ILLUSTRASJONER

Illustrasjoner 5.

Gårdsregister

Innhold

1. Geologisk kart over Lier.

2. Silurlag og rombeporfyrlava ved Toverud. Foto Olaf Holtedahl.

3. Kjedekorall fra silurlagene på bilde nr. 2. Foto Olaf Holtedahl

4. Brakiopode fra silurlag i Sjåstadtrakten. Foto Olaf Holterdahl.

5. Sandsteinsskjæringer ved veien på østsiden av Lierdalen. Foto Olaf Holtedahl

6. Geologisk profil over Østsiden av Lierdalen, offentliggjort av professor Th. Kjerulf i 1865.

7. Rombeporfyrlava i Lierdalen. Foto Olaf Holtedahl.

8. Eggemorenens grusrygg ved Lyngås. Foto Olaf Holtedahl.

9. Svangstrand- eller Syllingmorenen. Foto Olaf Holtedahl.

10. Lier-elvas nedre løp. Foto Widerøes flyselskap.

11. Utsikt fra Fosskollen. Foto Kristoffer Mehren.

12. Nøstvetøkser fra Gommerud. Illustr. fra Tord Pedersen: Drammen.

13. Prikkhogget trinnøks fra Gommerud. Foto Universitetets Oldsaksamling

14. Helleristning fra Åskollen i Skoger. Fra Tord Pedersen: Drammen

15. Gravrøyser på Brastadåsen. Foto Thorbjørn Braathen.

16. Tynnakket flintøks fra Rød og steinøks med skafthull fra Skjeggerud. Fra Tord Pedersen: Drammen.

17. Skafthulløks fra Valstad.

18. Stridsøks fra Hennum.

19. Emne til steinøks og en slipestein på Eriksrud.

20. Flintsigd fra Hennum. Foto nr. 17-20. Universitetets Oldsaksamling

21. Bosetningen i Lier inntil ca. 1350. Av karttegner Otto Ruud.

22. Fosskollen. Fra Tord Pedersen: Drammen.

23. Portstein i bygdeborgen på Fosskollen. Foto Kristoffer Mehren.

24. Rester av bygdeborgen på Fosskollen. Foto Kristoffer Mehren.

25. Kvinnesmykke fra Tranby. Foto Universitetets Oldsaksamling.

26. Sølvskattefunn fra Lahell.

27. Mannsgravfunn fra Sjåstad.

28. Gravhaug på Huseby. Bilde 26-28 fra Tord Pedersen: Drammen

29. Likstein fra Huseby. Illustr. i Oscar Albert Johnsen: Norges bønder.

30. St. Hallvard-figur fra Botne kirke. Foto: Egil Kr. Sanner.

31. Pestsyke med byller. Illustr. i Toggenburg-bibelen, gjengitt i Norsk Kulturhistorie.

32. Nedlegging av gårder etter mannedauen. Av Otto Ruud.

33. Betaling av tiende. Illustr. fra Olaus Magnus: Historia de gentibus septentrionalibus.

34. Glitre i Finnemarka. Foto Kristoffer Mehren.

35. «Høe- og Korn-Afling». Illustr. fra Pontoppidans «Norges Naturlige Historie».

36. Tiendemanntals-register fra Lier. Riksarkivet.

37. Tresking. Fra Olaus Magnus' ovennevnte verk.

38. Modell av oppgangssag. Drammens Museum.

39. Drammen. Fra Pontoppidans ovennevnte verk.

40. Drammen og Drammensvassdraget. Riksarkivet.

41. Hannibal Sehested. Etter Haelweghs stikk av Karl v. Manders maleri.

42. Gabriel Marselis. Etter maleri av Pietro Naso

43. Skatteprotokoll fra 1691. Riksarkivet.

44. Bibelen fra 1632. Illustrasjon fra «Frogner kirke gjennom 250 år».

45. Den gamle kapellangården på Kirkerud. Foto Lars Backer. Copyright Riksantikvaren.

46. Kjone fra Sylling. Foto som nr. 45.

47. Himmelseng fra Heggsbro, nå på Drammens Museum. Foto Teigens atelier.

48. Armstol fra ca. 1700 på Stillesholmen. Foto Reidar Halden.

49. Kart over Lier. Fra Essendrops bok.

50. Uthus hos Karen Egge.

51. Myra. Foto nr. 50 og 51 Kristoffer Mehren.

52. Gamle jordbruks- og kjøreredskaper. Fra Essendrops bok.

53. Øvre Helgerud. Foto Kristoffer Mehren.

