Aktuelt

Ungdomshjelpa åpnet nye lokaler

Ungdomshjelpa i Lier har flyttet inn i nye, fine lokaler i 3. etasje i Fosskvartalet. Fredag 21. april var det duket for åpningsfest.

Les mer

Sykle til jobben-aksjonen er godt i gang

Oppfordrer liungene til å melde seg på - det er helt gratis å være med!

Les mer

Hvem fortjener Miljøprisen 2017?

Kjenner du noen som har utmerket seg med sin innsats for miljøet i Lier? Nå kan du foreslå dem til Lier kommunes miljøpris for 2017.

Les mer

Arrangerer folkemøte om kommuneplanen

Møt opp på folkemøtet 2. mai for å få informasjon om rulleringen av kommuneplanen og kom med innspill på hvordan du mener Lier bør utvikles de kommende årene.

Les mer

Faktura fra Viva IKS kommer fire ganger i året

Fra 2017 vil du som innbygger i Lier motta faktura for kommunale vann-og avløps avgifter fire ganger i året, mot tidligere to forfall pr. år.

Les mer

Positive til en intensjonsavtale om skianlegg i Leirdalen

Enstemmig kommunestyre sa ja til å jobbe videre for å få til en intensjonsavtale.

Les mer

Rv 23 Linnes - E18 ligger inne i NTP

Milliardprosjektet ligger inne i andre periode av Nasjonal Transportplan.

Les mer

Se kommunestyremøtet i opptak

Kommunestyrepolitikerne i Lier hadde møte tirsdag 4. april. Du kan se hele - eller deler - av møtet i web-tv-spilleren.

Les mer

Høring om forslag til lokal forskrift om sykehjemsplass

Høringsfristen er satt til 21. april.

Les mer

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Søknadsfristen går ut 15. april.

Les mer

Ungarsk besøk på Nøstehagen

17 politikere og helsearbeidere fra Ungarn besøkte Nøstehagen på den siste dagen i mars.

Les mer

Se presentasjoner fra gründermøtet

Hvordan drive frem et gründermiljø?

Les mer

Positiv til helårs skianlegg

Formannskapet i Lier er positive til etablering av et helårs skianlegg.

Les mer

Kulturskoleuka for full musikk

Kulturskoleuka i Lier er i full gang, og de er fortsatt mange godbiter å glede seg til.

Les mer

Opptatt av utvikling i Lierbyen

Er du interessert og nysgjerrig på utvikling av Lierbyen? Da bør du sette av ettermiddagen 28.mars!

Les mer

Oppfordrer liungene til å delta på Earth Hour

Markeres førstkommende lørdag klokken 20.30.

Les mer

Sakspapirene til utvalgsmøtene er klare

Sakspapirene til de politiske utvalgsmøtene i mars er klare.

Les mer

Åpner fylkesvei 285 i slutten av mars

Fylkesvei 285 ved Bringebærkastet åpner igjen 31. mars, etter å ha vært stengt siden 6. august.

Les mer

Ny renovasjonsforskrift er lagt ut på høring

Høringsfristen er satt til 21. april.

Les mer

Vegvesenet varsler støy

Arbeid i forbindelse med oppgraderingen av E18 Fosskolltunnelen i Lier kan føre til noe støy på kveld/natt i noen uker fremover.

Les mer

Åpent møte om kvalitetsplanen til Lierskolen

Kvalitetsplanen for lierskolen for de neste fire årene skal nå sendes ut på høring. Mandag 13. mars klokken 18.00 arrangeres et åpent møte om planen.

Les mer

Alkovett på agendaen

Sammen med organisasjonen AV-OG-TIL ønsker Lier kommune å bevisstgjøre folk om alkoholvett.

Les mer

Se opptak fra kommunestyremøtet

Du kan velge å se hele møtet - eller klikke deg inn på enkeltsaker for å se video.

Les mer

Styremøte i Lier Eiendomsselskap

Det er styremøte i Lier Eiendomsselskap KF mandag 13. mars.

