 

 

 

 

 

    

 

Sist oppdatert: 26. januar 2015