Søknadsskjemaer

For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no:

Mer informasjon om gravetillatelser finner du her

 

 

Skjema for egenkontroll ved graving