Aktuelt

Infomøte om Sylling transformatorstasjon

NVE inviterer til et offentlig informasjonsmøte om Sylling transformatorstasjon 2. februar klokken 18.00.

Les mer

Ser etter nye drivere av Haugestad

Lyser ut anbudskonkurranse om drift av Haugestad.

Les mer

Stenger Strømsåstunnelen i fire uker

Statens vegvesen varsler lange bilkøer i Drammen-området i ukesvis.

Les mer

Sikke Næsheim ansatt som ny kommunalsjef i Lier

Sikke Næsheim (53) har takket ja til stillingen som kommunalsjef for konserntjenester og styring.

Les mer

Saker til politisk behandling

Sakene til den politiske møterunde i uke 4 er publisert på kommunens nettsider.

Les mer

Kickoff for prosjekt om pasient- og brukersikker kommune

Lier er en av fem kommuner i Norge som er valgt ut til å være først ut med prosjektet «pasient- og brukersikker kommune». Denne uken var det kickoff for prosjektet på Fosshagen.

Les mer

Du kan komme med innspill til planprogram

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen i Lier skal rulleres. Nå er planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen lagt ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Stenger vannet i Årkvislaveien

Viva IKS skal bytte brannventiler og må derfor stenge vannet i Årkvislaveien onsdag 11. januar fra klokken 21.00.

Les mer

Vegvesenet stopper planene om Lierdiagonalen

Statens vegvesen har besluttet å stoppe planene om den såkalte Lier-diagonalen.

Les mer

Viva IKS innfører felles vakttelefon

Fra og med torsdag 5. januar innfører Viva IKS en ny vaktordning med hovedhensikt å bedre tilgjengeligheten for innbyggerne i de tre eierkommunene.

Les mer

Håper å åpne fv. 285 i løpet av første kvartal

Arbeidet med å bygge opp igjen fv. 285 ved Bringebærkastet ligger litt etter skjema.

Les mer

Stabilt lav ledighet i Lier

I Lier var det registrert 249 helt ledige personer, en nedgang på sju prosent sammenlignet med desember i fjor.

Les mer

Utslipp av fortynnet klorvann i Holsfjorden

Glitrevannverket har ved et uhell sluppet ut fortynnet klorholdig vann fra anlegget ved Svangstrand ved Holsfjorden. Utslippet påvirker ikke drikkevannskvaliteten.

Les mer

Vedtok Lier-budsjettet

På selveste Luciadagen vedtok kommunestyret handlingsprogrammet for 2017-2020.

Les mer

Ungdomshjelpa har kommet godt i gang

Det tverrfaglige prosjektet Ungdomshjelpa har vært i gang siden oktober, og har allerede saker som viser at det er behov for tilbudet.

Les mer

Vil beholde Lier lensmannskontor

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at politimester Christine Fossen beholder Lier lensmannskontor i sin anbefaling for ny tjenestestruktur for Sør-Øst politidistrikt.

Les mer

Bruk av informasjonskapsler

Lier kommune bruker såkalte cookies, eller informasjonskapsler, for å ha oversikt over trafikktall på våre nettsider.

Les mer

Nattarbeider og nytt kjøremønster på Gilhus

Natt til torsdag 8. desember legges trafikken om på Gilhus.

Les mer

Fortsatt lav arbeidsledighet i Lier

Kraftig nedgang i arbeidsledigheten i Lier sammenlignet med november 2015.

Les mer

Lesing og regning på landsgjennomsnittet

Nå er resultatene fra nasjonale prøver for 5. trinn klare.

Les mer

Nytt kjøremønster på Gullaug

Vær oppmerksom: Natt til 1. desember legger Statens vegvesen om trafikken på Gullaug.

Les mer

Trenger flere besøkshjem

Har du og din familie lyst til å bli besøkshjem for enslige mindreårige flyktninger?

Les mer

Ordførerens informasjonskvarter

Orienterte kommunestyret om aktiviteten de seneste ukene.

Les mer

Aktivitet og sunne matvaner i fokus hos de yngste folkevalgte

De unges kommunestyre fordelte 110.000 kroner under høstmøtet på Haugestad.

