Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 16

Status og fremdrift

Det er oppnådd enighet mellom administrasjonen i Lier VVA og Viken fylkeskommune om finansieringen av den delen av prosjektet i Nøsteveien som fylkeskommunen skal bekoste. Avtalen skal formelt godkjennes politisk både i Lier og i Viken fylkeskommune.  

Prosjektet omfatter også flere kommunale veier. For deg betyr dette et nytt vann- og avløpsanlegg, en forbedret veikonstruksjon som igjen sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og økt trafikksikkerhet.  

Vår intensjon er oppstart våren 2024, men er avhengig videre politiske godkjenninger.

Grunneieravtaler

Eiere av berørte eiendommer har mottatt et forslag til avtale. Vi ber om at de som ikke har returnert avtalen gjør det, eventuelt tar kontakt for en gjennomgang eller befaring. ( Se kontakt info - Erik Slettvold, under)  

Prosjektorganisasjon og informasjon     

  • AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.       
  • Regio360 Rådgivning er ansvarlig for grunneieravtaler. (ny)  

Kontaktperson, Regio360: Erik N. Slettvold Tlf.: 997 26 779 E- post slettvold@regio360.no                    

Lier kommune ved Lier VVA KF er prosjekteier.  

Prosjektleder og kontaktperson: Stein Holo Tlf.: 913 33 722 E- post stein.holo@lier.kommune.no  

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.  

Lier, 31. mai 2023