Gårdsregister

Asdøl- Hellum

Innhold

Asdøl

Eik Gnr. 188

Grette

Ask

Eikeberg

Grøstad

Auvi

Ellevog

Gullaug

Auvi, Foss, Skafstad- Lier Sykehus

Enger

Gunnerud

Bakke- Meren

Eriksrud

Guransrud

Berfløt

Flåtan

Gåserud

Berskog

Frogner

Haga

Braker

Frydenlund

Hallingstad

Brastad

Fuglerud Gnr. 132

Hamborgstrøm

Brevik

Fuglerud Gnr. 185

Haskoll

Brurberg

Funnesdal

Haslum

Buttedal

Gifstad

Haugerud

Gilhus

Haverstad

Dauerud

Gjellebekk

Hegg

Drag

Gommerud

Heia

Egge

Grannelaget Ask- Justad

Helgerud

Eik Gnr. 48- 49

Gravdal

Hellum

Innhold

Hennum- Midtre Enger

Hennum

Katterud

Landfald

Holmen

Kirkerud

Landfall

Holtsmark

Kirketeigen

Laugjord

Horn med Vefsrud

Kittelsrud (Skauen)

Li

Hotvet

Kjelstad

Lian

Huseby

Kjenner

Lille Landfall

Hval

Kjøsterud

Lille Reistad

Hvalsenga

Klemmetsdal

Lille Valle

Hvam

Konrnerud

Lyngås

Hvitbank

Kopperud

Mellom- Brastad

Hørte

Kors- Valle

Mellom- Egge

Høvik

Kosrud

Mellom- Gullaug

Hårberg

Kovestad

Mellom- Kjøsterud

Ila

Kroft

Mellom- Lian

Ileberg

Kulberg

Mellom- Sørum

Jaren

Kvakstad

Meren

Jensvoll

Lahell

Midtre Enger

Innhold

Mosarud- Stabekk

Mosarud

Nordre Drag

Renskog

Myre

Nordre Flåtan

Ringstad

Nedre (Nordre)Egge

Nordre Gullaug

Rudstaden

Nedre Brastad

Nordre Haskoll

Rype

Nedre Nordre Hennum

Nordre Høvik

Røyne

Nedre Nordre Sørsdal

Nordre Lian

Sagvollen

Nedre Opsal

Nordre Meren

Sandåker

Nedre Skustad

Nordre Renskog

Saue

Nedre Stabekk

Nordre Røyne

Saue (Heggsbru)

Nedre Svere

Nordre Stokke

Saue og Heggsbru

Nedre Søndre Sørsdal

Nordre Sørum

Sjåstad

Nord- Eik

Nordvestre Sørum

Skjeggerud Gnr. 122

Nordal

Nøste

Skjeggerud Gnr. 167

Nordby

Onstad

Skustad

Nordre Ask

Opsal

Solberg

Nordre Berskog

Overn med Gutteholmen

Solstad

Nordre Brastad

Reistad

Stabekk

Innhold

Stein- Vestre Hennum

Stein

Søndre Flåtan

Torsrud

Stillesholmen

Søndre Gullaug

Torstad

Stokke

Søndre Haskoll

Toverud

Stokke- Brastad

Søndre Hennum

Tranby

Stoppen

Søndre Høvik

Tveiten Gnr. 162

Store Landfall

Søndre Lian

Tveiten Gnr. 196

Store Reistad

Søndre Linnes

Tveiter

Store Valle

Søndre Meren

Tømte

Strøtvet

Søndre Renskog

Ulven

Stustad

Søndre Røyne

Unnelsrud

Svang

Søndre Skustad

Valle

Svarteberg

Søndre Stokke

Valstad

Svere

Søndre Sørum

Vefferstad

Sylling

Søre Ask

Vestre Egge

Sø- Eik

Sørsdal

Vestre Enger

Søndre Berskog

Sørum

Vestre Grøstad

Søndre Drag

Tormodsrud

Vestre Hennum

Innhold

Vestre Kjøsterud- Årkvisla

Vestre Kjøsterud

Øksne Gnr.71

Øvre Justad

Vestre Linnes

Øksnevoll

Øvre Mørk

Vestre Meren

Øren

Øvre Nordre Hennum

Vestre Nøste

Østre Enger

Øvre Nordre Sørsdal

Vestre Sandåker

Østre Grøstad

Øvre Opsal

Vestre Skustad

Østre Haugerud

Øvre Rød

Vestre Solberg

Østre Kjøsterud

Øvre Stabekk

Vestre Sylling

Østre Nøste

Øvre Svere

Viker

Østre Rød

Øvre Søndre Hennum

Viulstad

Østre Sandåker

Øvre Søndre Sørsdal

Ytre Justad

Østre Solberg

Åby

Ytre Mørk

Østre Sylling

Åmot

Ytre Rød

Østre Sørum

Årkvisla

Øde- Øksne

Øvre Brastad

Øksne

Øvre Egge

Innhold