Nettstedskart Lytt til tekst Kontakt oss

Aktuelt

Si din mening om forslaget til Lier-budsjett

15. desember behandler kommunestyret handlingsprogrammet for 2016-19. Frem til da kan du komme med dine innspill til rådmannens forslag.

Les mer

Styrker samarbeidet om beredskap

Lier kommune har nå formalisert sitt samarbeid med Røde Kors og Sanitetskvinnene gjennom nye avtaler om beredskap.

Les mer

Grønt lys i Stortinget

Torsdag 12.november ble utbyggingsprosjektet Rv. 23 Dagslett–Linnes vedtatt i Stortinget.

Les mer

Innmelding av elever til 1. trinn

Alle barn født i 2010 skal meldes inn i grunnskolen for å kunne begynne i 1. trinn høsten 2016. Innmeldingsfrist er 4. desember.

Les mer

Asylsøkere i Lier

I forbindelse med flyktningsituasjonen har Fylkesmannen bedt kommunene om å melde inn om de har tilgjengelige lokaler som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase, inntil en uke pr. person.

Les mer

Politiske møter i november

Sakspapirene på sakene som skal til politisk behandling i november er nå klare.

Les mer

Lier nominert til årets friluftslivskommune

Lier er en av tre kommuner i finalen til å bli Årets friluftslivskommune 2015.

Les mer

Søk om støtte til tiltak mot barnefattigdom

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå lyst ut tilskudd til tiltak for å bekjempe barnefattigdom. Søknadsfrist er 20. november.

Les mer

Grønne uker - bli energismart og oljefri

Hvordan kan du gjøre boligen din enda bedre å leve i, spare penger og samtidig å gjøre en innsats for klimaet? Det kan du lære mer om de neste ukene.

Les mer

Drøftingsgrunnlag buskerudbypakke 2

Drøftingsgrunnlaget for Buskerudbypakke 2 er nå overlevert fylkesutvalget og formannskapene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Nå starter det politiske arbeidet.

Les mer

Rådmannens forslag til budsjett

Psykisk helse, infrastruktur og innovasjon er satsingsområdene i rådmannens forslag til handlingsprogram 2016-2019 for Lier kommune.

Les mer

Folkemøter om kommunereformen

Lier kommune inviterer til åpne folkemøter om kommunereformen siste uken i oktober.

Les mer

Presentasjon av rådmannens budsjettforslag

Rådmannen presenterer sitt forslag til handlingsprogram og budsjett 2016 3. november kl15.

Les mer

Slik kan du hjelpe - infomøte om flyktninger

27.oktober kl19 inviterer Lier kommune til informasjonsmøte om frivillig innsats for å hjelpe flyktningene i Lier. Møtet er på Lierbyen seniorsenter.

Les mer

Lanserer egne fjordbynettsider

Har du spørsmål om Fjordbyen? Drammen og Lier lanserer nå egne nettsider for at du kan holde deg orientert.

Les mer

Hvor lite skal du finne deg i?

Det er en grunnleggende menneskerett å leve uten vold og trusler. Politiets nye informasjonskampanje skal forebygge vold i nære relasjoner.

Les mer

Sakspapirer til politiske møter i oktober

Saksdokumentene til de politiske møtene i Lier kommune i oktober er nå klare.

Les mer

Betydninger av statsbudsjettet

I forslaget til statsbudsjettet for 2016, er det satt av 220 millioner kroner til rv.23 Dagslett-Linnes.

Les mer

Nytt kommunestyre på plass

Tirsdag 6.oktober ble Gunn Cecilie Ringdal (H) valgt til ny ordfører i Lier kommune.

Les mer

Utredning viser forskjeller mellom kommunene

En ny utredning viser at kvaliteten og produktiviteten på tjenestene i Asker, Bærum, Hole, Røyken, Hurum og Lier er ulik. I en eventuell ny kommune vil det være viktig å ivareta kvaliteten på tjenestene.

Les mer

Knut A. Andersen får årets kulturpris

Årets kulturpris i Lier går til Knut A. Andersen for sin lange innsats innen kulturarv.

Les mer

Sakspapirer til kommunestyret klare

5. oktober er det siste møte for det sittende kommunestyret. Møtet starter kl18.

