Vi ber huseiere koble taknedløpet bort fra avløpsnettet  

Hva er egentlig overvann og taknedløpet?

Klimaendringene har gitt oss et annet nedbørsmønster enn tidligere. Gjennom villere og våtere klima, ser vi at nedbøren kommer mer, oftere og voldsommere. Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller snøsmelting.

Hvem og hva påvirker det?

Det første er ansvaret for håndtering av overvann og takvann som ligger på en huseier og ikke hos kommunen. Det påvirker det meste rundt oss. Det påvirker huset ditt, eiendommen, naboer, naturen og miljøforhold. For oss som driver med vei, vann og avløp gir det store utfordringer i forhold til våre avløpsrør, pumpestasjoner og renseanlegg. Store nedbørsmengder gjør at mye av det vi kaller fremmedvann, som egentlig er overvann og regnvann som kommer inn i avløpsrørene og ledes til pumpestasjoner og renseanlegg. Det betyr at rørene og anleggene våre må behandle store mengder rent vann, som heller skulle ha vært ute i naturen. Dette koster penger og er unødvendig dyrt. Denne kostnaden er det vi som innbyggere som får, gjennom vann- og avløpsgebyr.

Dette kan du hjelpe til med å redusere.

Veldig mange av oss har nedløpsrør fra tak og overvann fra gårdsplass koblet til avløpsanlegget. Det bidrar til at mengden fremmedvann er unødvendig høy, og det er faktisk heller ikke lov. Forurensingslovens §22, andre ledd sier at det kan kreves utbedring, dersom spesielle grunner tilsier at det er et behov. Nå mener vi behovet er der.

Hva kan du som huseier gjøre?

Først, ønsker vi derfor at du som huseier sjekker hva som skjer med ditt taknedløp. Om du finner ut at taknedløp og overvann er ledet til det kommunale nettet (Figur 1), må du gjøre en jobb med å koble fra rørene og sørge for at vann fra taknedløp og drenering ledes ut på din egen tomt.  Dette er en jobb mange kan klare selv, men om du trenger hjelp, kan du snakke med en blikkenslager eller en rørlegger. Slik kobler du fra taknedløp (Figur 2): Kapp taknedløpet i ønsket avstand over bakken. Der du kapper røret, setter du på et utkastrør, som peker vekk fra husveggen. På røret som går ned i bakken, setter du på et lokk for å unngå at smuss kommer ned i det (Figur 3).

 1 nettside.png

Andre mulige løsninger

  • Trær, busker, eventuelt et regnbed i hagen (Figur 4) og andre planter har evne til å absorbere vann fra jorden. La planter hjelpe deg med å redusere risikoen for vannføring i kjelleren din. Smart måte å kombinere et estetisk syn på og praktisk overvann løsning.
  • Det er nødvendig å la dreneringsrist være åpne, uten noen hindringer (Figur 5).   
  • Regntønner som effektivt tar vare på regnvannet fra taket. Praktisk for vanning av planter i drivhus, hagen eller terrasser.  
  • Fortetting av byer og utbygging av tettsteder øker andelen av tette flater i nedbørsfeltene. Tette flater øker avrenningen fordi muligheten for tilbakehold ingen av vann i jord og vegetasjon avtar. Bruk av vegetasjon på takene vil kunne erstatte noe av den tapte infiltrasjonen til grunnen, og dempe avrenningen fra tak etter styrtregn. Grønne tak (Figur 6) vil i tillegg være et supplement til byens grønnstruktur og øke den estetiske opplevelsen og kvaliteten med å bo i by. 
  • 2 nettside.png
  • Det er veldig viktig og smart å være i kontakt og samarbeid med naboene. Kollektive løsninger og tanker kan bidra til å redusere kostnadene og finne det beste alternativet!  

  Vi setter pris på tilbakemeldinger fra våre kunder.

Send oss gjerne en e-post med forslag og ideer!

Hjelp oss med å redusere overbelastning på det kommunale avløpsnettet, vis at du tar vare på miljøet!  

footer bakgrunn