54. Forbud mot moseeksport 1813. Illustr. fra «Buskerud Amt 1814-1914»

55. Den store almen på jordet ved Brastad. Foto Per Størmer.

56. De viktigste bygninger på en gård. Fra Essendrops bok.

57. Wangensteens kart over marmorbruddene i Tranby.

58. Granittblokker fra steinbruddet i Tranby.

59. Steinbruddet i vår tid.

60. Obelisken ved Gjellebekk. Foto nr. 58-60: Oddbjørn Landfald

61. Høvre fra Linnesstranda, nå på Drammens Museum.

62. Høvre fra Skaugen, nå på Drammens Museum.

63. Kløvsa1 fra Skustad, nå på Drammens Museum.

64. Tverrsal fra Renskog, nå på Drammens Museum.

65. Slede fra Stoppen, nå på Drammens Museum.

66. Geværer fra Gullaug, nå på Drammens Museum. Foto nr. 61-66 Reidar Halden.

67. Kjerringkjeft fra Nedre Eiker og krutthorn fra Lier, nå på Drammens Museum. Foto K. Teigen.

68. Haglpung fra Sagvollen, nå på Drammens Museum.

69. Dørhengsle og -klinke fra Stillesholmen.

70. Kanne fra Stillesholmen.

71. Mangletre fra Stillesholmen. Foto nr. 68-71 Reidar Halden.

72. Stoler fra Huseby. Foto Drammens Museum.

73. Høyryggede stoler fra Huseby. Foto Drammens Museum.

74. Dragkiste fra Huseby. Foto Drammens Museum.

75. Kiste fra Skjeggerud, nå på Huseby. Foto Drammens Museum.

76. Selvangivelser fra 1789. Riksarkivet.

77. Milesteiner fra 1774 og 1685. Illustr. fra «Buskerud Amt 1814-1914»

78. Norsk infanterist 1728. Illustr. fra Worgewitz billedverk. Forsvarets trykningssentral.

79. Militær kartskisse fra 1716. Illustr. fra Tord Pedersen: Drammen.

80. Gammel vei over Lierskogen. Fra Tord Pedersen: Drammen.

81. Anna Colbjørnsdatter Ramus og den svenske oberst Lowen på Norderhov prestegård. Kobberstikk av J. M. Haas etter tegning av Erik Pauelsen. Drammens Museum. Fra Tord Pedersen: Drammen.

82. Gammel fane som har tilhørt Lier kompani. Foto K. Teigen.

83. Sorenskrivergård på Ila. Foto Lars Backer. Copyright Riksantikvaren

84. Prestetavle i Frogner kirke.

85. Messehagel fra 1770.

86. Sokneprest Thorbjørn Lechve. Bildene nr. 84-86 fra «Frogner kirke gjennom 250 år».

87. Eiketres skatollskap. Foto Drammens Museum.

88. Vivelstad skole før 1857. Illustr. fra «Vivelstad skole gjennom 125 år».

89. Skrifttyper fra Forliksprotokoll nr. 1 for Lier. Statsarkivet i Oslo.

90. Autorisasjon av forhørsprotokoll. Statsarkivet.

91. Side fra Forliksprotokoll nr. 1. Statsarkivet.

92. Levninger av en harpe fra Gullaug, nå på Drammens Museum. Foto K. Teigen.

93. FIøyte, krus og luktevannhus fra Solberg. Foto Kristoffer Mehren.

94. Gammelt våningshus fra Solstad. Foto Lars Backer. Copyright Riksantikvaren.

95. Meren, sett fra sydøst. Foto som nr. 94.

96. Bryggerhusbygning på Eik.

97. Peis med bakerovn og bryggepanne. Foto 96-97 Drammens Museum.

98. Skap fra Øvre Stoppen, nå på Drammens Museum. Foto K. Teigen.

99. Stol fra Stillesholmen.

100. Speil fra Stillesholmen. Foto nr. 99-100 Reidar Halden.

101. Hovedbygningen på Foss.

102. Hovedbygningen på Gurandsrud.

103. Stabbur på Huseby. Foto nr. 101-103 Lars Backer. Copyright Riksantikvaren.

 

Illustrasjoner 6.

