Private veier

Private veier eies av ulike grunneiere, andelslag, velforeninger ol.. Private veier driftes og vedlikeholdes i regi av eierne og alle henvendelser vedrørende private veier skal rettes til disse.

Tilskudd til private veier i Lier

Søknadsskjema med kriterier for tilskudd private veier – søknadsfrist 1. mars i det året man søker.

Dette tilskuddet er i hovedsaken begrenset til å gjelde tilskudd til deler av drifts-og vedlikeholdsutgifter for veier som er åpne for allmenhetens bruk gjennom hele året, og som har en relativt stor allmenn bruksandel.

Søknadsskjema for tilskudd til private veier