Les mer

1000 Lier-ungdommer svarer på spørsmål om egen hverdag

Hvor fornøyde er ungdom i Lier med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritiden, med vennene og i nærmiljøet. Det skal nesten 1000 ungdommer i Lier svare på gjennom undersøkelsen Ungdata.

Les mer

Lav ledighet blant unge i Lier

I aldersgruppen 16-29 år var det i Lier en nedgang i ledigheten på 16,2 prosent fra året før.

Les mer

Gladnyhet om rv. 23

Finansieringen av rv.23 Linnes-E18 ligger inne i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029. – En stor og god nyhet, sier Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Les mer

Satte energi og klima på dagsorden

Ny energi- og klimaplan for Lier kommune skal behandles politisk de neste ukene. Planen var tema på et åpent møte på Haugestad onsdag 15. februar.

Les mer

Bedre årsresultat enn forventet

Årsregnskapet for 2016 viser et bedre resultat enn forventet for Lier kommune. De foreløpige tallene viser et overskudd på 28,3 millioner kroner.

Les mer

Sakspapirer til februarmøtene er klare

Sakspapirene til de politiske utvalgsmøtene i februar er klare. I formannskapet vil rådmannen gi en orientering om rutiner for byggesaker i Lier kommune.

Les mer

Nå kan du foreslå kandidater til byggeskikkprisen

Lier kommunes pris for god byggeskikk skal deles ut under Lierdagene i juni. Nå kan du foreslå kandidater.

Les mer

Systemrevisjon ved Liertun

Fylkesmannen i Buskerud fant ett avvik under en systemrevisjon av rutinene for hvordan brukere ved Liertun følges opp for å sikre tilstrekkelig ernæring.

Les mer

Inviterer til åpent møte om energi- og klimaplanen i Lier

Lier kommune har lagt frem et forslag til en lokal energi- og klimaplan. 15. februar kan du møte opp på energi- og klimaseminar for å høre om planen – og gi innspill.

Les mer

Avviste sykehus-klage

Fylkesmannen har avvist en klage og dermed stadfestet reguleringsplanen for det nye sykehuset på Brakerøya.

Les mer

Se opptak fra kommunestyret

Nå kan du se opptak fra kommunestyremøtet 7. februar.

Les mer

Feiret 100-åring

Stor bursdagsfeiring på Nøstehagen.

Les mer

Tranby legesenter flytter

Tranby legesenter flytter inn i nye lokaler mandag 6. februar

Les mer

Bruker Frogner sykehjem til politiøvelse

Politiet i Sør-øst politidistrikt skal bruke nedlagte Frogner sykehjem til øvelser i februar og mars.

Les mer

Tapper ned Klopptjern

Vær obs: Nedtappingen kan medføre at isen langs kantene på magasinet blir oppsprukket og svekket.

Les mer

Nettmøte om Lierskolen

Hva mener du er viktige satsingsområder for Lierskolen de neste årene? Hva bør prioriteres? Torsdag 2. februar klokken 14.00 inviterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal til nettmøte – og temaet er Lierskolen.

Les mer

Tannklinikker slår seg sammen

Lierbyen tannklinikk og Tranby tannklinikk blir slått sammen til en tannklinikk fra februar av.

Les mer

Inspirasjonsprisen 2016

Lars Kyllingstad får Lier kommunes inspirasjonspris for 2016.

Les mer

Jakter nye Drømmestipend-kandidater i Lier

Drømmestipendet avgjorde studievalget for Jon Martin Høie fra Lier (19). Nå er jakten på nye kandidater i gang.

Les mer

Tour of Norway til Lier

Sykkelproffene i sykkelrittet Tour of Norway legger ruten innom Lier på 17. mai.

Les mer

Viste frem mulighetene under yrkesmessa i Lier

Yrkesmessa på Høvik skole i Lier ble stor suksess.

Les mer

Infomøte om Sylling transformatorstasjon

NVE inviterer til et offentlig informasjonsmøte om Sylling transformatorstasjon 2. februar klokken 18.00.

Les mer

Ser etter nye drivere av Haugestad

Lyser ut anbudskonkurranse om drift av Haugestad.