1. Johan Collett. Illustrasjon fra «Stortingets historie 1814-1964», IV.

2. Rast i Paradisbakkene. Fra Drammen og Oplands Turistfor. årbok 1934

3. Fra Svangstrandveien. Fra Drammen og Oplands Turistfor. årbok 1934

4. Ole O. Foss. Fra «Lier Sparebank 1844-1944».

5. Gammel bygning på Berskog. Foto Drammens museum

6. Sidebygningen på Berskog. Foto Drammens museum

7. Fra Nordre Eik. Foto Drammens museum

8. Flatbrødrull fra Hegg, nå på Drammens museum

9. Sliul fra Stokkeholmen, nå på Drammens museum

10. Så-ask fra Hegg, nå på Drammens museum

11. Tegerkurv fra Lier, nå på Drammens museum. Foto nr. 8-11: R. Halden

12. C. T. Christensen. Fra Liers ordførergalleri

13. Sjåstad etter nybygging og anlegging av hagen. Fra Skard: Lier hagebruksforening

14. J. A. Münster. Fra Fra Skard: Lier hagebruksforening

15. Godseier H. J. Hofgaard. Fra Skard: Lier hagebruksforening

16. Et gammelt Jens-Pedersen-epletre på Egge. Fra Skard: Lier hagebruksforening

17. Gravensteintre på Øvre Eriksrud. Fra Skard. Lier hagebruksforening

18. Fra Svangstrand. Foto Johan Brun

19. Bryggerhus på Nedre Overn. Foto Drammens museum

20. Brennevinsapparat fra ca. 1830: Det norske. folks liv og historie, bind 8.

21. Gammelt skjenkested ved Maridalsveien: Det norske folks liv og historie, bind 8.

22. Kalkovn i Meren-skogen. Foto Kristoffer Mehren

23. Utsikt fra Paradisbakkene 1835. Fra Dr. og Opl. Tur. for. årbok 1953

24. Dramatikk på landeveien i Lier 1831. Fra Dr. og Opl. Turfor. årbok 1953.

25. Gamle Gjellebekk skyss-stasjon. Foto Drammen museum

26. Takst for gjestgiverier i Buskeruds fogderi. Fra Dr. og Opl. T. årbok 1934

27. Billett til «Alliancen». Fra Østtvedt: De norske jernbaners historie

28. Banketre fra Lierstranda, nå på Drammens museum.

29. Rokk fra Stillesholmen.

30. Vugge fra Helgerud, nå på Drammens museum. Foto nr. 28-30 Reidar Halden

31. Pengeseddel utstedt av Norges Bank 1818. Fra Det no. fo. liv og hist, bind 8.

32. Marcus Thrane. Fra Det norske folks liv og historie, bind 9.

33. Stuebygning på Korsrud. Foto Drammens museum

34. Alen fra Lier, nå på Drammens museum

35. Hengeskap fra Stillesholmen

36. Stol fra Stillesholmen

37. Vass-åk fra Stillesholmen. Foto 34-37 Reidar Halden

38. N. F. J. Aars. Fra ordførergalleriet

39. Nils N. Nilsen. Fra ordførergalleriet

40. Johan Fritzner. Fra hans verk om «Det oldnorske sprog»

41. Mauritz Tønnesen. Fra ordførergalleriet

42. A. G. Egge. Fra ordførergalleriet

43. Frogner kirke sett fra øst. Fra «Frogner kirke gjennom 250 år».

44. Sylling kirke. Foto Johan Brun

45. Tranby kirke. Foto Johan Brun

46. Den grafiske framstilling av skoleforsømmelsen fra A. Hansen: Vivelstad skole gjennom 125 år.

47. Peder Eek. Fra «Frogner kirke..»

48. Sokneprest Jens Aars. Fra «Frogner kirke..»

49. Biskop jens Kaurin. Etter fotografi i Norsk portrettarkiv

50. Fredrik Rode. Fra «Frogner kirke ... »

51. Utdrag av første innskuddsbok i Lier Sparebank. Fra «Lier Sparebank 1844-1944»

52. Lensmann Lars Johnsen Alme. Fra «Lier Sparebank 1844-1944»

53. Christoffer C. Tveten. Fra «Lier Sparebank 1844-1944»

54. Brudgomsvest av silke, nå på Drammens museum

55. Empirekjole, nå på Drammens museum

56. Standur fra Nordal, nå på Drammens museum

57. Skapsofa fra Kittelsrud, nå på Drammens museum

58. Lykt fra Stoppen, nå på Drammens museum

59. Brannsprøyte fra Lier, nå på Drammens museum. Foto 54-59 R. Halden

60. Søren Baches hytte i Muskego. Fra I. Semmingsen: Veien mot vest

61. Nordlyset 30/3 1848. Fra I. Semmingsen: Veien mot vest

62. Oberst Hans Christian Heg. Fra I. Semmingsen: Veien mot vest

63. Statue av H. C. Heg. Fra I. Semmingsen: Veien mot vest

64. Tunnel ved Lier. Fra Østvedt: «De norske jernbaners historie».

65. «Her lå Drammen». Fra «Vikingen» 1865.

