Asfaltmottak

Kommunestyret har vedtatt at asfaltmottaket skal legges ned.

Asfaltmottaket ble etter politisk vedtak stengt pr 1.2.20. Det er ikke lenger mulig å få kjøpt asfaltgranulat. Asfaltflak må leveres til annet godkjent mottak.