Om oss

Gå til

Kontaktinformasjon

Tilsynet for små avløpsanlegg
(Lier kommune er vertskommune)

Tlf: 32 22 01 00
postmottak@lier.kommune.no

Postadresse:
Tilsynet for små avløpsanlegg v/Lier kommune
Pb 205
3401 Lier

Besøksadresse:
Ringeriksveien 175
(parkering og inngang fra baksiden av bygget)

Kart

Ansatte ved kontoret

Nina Alstad Rukke
Fagansvarlig
Nina Alstad Rukke
Tlf. 32 22 04 62

Anders Surlien
Avd.ingeniør
Anders Surlien
Tlf. 32 22 02 58 / 46 86 10 20

Maya Lillemoen
Konsulent
Maya Lillemoen
Tlf. 32 22 04 12
Administrerer slamtømmeordningen

Ina Rasmussen
Avd.ingeniør
Ina Rasmussen
Tlf. 32 22 04 46 / 913 94 019

Trygve Fossum
Avd. ingeniør
Trygve Fossum
Tlf. 32 22 04 14Våre oppgaver

Kommunene Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Krødsherad, Svelvik, Sande og Holmestrand samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.


Vertskommuneavtale

Våre oppgaver er å:

  • Føre tilsyn med alle avløpsanlegg med mindre enn 50 personer tilknyttet og sørge for at disse anleggene ikke fører til forurensning eller helseplager.
  • Behandle søknader om utslippstillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 12.
  • Gi veiledning til anleggseiere.
  • Administrasjon slamtømming.
  • Kartlegge forurensing fra små avløpsanlegg .
  • Bistand til deltakerkommunene i spørsmål vedrørende små avløpsanlegg.
Sist oppdatert: 18. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?