Helsestasjon for ungdom

Gå til

ungilier.no

Om helsestasjon for ungdom

 • For deg mellom 13 - 26 år
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom.

Kom gjerne innom med spørsmål om for eks:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser - familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb.

Åpningstider

Tirsdag kl. 15.30-18.00. Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje - i lokalene til Ungdomshjelpa (Brugata 9).

Klikk her for å se åpningstidene sommeren 2017

Kontakt oss

Helsesøster Trine Christoffersen

Mail: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Mob: 932 96 148

Tlf: 32 22 77 30

Følg oss på Facebook

Vi hjelper deg videre

Her kan du få hjelp videre:

Tannhelse

Sliter du med ruproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år).Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med tannhelsetjenesten hvis du har spørsmål:

Kontaktperson: Ledende tannpleier

Liv Brattås, liv.brattas@bfk.no,

tlf: 31 29 28 20 / 952 926 40

Psykisk helseteam barn og unge

Psykisk helseteam for barn og unge 0-18 år er et lavterskeltilbud ved helsetjenesten i Lier. Teamet består av en psykolog og en psykiatrisk sykepleier/familieterapeut og en psykiatrisk sykepleier/helsesøster. De gir i hovedsak psykisk helsehjelp til barn, unge og deres familier hvor ordinær helsestasjons/skolehelsetjeneste – oppfølging  ikke er tilstrekkelig. Vanlig henvisning via helsesøstre selv, tett samarbeid med blant annet helsesøster, skole, barnehager, barnevern, bupa o.a.

Henvisningsskjema til psykisk helseteam barn og unge

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut 

Marianne M. Sørvald    

Mobiltelefon: 91911640                                                                                       

marianne.sorvald@lier.kommune.no

Familieterapeut

Lise Merete U. Bråthen    

Mobiltelefon: 91766235                                                                        

lise.braathen@lier.kommune.no

Psykolog Tuva Øktedalen 

Mobiltelefon: 40804402      

 tuva.oktedalen@lier.kommune.no

Psykolog Susanna Bjerke

Mobiltelefon: 48143914

susanna.bjerke@lier.kommune.no

Psykologspesialist Geir Haugen

Mobiltelefon: 93024144

Geir.Haugen@lier.kommune.no

Familieterapeut Lise U. Bråthen

Mobiltelefon: 91766235

Lise.Braathen@lier.kommune.no 

Psykiatrisk sykepleier Lill Hege Hansen

Mobiltelefon:  41534642

lill.hege.hansen@lier.kommune.no

Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se nav sine nettsider.

Kontaktpersoner fra NAV for ungdom i Lier kommune er:

Jeanette Kristiansen, mob: 40 91 31 11, mail: jeanette.kristiansen@nav.no

Silje Nås, mob: 91 30 36 51, mail: silje.nas@nav.no

Kristin Avdal, mob: 91310786, mail: kristin.avdal@nav.no

Koordinator tjenester til ungdom: Lene Walle, tlf. 90758710, mail: lene.walle@nav.no

Samarbeidsutvalget for ungdom

Nav har opprettet et samarbeidsforum med andre virksomheter som jobber ungdom. Forumet skal fange opp ungdom som kan trenge støtte og hjelp, og koordinere tilbudet til disse.

Deltakere i samarbeidsutvalget for ungdom er:

 • Nav – ungdomskonsulent
 • PPOT (praktisk pedagogisk oppfølgingstjeneste
 • Psykisk helse
 • Helsestasjon for ungdom og Skolehelsetjenesten
 • Barneverntjenesten
 • Lege
 • DPS representert ved samhandlingsteamet
 • Politi
 • Ruskonsulent

Ungdom, pårørende, fagpersoner og andre nærstående kan ta initiativ til at en sak blir drøftet i samarbeidsutvalget.

Kontaktpersoner:

Silje Nås (Nav),
Tlf 91 30 36 51
E-post: silje.nas@nav.no

Kristin Avdal (Nav)
Tlf 91 31 07 86
E-post: kristin.avdal@nav.no

Trine Opsahl Sigvartsen (Psykisk helse)
Tlf 99 28 08 73
E-post: trine.opsahl-Sigvartsen@lier.kommune.no

Vi ønsker at ungdom skal fylle ut samtykkeerklæring hvis en sak skal drøftes i teamet med navn. Vi kan også drøfte saken anonymt i første omgang. Samtykkeskjema

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Her kan du lese mer om spesialisthelsetjenesten knyttet til Lier kommune.

Samhandlingsteamet

Samhandlingsteamet kan hjelpe ungdom (over 18 år) og voksne med store, sammensatte vansker knyttet til psykisk helse og rus, og som har liten tilknytning til hjelpeapparatet.

Informasjonsbrosjyre og kontaktopplysninger

Utfyllende informasjon om samhandlingsteamet

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv.

Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

Espen Solnørdal tlf 920 85 585 og Trine Ekeland 902 63 744 

 

Nyttige linker:

 

 

Sist oppdatert: 18. oktober 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Helsestasjon for ungdom

Besøksadresse:

Bruveien 9
3400 Lierbyen

Telefon: 32 22 77 30