Tegning: Trude Moen

Lier vei, vann og avløp KF er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale veier.

Her kan du lese vår drifts- og vedlikeholdsstandard for kommunale veier

Henvendelser knyttet til Riks- og fylkesveier skal rettes til Statens vegvesen

Utvikling og rehabilitering av veinettet og veilys i Lier kommune styres blant annet av vedtatt temaplan for vei og teknisk veilysnorm.