Driftsmeldinger - vei, vann og avløp

Stenging av Grøttegata, Lier

Grøttegata i Lier vil være stengt for gjennomkjøring mellom Vestsideveien og Kirkelinna f.o.m. mandag 9.3. og er beregnet åpnet igjen mandag 29.6.20.

Bakgrunnen for stengingen er at Lier VVA KF sammen med entreprenør Kaare Mortensen Buskerud AS i disse dager har startet opp med utbedringer av veien. Arbeidene omfatter alt fra grøfter, nye sandfang, stikkrenner, breddeutvidelser og masseutskifting av veien på enkelte plasser.

Disse arbeidene vil gjøre det helt nødvendig å stenge Grøttegata for gjennomkjøring for å sikre trygg og sikker anleggsvirksomhet. Vi beklager de ulempene dette vil medføre for brukerne

footer bakgrunn