Utleie-boenhet

Gå til

Etablering av selvstendig boenhet i eksisterende bolig er søknadspliktig. Ved søknad om en ny boenhet stiller kommunen krav til at det brukes kvalifiserte foretak med ansvarsrett.

Tiltaket må ikke komme i strid med eksisterende reguleringsbestemmelser eller kommuneplan. Nye boenheter i LNF-områder tillates i utgangspunktet ikke. I enkelte tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra disse bestemmelsene.

 

Areal

Utenfor sentrum skal det påvises uteareal på minst 100 kvadratmeter pr. bolig. Dette skal være tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs. I sentrum skal det avsettes uteareal på minst 25 kvadratmeter pr. bolig som skal være tilgjengelig og egnet til lek utendørs. Inntil 10 kvadratmeter av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være fellesarealer.

Romhøyden i oppholdsrom i boenhet bør være minimum 2,4 m i de deler av rommet som forutsettes møblert, og ikke lavere enn 2,2 m utenfor møbleringssone. Romhøyde i bod, bad og toalett bør ikke være lavere enn 2,2 m. For en boenhet anbefales et minimumsareal på 7 kvadratmeter for rom for varig opphold.

Boenhet skal ha innvendig oppbevaringsplass eller bod på minimum 3 m 2 BRA. For 1-roms leiligheter kan innvendig oppbevaringsplass eller bod være 1,5 m 2 BRA eller minimum 2 løpemeter skap. Boenhet skal i tilegg ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5 m2 BRA for sykler, sportsutstyr, barnevogner m.m. For 1-roms leiligheter kan arealet for den enkelte boenhet halveres.

Baderom er påkrevet i egen boenhet.

For sekundærleilighet på inntil 70m2 BRA skal det avsettes og opparbeides en biloppstillingsplass ekstra.

Sikkerhet ved brann

Hver boenhet skal være en egen branncelle. Det innebærer at skillet mellom boenhetene skal motstå brann og røyk i minst 30 minutter, slik at de som er i boenheten som ikke brenner, har rimelig tid til å bli varslet og å rømme.

Boenheten skal ha minst to tilfredsstillende rømningsveier, og minst annethvert rom for varig opphold, skal ha rømningsvindu.

Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5 m. Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende effektiv åpning.

Vinduer i skrå takflater er vanligvis ikke egnet som rømningsvindu og tillates svært sjeldent.

Røykvarslere i boliger må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler pr. etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket. Samtidig stilles det krav til eget brannslokningsapparat eller brannslange.

Miljø og helse

For å oppnå minstekrav til dagslys, bør vinduene utgjøre minst 10 % av gulvarealet. Dette gjelder dersom man har noenlunde fritt utsyn til himmelen. Står det bygninger, fjell eller lignende i veien bør man ha større glassflate.

Vinduene i rom for varig opphold bør gi mulighet for utsyn i området 0-1,8 m over gulvet. I stue må minst ett vindu ligge maksimum 1 m over gulvnivå slik at det oppnås tilfredsstillende utsyn for både stående og sittende. Det bør tilstrebes sikt til grøntområder der dette er mulig.

Du behøver ikke lydisolere mellom rom inne i selve boenheten. Derimot stilles det krav til vegger og etasjeskillere mellom to boenheter.

Radon: Strålevernforskriften stiller krav til radon i utleieboliger. Alle utleieboliger skal ha så lave radonnivåer det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Grenseverdiene trer i kraft fra 1. januar 2014. Innen grenseverdiene trer i kraft må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift. Målebrikker for radonmåling kan bestilles her. 

Har du spørsmål som ikke blir besvart av punktene ovenfor, kan du ta kontakt med Byggesakskontoret.

Sist oppdatert: 26. januar 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?