Les mer

Stenger Strømsåstunnelen i fire uker

Statens vegvesen varsler lange bilkøer i Drammen-området i ukesvis.

Les mer

Sikke Næsheim ansatt som ny kommunalsjef i Lier

Sikke Næsheim (53) har takket ja til stillingen som kommunalsjef for konserntjenester og styring.

Les mer

Saker til politisk behandling

Sakene til den politiske møterunde i uke 4 er publisert på kommunens nettsider.

Les mer

Kickoff for prosjekt om pasient- og brukersikker kommune

Lier er en av fem kommuner i Norge som er valgt ut til å være først ut med prosjektet «pasient- og brukersikker kommune». Denne uken var det kickoff for prosjektet på Fosshagen.

Les mer

Du kan komme med innspill til planprogram

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen i Lier skal rulleres. Nå er planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen lagt ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Stenger vannet i Årkvislaveien

Viva IKS skal bytte brannventiler og må derfor stenge vannet i Årkvislaveien onsdag 11. januar fra klokken 21.00.

Les mer

Vegvesenet stopper planene om Lierdiagonalen

Statens vegvesen har besluttet å stoppe planene om den såkalte Lier-diagonalen.

Les mer

Viva IKS innfører felles vakttelefon

Fra og med torsdag 5. januar innfører Viva IKS en ny vaktordning med hovedhensikt å bedre tilgjengeligheten for innbyggerne i de tre eierkommunene.

Les mer

Håper å åpne fv. 285 i løpet av første kvartal

Arbeidet med å bygge opp igjen fv. 285 ved Bringebærkastet ligger litt etter skjema.

Les mer

Stabilt lav ledighet i Lier

I Lier var det registrert 249 helt ledige personer, en nedgang på sju prosent sammenlignet med desember i fjor.

Les mer

Utslipp av fortynnet klorvann i Holsfjorden

Glitrevannverket har ved et uhell sluppet ut fortynnet klorholdig vann fra anlegget ved Svangstrand ved Holsfjorden. Utslippet påvirker ikke drikkevannskvaliteten.

Les mer

Vedtok Lier-budsjettet

På selveste Luciadagen vedtok kommunestyret handlingsprogrammet for 2017-2020.

Les mer

Ungdomshjelpa har kommet godt i gang

Det tverrfaglige prosjektet Ungdomshjelpa har vært i gang siden oktober, og har allerede saker som viser at det er behov for tilbudet.

Les mer

Vil beholde Lier lensmannskontor

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at politimester Christine Fossen beholder Lier lensmannskontor i sin anbefaling for ny tjenestestruktur for Sør-Øst politidistrikt.

Les mer

Bruk av informasjonskapsler

Lier kommune bruker såkalte cookies, eller informasjonskapsler, for å ha oversikt over trafikktall på våre nettsider.

Les mer

Nattarbeider og nytt kjøremønster på Gilhus

Natt til torsdag 8. desember legges trafikken om på Gilhus.

Les mer

Fortsatt lav arbeidsledighet i Lier

Kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Lier sammenlignet med november 2015.

Les mer

Lesing og regning på landsgjennomsnittet

Nå er resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn klare.

Les mer

Nytt kjøremønster på Gullaug

Vær oppmerksom: Natt til 1. desember legger Statens vegvesen om trafikken på Gullaug.

Les mer

Trenger flere besøkshjem

Har du og din familie lyst til å bli besøkshjem for enslige mindreårige flyktninger?

Les mer

Ordførerens informasjonskvarter

Orienterte kommunestyret om aktiviteten de seneste ukene.

Les mer

Aktivitet og sunne matvaner i fokus hos de yngste folkevalgte

De unges kommunestyre fordelte 110.000 kroner under høstmøtet på Haugestad.

Les mer

Se kommunestyremøtet i opptak

Lier kommunestyre hadde møte tirsdag 22. november. Nå kan du se hele møtet i opptak på web-tv.

Les mer

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Les mer

Trenger din hjelp til å gjøre «aktive Lier» bedre

Ordføreren inviterer til nettmøte på Facebook tirsdag 22. november.

