For akutte hendelser knyttet til beredskap innen vei, vann og avløp som krever umiddelbar aksjon kontakt vakttelefon 32 22 55 50.