Les mer

Spennende forslag til nytt knutepunkt

Hvordan vil det nye knutepunktet i Fjordbyen se ut? Tre arkitektkontorer har kommet med sine forslag.

Les mer

Øver på det uforberedte

Hva skjer med hjemmetjenesten, sykehjem og skoler hvis strømmen blir borte i flere dager? Det er scenarioet kriseledelsen i Lier kommune øver på i disse dager.

Les mer

Stem frem Liers fineste friluftssted

Bli med og stemme frem Liers mest populære friluftssted. Du kan stemme helt frem til 2. oktober.

Les mer

Turvei på Egge stengt

Turveien mellom Søndre Eggevei og Askveien, bak Egge skole, er strengt på grunn av rasfare.

Les mer

Velkommen til eplefestivalen 20. september

Velkommen til stor familiedag på Lier bygdetun søndag 20. september kl.11-17.

Les mer

Disse er valgt inn i det nye kommunestyret

Her finner du oversikten over hvilke politikere som er valgt inn i kommunestyret i Lier de neste fire årene.

Les mer

Sakspapirer politiske møter i september

Sakspapirene til politiske møter i Lier kommune i september er nå tilgjengelige.

Les mer

Valgresultater i Lier

Tallene for forhåndsstemmene i Lier blir presentert kl. 21.00. Grovtellingen fra kretsene vil komme forløpende fra cirka kl. 22.30.

Les mer

Varsel om flom- og jordskredfare

NVE varsler flom- og jordskredfare de kommende dagene. Vi anbefaler å sjekke stikkrenner og sluk.

Les mer

Ny sykkelvei ved Linnesvollen

Mandag 14. september starter arbeidene med å bygge separat ridevei og gang-og sykkelvei forbi Linnesvollen på Heggtoppen.

Les mer

Valget i Lier 2015

I Lier kommune kan du stemme både søndag 13. september kl 16-20 og på selve valgdagen 14.september kl09-21.

Les mer

Vil du hjelpe flyktningene?

Et samlet kommunestyre i Lier har bedt om en plan for hvordan Lier-samfunnet kan hjelpe i flyktningkrisen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bidra.

Les mer

Får selge alkohol på valgdagen 14.september

Bevillingshavere i Lier får selge alkohol på valgdagen 14. september.

Les mer

Åpen dag på Lars Sørums samlinger

Velkommen til åpen dag på Lars Sørums samlinger, søndag 13.september kl. 13-16.

Les mer

Unge røster inn i kommunereformen

Hva skal den nye kommunen hete hvis Lier slår seg sammen med andre kommuner? Og blir det bedre i en ny kommune?

Les mer

Lier kulturscene åpner 11. september

11.-13.september er det åpningsfest for Lier kulturscene.

Les mer

Nå kan du forhåndsstemme

Frem til 11. september kan du forhåndsstemme ved kommunestyre- og fylkestingvalget 2015.

Les mer

Planseksjonen holder stengt

I uke 37 er byggesakstelefonen er bare åpen fredag 11. september fra kl.12-15.

Les mer

Vannstanden har gått ned

Vannstanden har gått ned og alle kommunale veier er nå åpne. Vær fortsatt forsiktige og vis hensyn når dere kjører eller er ute og går.

Les mer

Mye nedbør i Lier

Det er fortsatt varslet mye nedbør kommende døgn. Oppdager du problemer med vei, vann eller avløp, ta kontakt med Viva Iks på deres vakttelefoner.

Les mer

Nytt legevaktnummer fra 1. september

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifredenummeret 116117

Les mer

Bli med på friluftsskole

28.september til 1. oktober inviteres elever i 5.-7.trinn til friluftsskole på Engersand.

Les mer

Nye Hegg skole åpnet

I strålende sol åpnet statsminister Erna Solberg (H) nye Hegg skole i Lierbyen.

Les mer

Statsministeren åpner Hegg skole

Statsminister Erna Solberg (H) åpner nye Hegg skole fredag 28.august.

Les mer

Lier på lærling-toppen

Lier kommune er den første kommunen i Buskerud som har nådd målet om én lærling per. 1000 innbygger.

Les mer

Skolestart i Lier

19.august er det skolestart i grunnskolene i Lier. Vi ønsker alle nye og nåværende elever velkommen tilbake!

