Veilys

Feil ved veilys på hele strekninger blir reparert fortløpende, mens feil på enkelt lamper blir samlet i «reparasjonsrunde».

Behov for å reparere veilys på kommunale veier meldes her:

Meld fra

Melding om veilys langs riksveier og E-18 meldes til Statens vegvesen eller ta kontakt på telefonnummer 175.

Feil eller mørke lamper i lysløyper eller andre idrettsanlegg meldes til Park og idrett i Lier kommune.

Her finner du teknisk veilysnorm vedtatt 2023.