Driftsmeldinger - vei, vann og avløp

13. februar 2020:

Vi har oppdaget en vannlekkasje på Fjellstien. Lekkasjen vil påvirke forsyningsområdene Sørumlia og Linneslia. Lekkasjen skyldes en privat utbygging som har ved et uhell skadet vannledningen. Mannskapet er ute nå og lekkasjen utbedres. Beboere vil oppleve misfarget vann i en periode. Når lekkasjen er reparert vil vi igangsette spyling av hovednett. Vi oppfordrer kundene til å spyle sin private ledning ved å la vannet rene i en periode inntil den blir klar.    

Status: kl 10.30 Lekkasjen er nå utbedret.

 

footer bakgrunn