Les mer

Søker kandidater til kulturprisen i Lier

Hvem fortjener Lier kommunes kulturpris 2015?

Les mer

Åpning av årets Kunst Rett Vest

3. september kl. 19 er det åpning på årets Kunst Rett vest på Henie Onstad kunstsenter

Les mer

Ledige plasser og oppstart ved kulturskolen

Kulturskolen har fortsatt ledige plasser ved flere tilbud i skoleåret 2015/2016.

Les mer

Nye ledere i Lier kommune

Einar Jørstad (32) er ansatt som ny kommunalsjef for konserntjenester og styring i Lier kommune. Kari-Ann Dale (49) er ansatt som oppvekstsjef og Sissel Karin Haavaag (55) blir velferdssjef.

Les mer

Informasjonsmøter om nye byggeregler

Torsdag 30. juli og 27. august inviterer byggesakskontoret til åpne møter om de nye byggereglene. Møtene starter kl 17 og er på Haugestad.

Les mer

Resultater for innbyggerundersøkelsen

Liungene er delt i tre i sitt syn på kommunesammenslåing. Ved en eventuell sammenslåing, mener 45 prosent at Drammen med flere er det mest aktuelle alternativet.

Les mer

Ny firefelts rv 23 Dagslett-Linnes

Regjeringen lover byggestart av firefelts vei med tunnel i 2017.

Les mer

Si din mening om temaplanen for kulturminner

Nå kan du si din mening om temaplanen for kulturminner og kulturmiljøer. Frist 1. september.

Les mer

Rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing

Kommunestyret vedtok 16. juni at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemming i forkant av en eventuell realitetsbehandling i kommunestyret om kommunesammenslåing.

Les mer

Tilleggsbosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtok 16. juni å bosette 10 flyktninger utover det antallet som Lier kommune allerede har forpliktet seg til i 2015.

Les mer

Drømmestipend til Lier-talent

Herman Støa Sannes fra Lier er blant de heldige vinnerne av Drømmestipendet 2015.

Les mer

Brukerundersøkelse i helse og omsorg

Lier kommune gjennomfører nå brukerundersøkelse blant brukere og pårørende av kommunens tjenester innenfor helse- og omsorgsområdet.

Les mer

Møte for styringsgruppen for kommunereformen

Tirsdag 26.mai er det arbeidsseminar for styringsgruppen/formannskapet knyttet til kommunereformen.

Les mer

Bibliotek i butikk i Sylling

I august lanseres «Bibliotek i butikk» i Sylling. Biblioteksjef Lasse Henschien er spent på hvordan tilbudet blir mottatt.

Les mer

Konsekvenser av revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen la tirsdag 12.mai frem revidert nasjonalbudsjett. Lier får dekket om lag 4,4 millioner av skattesvikten på cirka 10 millioner.

Les mer

Ny rundkjøring ved Hegg skole

For å få bedre flyt i trafikken, bygges det i disse dager en ny rundkjøring ved Hegg skole.

Les mer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Hvor går du på kafé? Hvor handler du, og vil tilhørigheten til Lier blir endret ved en kommunesammenslåing? Nå kan det hende du blir ringt opp og spurt om akkurat dette.

Les mer

Nye tilbud ved Lier frisklivssentral

For mange av oss er det enklere å være aktive nå som snø og kulde er over. Denne våren er det mange nye tilbud ved Lier frisklivssentral.

Les mer

Dette kan du bygge fra 1. juli uten å søke

Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke strider med lover og regler.

Les mer

På to hjul til jobben

Lier kommune ønsker at flere skal bytte ut bilen med sykkelen på vei til jobb. Derfor motiverer kommunen ansatte til å være med på sykle-til-jobben-aksjonen.

Les mer

Listeforslag til valget 2015

Valgstyret behandler listeforslag for de politiske partiene som stiller til valg og eventuelle fritakssøknader i møtet 19.mai 2015.

Les mer

Åpent møte om fjordbyen

Torsdag 23.april er det åpent møte om fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

Les mer

Klart for kulturskoleuka

Uke 17 er det klart for kulturskoleuka ved Lier kulturskole. Det betyr tett program hele uken til ende.