Les mer

Se kommunestyremøtet i opptak

Lier kommunestyre hadde møte tirsdag 22. november. Nå kan du se hele møtet i opptak på web-tv.

Les mer

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskuddsordningen.

Les mer

Trenger din hjelp til å gjøre «aktive Lier» bedre

Ordføreren inviterer til nettmøte på Facebook tirsdag 22. november.

Les mer

Ønsker innspill til handlingsprogrammet

Hva er viktig i Lier de neste årene? Nå kan du komme med innspill til forslaget til handlingsprogrammet 2017-2020.

Les mer

Gode resultater i nasjonale prøver

Lier-elevene gjør det igjen godt på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Les mer

Kulturpris til korps-ildsjeler

Kulturprisen 2016 ble delt mellom to ildsjeler som brenner for korps i Lier.

Les mer

Søknad om ny utslippstillatelse fra Sylling renseanlegg

Lier kommune ved Viva IKS søker om nytt utslippspunkt og ny utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Les mer

En skoledag i vennskapets tegn

Både BlimE-dans og vennskapsaktiviterer på Egge skole.

Les mer

Spyling av vannledninger i Lierskogen-området

Viva IKS skal gjennomføre spyling av vannledningnettet i Lierskogen-området 15. og 16. november.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Mandag 14.november er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

Les mer

Inviterer til temamøter om morgensdagens idrett- og friluftsanlegg

Kultur og fritid i Lier kommune inviterer organisasjoner, lag og foreninger til to temamøter i november.

Les mer

Nærpolitireformen i Lier

Rådmannen mener forslaget om avvikling av Lier lensmannskontor er utfordrende med tanke på befolkningsveksten som vil komme i Fjordbyen og med utbyggingen på Gullaug.

Les mer

Planprogram for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen

Rådmannen forslår at utkast til planprogram for kommunedelplan Rv 23 Linnes – E18 – Lianåsen legges ut til offentlig ettersyn.

Les mer

Film om Sunne og aktive liunger

Nå kan du se filmen som er laget om prosjektet Sunne og aktive liunger.

Les mer

Forslag til handlingsprogram lagt frem

Lavterskeltilbud, næring- og samfunnsutvikling og bygg og utenomhusanlegg er hovedsatsingene i rådmannens beslutningsgrunnlag og handlingsprogrammet for 2017-2020.

Les mer

Markerte FN-dagen

Mange skoler markerte FN-dagen 24. oktober. Blant dem var Heia og Høvik skoler. Se bilder fra arrangementene.

Les mer

Innovasjonsdirektør ga ros til Lier-bedrifter

Deltagerne på frokostmøtet ga gode tilbakemeldinger på forslaget til strategisk næringsplan.

Les mer

Tilbyr gratis HPV-vaksine

Fra november av gis det tilbud om gratis HPV-vaksine i Lier til kvinner født 1991 og senere.

Les mer

Dobbelt statsrådbesøk på Fosshagen

Helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Fosshagen ressurssenter fredag 21. oktober.

Les mer

Lyser ut to kommunalsjef-stillinger

Etter endringer i rådmannens ledergruppe skal det om kort tid lyses ut to stillinger som kommunalsjefer i Lier kommune.

Les mer

Nyhetsbrev for næringslivet

Lier kommune gir ut et eget nyhetsbrev som er myntet på næringslivet i Lier.

Les mer

Lager møteplass for pårørende og fagpersoner

Drammen distrikspsykiatriske senter inviterer pårørende og fagpersoner til møteplass-samlinger.

Les mer

Fjerner høyspentlinjer ved Linnes

Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.

Les mer

Se videoopptak fra kommunestyremøtet

Tirsdag 11. oktober var det kommunestyremøte i Lier. Nå kan du se hele møtet i opptak.

Les mer

Gode Lier-nyheter i forslaget til statsbudsjett

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at det nye sykehuset på Brakerøya er omtalt i forslaget til statsbudsjett 2017.

Les mer

Betydninger av forslaget til statsbudsjett

Rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Fylkesmannen anbefaler ny storkommune

Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud, og anbefaler at det etableres en ny storkommune med Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Les mer

Saker til politisk behandling

Sakene til de politiske møtene i uke 39 er nå klare.

