Tegning: Trude Moen

Lier Vei, vann og avløp KF er ansvarlig for forvaltning og drift av veier eid av kommunen.

Vi har utarbeidet en drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier som du finner her.

Henvendelser knyttet til Riks- og fylkesveier skal rettes til Statens vegvesen.

Utvikling og rehabilitering av veinettet og veilys i Lier kommune styres bl.a. av vedtatt temaplan for vei og teknisk veilysnorm.

footer bakgrunn