Lier vei, vann og avløp KF - Driftsmeldinger

Vannmåleravlesning for 2021

Nå er det igjen tid for å lese av vannmåleren din. Selv om de fleste nå er fjernavleste, må noen fortsatt lese av vannmåleren manuelt. De vil denne uke motta en SMS og skal svare kun på denne med målerstand. Andre vil senere motta en SMS med informasjon om at måleren er fjernavlest. Vi oppfordrer alle til selv å kontrollere om dataene vi har avlest og sendt deg er riktige. Om noe er feil må vi be deg sende inn bilde av måler med adressen din til postmottak@lier.kommune.no. Du kan også gå inn på Min eiendom for å se din målerstand.

footer bakgrunn