Twitter og Facebook

Lier vei, vann og avløp KF har ikke en Twitterkonto. Det vurderes om det skal etableres en Facebook side for publikum i tillegg til våre nettsider.

Inntil videre er du hjertelig velkommen til å følge Lier kommunes Facebook side:

Lier kommune på facebook