Avløp

Tegning: Trude Moen

Lier Vei, vann og avløp KF har ansvar for all infrastruktur innen vann og avløp i kommunen. I dette ligger ansvar for alle oppgaver knyttet til drift, overvåking, vedlikehold, rehabilitering og nybygging av infrastruktur innen vann og avløp. Med infrastruktur mener vi kommunale vannverk, kommunalt ledningsnett og de kommunale renseanleggene.

Utvikling og rehabilitering av drikkevannsanlegg i Lier kommunen styres bl.a. av vedtatt temaplan for vann og avløp.