FORKORTELSER

Gårdsregister

Innhold

f.

--

født

   

d.

--

død

   

ty.

--

tylft

   

tlt.

--

tylft

   

dlr.

--

daler

   

tø.

--

tønne

   

tn.

--

tønne

   

skil.

--

skilling

   

g. m.

--

gift med

   

skpd.

--

skippund

   

R. A.

--

Riksarkivet

 

S. A.

--

Statsarkivet

 

tg.

--

tunge (varer)

 

gno.

--

gammelnorsk

 

spd.

--

spesidaler = kr. 4

 

set.

--

setting (1/16 tønne)

 

lp.

--

lispund (120 skippund) (1/20 tønne)

Gårdsregister

Innhold