Les mer

Ønsker innspill til handlingsprogrammet

Hva er viktig i Lier de neste årene? Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogrammet 2017-2020.

Les mer

Gode resultater i nasjonale prøver

Lier-elevene gjør det igjen godt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Les mer

Kulturpris til korps-ildsjeler

Kulturprisen 2016 ble delt mellom to ildsjeler som brenner for korps i Lier.

Les mer

Søknad om ny utslippstillatelse fra Sylling renseanlegg

Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Les mer

En skoledag i vennskapets tegn

Både BlimE-dans og vennskapsaktiviterer på Egge skole.

Les mer

Spyling av vannledninger i Lierskogen-området

Viva IKS skal gjennomføre spyling av vannledningnettet i Lierskogen-området 15. og 16. november.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Mandag 14.november er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

Les mer

Inviterer til temamøter om morgensdagens idrett- og friluftsanlegg

Kultur og fritid i Lier kommune inviterer organisasjoner, lag og foreninger til to temamøter i november.

Les mer

Nærpolitireformen i Lier

Rådmannen mener forslaget om avvikling av Lier lensmannskontor er utfordrende med tanke på befolkningsveksten som vil komme i Fjordbyen og med utbyggingen på Gullaug.

Les mer

Planprogram for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen

Rådmannen forslår at utkast til planprogram for kommunedelplan Rv 23 Linnes – E18 – Lianåsen legges ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Film om Sunne og aktive liunger

Nå kan du se filmen som er laget om prosjektet Sunne og aktive liunger.

Les mer

Forslag til handlingsprogram lagt frem

Lavterskeltilbud, næring- og samfunnsutvikling og bygg og utenomhusanlegg er hovedsatsingene i rådmannens beslutningsgrunnlag og handlingsprogrammet for 2017-2020.

Les mer

Markerte FN-dagen

Mange skoler markerte FN-dagen 24. oktober. Blant dem var Heia og Høvik skoler. Se bilder fra arrangementene.

Les mer

Innovasjonsdirektør ga ros til Lier-bedrifter

Deltagerne på frokostmøtet ga gode tilbakemeldinger på forslaget til strategisk næringsplan.

Les mer

Tilbyr gratis HPV-vaksine

Fra november av gis det tilbud om gratis HPV-vaksine i Lier til kvinner født 1991 og senere.

Les mer

Dobbelt statsrådbesøk på Fosshagen

Helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Fosshagen ressurssenter fredag 21. oktober.

Les mer

Lyser ut to kommunalsjef-stillinger

Etter endringer i rådmannens ledergruppe skal det om kort tid lyses ut to stillinger som kommunalsjefer i Lier kommune.

Les mer

Nyhetsbrev for næringslivet

Lier kommune gir ut et eget nyhetsbrev som er myntet på næringslivet i Lier.

Les mer

Lager møteplass for pårørende og fagpersoner

Drammen distrikspsykiatriske senter inviterer pårørende og fagpersoner til møteplass-samlinger.

Les mer

Fjerner høyspentlinjer ved Linnes

Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.

Les mer

Se videoopptak fra kommunestyremøtet

Tirsdag 11. oktober var det kommunestyremøte i Lier. Nå kan du se hele møtet i opptak.

Les mer

Gode Lier-nyheter i forslaget til statsbudsjett

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at det nye sykehuset på Brakerøya er omtalt i forslaget til statsbudsjett 2017.

Les mer

Betydninger av forslaget til statsbudsjett

Rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Fylkesmannen anbefaler ny storkommune

Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud, og anbefaler at det etableres en ny storkommune med Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Les mer

Saker til politisk behandling

Sakene til de politiske møtene i uke 39 er nå klare.

Les mer

Gjennomkjøring forbudt på Linnesstranda

Mandag 26. september innfører Statens vegvesen gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Linnesstranda 38 til krysset med Røykenveien.

Les mer

Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do

I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do.

Les mer

Nettoverføring av kommunestyremøter

Kommunestyret i Lier vedtok 6.september at møtene skal overføres direkte på nett - med en forsinkelse i sendingen.

Les mer

Finn frem i Lier