Søknadsskjemaer

Fra 01. januar 2022 Lier VVA KF skifter saksbehandlingssystem for gravesøknader fra Geomatikk til RosyWeb.

For graving i og ved kommunal veg skal det søkes om gravetillatelse (rosyweb.no). Du sender også inn arbeidsvarlingsplan via rosyweb.no

Les mer informasjon om ny løsning her: RosyWeb

imageabsd.png

footer bakgrunn