66. Utsikt fra Tranby. Foto Johan Brun

67. Diplom med bronsemedalje til M. Stillesen. Foto Reidar Halden

68. Arbeidere ved Sjåstad gårdsbruk. Bilde i kommunearkivet

69. Diplom med 2. premie til M. Stillesen. Foto Reidar Halden

70. Store Reistad ca. 1920. Fra 0. Skard: Lier Hagebruksforening

71. Frantz Hegg. Fra O. Skard: Lier Hagebruksforening

72. Apoteker Morten Stillesen. Fra «Lier Sparebank»

73. Bergskaug dampsag. Fra Edv. Bull: «Fra sagbruk og høvleri».

74. Tronstad Bruk. Foto Johan Brun

75. Arbeidere ved Sjåstad trevarefabrikk. Bilde i kom-arkivet

76. Hans Helgerud. Fra ordførergalleriet

77. Chr. Skjeggerud. Fra ordførergalleriet

78. Lier herredsstyre. Bilde i kom.arkivet

79. Lier herredsstyre. Bilde i kom.arkivet

80. Ole J. Sørum. Fra ordførergalleriet

81. Reinhart Eriksrud. Fra ordførergalleriet

82. Torger Holtsmark. Fra ordførergalleriet

83. Oluf Landfald. Fra ordførergalleriet

84. J. Hofgaard. Fra ordførergalleriet

85. K- O. Skogen. Fra ordførergalleriet

86. Kommunelokalet Haugestad under oppføring. Bilde i kom.arkivet

87. Altertavlen i Frogner kirke. Fra «Frogner kirke ... »

88. Alterbildet i Sylling kirke. Foto Drammens museum

89. Sjåstad kirke. Foto Johan Brun

90. Biskop Hvoslef. Fra «Frogner kirke ... »

91. Sokneprest Winsnes. Fra «Frogner kirke ... »

92. Prost Aars. Fra «Frogner kirke ... »

93. Stiftsprost Arnesen. Fra «Frogner kirke ... »

94. Res.kap. Rode. Etter fotografi i Sylling kirke

95. Res.kap. Rynning. Etter fotografi i Sylling kirke

96. Res.kap. Kiønig. Etter fotografi i Sylling kirke

97. Res.kap. Riddervold. Etter fotografi i Sylling kirke

98. Frogner gravkapell. Fra «Frogner kirke..»

99. Høyonn på Egge lærergård. Foto Johan Brun

100. Hauger ved Egge. Foto Johan Brun

101. Fra Svangstrandveien. Fra Drammen og Opl. Tur. for. årbok 1953

102. Bru over Glitra ved Sjåstad. Foto Drammens museum

103. Åpningstoget ved Svangstrand stasjon. Fra Lier Menighetsblad

104. Dampskipet «Ringerike» ved Svangstrand kai. Fra Lier Menighetsblad

105. Telegrafrapport fra 1855. Fra Rafto: «Telegrafverkets historie»

106. Hans J. Hilsen. Fra «Lier Sparebank..»

107. Lier Sparebanks gård. Fra «Lier Sparebank..»

108. Sjåstad kraftstasjon. Fra «Lier Elektrisitetsverk 1912-1937»

109. Transformatorstasjon på Lierstranda. Fra «Lier Elektrisitetsverk 1912-1937

110. Kommandersersjant A. Wefferstad. Fra «Lier Skytterlag 1861-1961»

111. Peder Olsen Kjeldaas. Fra «Lier Skytterlag 1861-1961»

112. Fra skytebanen på Stabekk. Fra «Lier Skytterlag 1861-1961

113. Karl Hegsbro. Fra «Lier Skytterlag 1861-1961»

114. Thorleif Haug.

115. Klubbrenn i Eggebakken. Fra «Norske Skiløpere, Østlandet Sør»

116. Helgerud med 95-åringen Anders Hafskjold. Foto Drammens museum

117. Empirestoler fra Lier, nå på Drammens museum.

118. Bartekopp og balansekjele, nå på Drammens museum.

119. Kanne og lysestaker fra Stillesholmen.

120. Stol fra Stillesholmen.

121. Sekretær fra Lier, nå på Drammens museum. Foto 117-121: R. Halden

Gårdsregister

Innhold