Les mer

Gjennomkjøring forbudt på Linnesstranda

Mandag 26. september innfører Statens vegvesen gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Linnesstranda 38 til krysset med Røykenveien.

Les mer

Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do

I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do.

Les mer

Nettoverføring av kommunestyremøter

Kommunestyret i Lier vedtok 6.september at møtene skal overføres direkte på nett - med en forsinkelse i sendingen.

Les mer

Stenger vannet i Fagerliåsen

På grunn av arbeid med vann-nettet, må vannet stenges i Fagerliåsen 8.september kl09-1500.

Les mer

Friluftsskole i høstferien

Det blir friluftsskole i Lier i høstferien - nærmere bestemt 3. - 6. oktober.

Les mer

Gjentar suksessen med beltehelter

I høst gjennomføres en stor beltekampanje på skolebusser i hele Buskerud.

Les mer

Gi innspill til trafikksikkerhetsarbeidet

Har du meninger og innspill til trafikksikkerhetsarbeidet? Nå har du muligheten til å si fra - og alle innspill blir vurdert.

Les mer

Setter opp sju infotavler i Finnemarka

Fire av dem står i Lier kommune.

Les mer

Kemneren inn i nye lokaler

Fra 1. september flytter Lier kemnerkontor inn i nye lokaler på rådhuset.

Les mer

Sikrer fjellet etter ras ved Ringeriksveien

Statens vegvesen (SVV) jobber med å sikre fjellet etter raset ved Bringebærskaret ved Ringeriksveien. SVV kan ikke si når veien i stand igjen.

Les mer

Støtte til arbeid innenfor området psykiatri/rus

Organisasjoner, foreninger og lag som driver med arbeid innenfor psykatri/rus kan søke støtte hos Lier kommune.

Les mer

Ønsket nye lærlinger velkommen

Mandag 22. august var første dag i et årelangt løp for 12 nye lærlinger i Lier kommune.

Les mer

Velkommen ut i Grønne Lier!

Det er lite som slår en kaffepause på en trestubbe i skogen. Det er da jeg virkelig kjenner på lykkefølelsen. Og jeg er nok ikke alene.

Les mer

Informasjon til beboere ved Sylling renseanlegg

Prøvene som Viva IKS har tatt i og rundt Sylling renseanlegg i sommer har vært bra.

Les mer

Ordførere bekymret for økt trafikk

31. august er det slutt på bompenger på rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Ordførerne frykter økt trafikk på lokale veger som følge av gratis passering.

Les mer

Her er sommerens fotovinnere

Over 300 bidrag til sommerens fotokonkurransen. Her er de fire vinnerne.

Les mer

Nå starter anleggsarbeidene langs riksvei 23

I slutten av august blir det anleggsaktivitet på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

22.august er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

Les mer

Møt ordføreren på sykkel

Tirsdag 13. september kan du møte ordfører Gunn Cecilie Ringdal på sykkel. Denne gangen utenfor Liertoppen.

Les mer

Nå kan du søke om stipend

Haugestadstipendet 2016 er på 40.000 kroner.

Les mer

Vestsideveien er åpen for trafikk igjen

Etter å ha vært stengt deler av sommeren, er Vestsideveien nå åpnet for trafikk igjen.

Les mer

Foreldre og kommunen deler på barnehageregningen

Se oversikten over fordelingen mellom foreldrebetalingen og kommunens andel.

Les mer

Stabil topplassering for Lier i kommune-NM

Lier er rangert på 14. plass i landet i kommune-NM 2016, som er utarbeidet av NHO.

Les mer

La ned blomster ved minnesteinen

Fem år siden 22. juli-terroren rammet Norge.

Les mer

Huseier-avgiftene i Lier er halvparten av landets dyreste

Tall fra Norsk Familieøkonomi viser at huseier-avgiftene i Lier ligger på under halvparten av landets dyreste kommune.

Les mer

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Innbyggerne i Lier bidrar til gode tjenester i kommunen. Se oversikten!

