Skolejordet - Vivelstadveien, Lier Info nr 2

Bakgrunn

Felles system for avløp medfører mye overvann/fremmedvann som belaster transportsystemet og renseanlegg, og er et problem både kapasitetsmessig og økonomisk.

Mål

Målet med prosjektet er å skape trygge og sikre vann- og avløpstjenester og å forhindre forurensing av natur og miljø. Prosjektet vil også ivareta ny vannledning som vil gi Vivelstadveien tilstrekkelig slokkevannskapasitet i fremtiden.

Tidsperiode

Detaljprosjekteringen er ferdigstilt og prosjeket har fått rammetillatelse og igangsettingstillatelse.

Anleggsarbeidene startet opp tidlig desember 2022.

Anslått anleggstid er ca 11 måneder.

Utfordringer

·         Trafikkavvikling under anleggsfasen.

Konsekvenser for deg som innbygger

Vivelstadveien vil bli midlertidig stengt for biltrafikk og kjørende må belage seg på å benytte omkjøringsvei. Omkjøringsveien vises i skissen under.

Det vil være behov for provisoriske løsninger for vann og avløp.

Innbyggerne i nærområdet vil i korte perioder oppleve at vannet er stengt av pga. omkoblinger. Dette vil bli varslet på forhånd, slik at alle kan tappe nødvendig vann, for den perioden vannet vil være borte.

Enkelte vil også kunne oppleve at vannet vil være misfarget når det settes på igjen, men dette er på ingen måte farlig. Det anbefales å åpne vannkraner og la kaldtvann renne en liten stund, så er alt tilbake til normalen.

Kart over planområdet og midlertidig omkjøringsvei:

Vivelstadveien.JPG