Les mer

Vann- og avløpstjenester betales av innbyggerne

Kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene i Lier kommune dekkes av brukerne og kalles for selvkostprinsippet.

Les mer

Går sammen og ny gang- og sykkelvei

Ordførerne i Asker og Lier går sammen om å prioritere ny gang- og sykkelvei fra Lierskogen til Asker.

Les mer

Ny demenskoordinator i Lier kommune

Anja Hoff startet 1. juni i den nyopprettede stillingen som demenskoordinator i Lier kommune

Les mer

Ny gang- og sykkelvei langs Vestsideveien

Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei mellom Bilbo og Linjeveien langs Vestsideveien. Det innebærer at deler av veien blir stengt fra 27.juni til 7.august.

Les mer

Se opptak fra kommunestyremøtet

Se hele opptaket fra kommunestyremøtet i Lier 21. juni 2016.

Les mer

Testsending avbrutt

Etter ønske fra kommunestyret blir det ikke mulig å følge møtet 21.juni på nett. Video fra møtet blir lagt ut 22.juni.

Les mer

Vinnerne av miljøprisene 2016 er klare

Naturvernforbundet i Lier og Gunnersbråtan barnehage er vinnerne av årets miljøpriser i Grønne Lier.

Les mer

Storslått åpning av Fosshagen

Sykepleiernes eget trommekorps, ordføreren i elektrisk Rickshaw og mange gode lovord var noen av ingrediensene under den offisielle åpningen av Fosshage ressurssenter mandag ettermiddag.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Det er styremøte i Lier eiendomsselskap KF mandag 27. juni 2016 klokken 18.30.

Les mer

Ny sansehage på Nøstehagen

Noe fått, noe lånt og noe kjøpt. Slik blir det en nydelig hage som pasienter, pårørende og ansatte kan glede seg over.

Les mer

Lier - en kommune i vekst

Stadig flere flytter til Lier. Det er en av de viktigste årsakene til at vi bygger nytt. 20.juni åpner vi nye Fosshagen.

Les mer

Gravearbeidet ved Sylling renseanlegg er ferdig

Viva iks er ferdig med å utbedre grøftene i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg, melder selskapet onsdag 8.juni.

Les mer

Parkeringsplassen ved Asdøljuvet er stengt

Skal du på tur i nærheten av Asdøljuvet og avhengig av å parkere bil i nærheten? Da bør du lese denne meldingen.

Les mer

Usbl blir ny hovedeier i TVSS

Boligbyggelaget Usbl har inngått kontrakt med Lier kommune om å kjøpe vår aksjeandel i selskapet TVSS AS (Tranby Varme- og servicesentral AS).

Les mer

Veiledningsdag for veiledere

Veiledere er viktige brikker i jobben for å skape gode vilkår for læringene. 22. april ble det arrangert en egen veiledningsdag for veiledere.

Les mer

Bente Gravdal innvilges permisjon

Kommunalsjef Bente Gravdal er innvilget permisjon fra sin stilling i Lier, og begynner som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.

Les mer

Sykkelplan lagt ut til høring

Areal-, transport- og miljøutvalget i Buskerudbysamarbeidet har vedtatt å legge forslaget til felles sykkelplan for Buskerudbyområdet ut til høring.

Les mer

Gode Lier-resultater i Kommunetesten

Lier scorer nest best i Buskerud og er på 25.plass i landet i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

Les mer

Melder om feil i faktura

En feil har ført til at det har blitt sendt ut faktura med dobbelt beløp til eiere av små avløpsanlegg i Lier.

Les mer

Møt ordføreren på sykkel

Mandag 30. mai kan du møte ordfører Gunn Cecilie Ringdal på sykkel.

Les mer

ASKO vil kutte bilbruken til og fra jobb med 20 prosent

Starter konkurranse for å få flest mulig ansatte til å velge andre jobbtransport-alternativer enn bil.

Les mer

Informasjon til beboere rundt og ved Sylling renseanlegg

Oppdatert informasjon 26. mai: Viva IKS er nå godt i gang med gravearbeidet for utbedring av grøfter i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg.

Les mer

Finn frem i Lier