Les mer

Rekordinteresse for Tidsreisen

Hele 130 søkerne ønsker å delta på årets tidsreiseuke på Lier Bygdetun. Arrangørene ser seg derfor nødt til å lukke påmeldingen til sommerens arrangement.

Les mer

Omstrukturering i Lier everk

Etter behandling i styremøtet 14. april, anbefaler styret i Lier Everk AS overfor selskapets eier Lier kommune, at Lier Everks nett- og kraftomsetningsaktivitet skilles ut i to nye datterselskaper som igjen fusjonerer med tilsvarende aktiviteter fra EB.

Les mer

Ny mobiltilpasset kartportal

Nå er det enklere å bruke kartportalen til Lier kommune fra smarttelefon og nettbrett.

Les mer

Skal avdekke snublefeller

Ved å avdekke snublefeller og lære mer om ernæring, blodtrykk og medisinering, skal medarbeiderne i helse- og omsorg hjelpe de eldre med å holde seg på beina.

Les mer

Nye avfallsdunker for glass og metall

I disse dager begynner utdelingen av avfallsbeholder til å kaste glass og metall til husstander i Lier.

Les mer

Lier attraktiv for næringslivet

Lier kommune er attraktiv for næringslivet. Det viser både antall nyetableringer og solid topp-plassering gjennom de siste 10 årene i NHOs NæringsNM.

Les mer

Hva skal Gullaug brukes til i fremtiden?

Det er ikke lenger aktuelt å bygge sykehus på Gullaug. Lier kommune skal nå vurdere hvordan området kan utnyttes best mulig fremover.

Les mer

Brukerundersøkelse SFO og barnehager

Foresatte til barn i SFO, kommunale og private barnehager i Lier er invitert til å være med i årets brukerundersøkelse. Frist 13. mars.

Les mer

Ungdommene viktige i kommunereformen

Barn og unge er fremtiden, derfor ønsker Lier kommune å involvere dem i arbeidet med kommunereformen.

Les mer

Jobber sammen om tryggere skolevei

Elevrådet ved Gullaug skole tok med representanter fra Lier kommune og Statens Vegvesen på skoleveien de syns er skummel. Resultat: Vegvesenet skal vurdere å sette opp autovern, og elevene skal hjelpe hverandre med å velge den tryggeste veien.

Les mer

Henter glass og metall hjemme hos deg

Snart blir det innsamling av glass og metall ved alle husstander i Lier. I perioden mars til mai får alle en ekstra avfallsbeholder.

Les mer

Medarbeidere til Lier kulturscene

Marte Bergsland og Pål Emil Berg er ansatt i hver sin 50%-stilling ved Lier kulturscene.

Les mer

Nytt sykehjem skal ikke konkurranseutsettes

Innholdsdriften ved det nye sykehjemmet i Lier skal likevel ikke konkurranseutsettes.

Les mer

Felles utredning om kommunereform

Hvilke tjenester blir bedre, og blir noe dårligere hvis flere kommuner slår seg sammen? Og hvilke oppgaver skal fremtidens kommuner ha?

Les mer

Bedre sikkerhet for liungene

Som første kommune i landet tar Lier kommune i bruk nødnett i stor skala. Det skal gi bedre sikkerhet for både liungene og medarbeiderne i helsesektoren.

Les mer

Starter prosess for kommunereform

Rådmannen i Lier foreslår å se på flere alternativer for kommunereform. Han ønsker også liungenes syn som endel av utredningene.

Les mer

Innspill til strategisk plattform for fjordbyen

Grunneiere, næringsdrivende og interessenter innenfor planområdet for fjordbyen inviteres til å komme med innspill og kommentarer på strategisk plattform med masterplan. Frist 2. desember.

Les mer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 ble tirsdag 4. november lagt frem for virksomhetsledere og folkevalgte i Lier kommune.

Les mer

Kommunestyremøte 11. november

11. november kl. 18 er det møte i Lier kommunestyre på Haugestad.

Les mer

Nytt sykehjem skal hete Fosshagen

Det nye sykehjemmet i Lier skal hete Fosshagen.

Les mer

Fjordbyen inn i ny fase

Arbeidet med fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya når nå en ny milepæl. Det skjer ved at politikerne i Drammen og Lier skal vedta den strategiske plattformen for prosjektet.

Les mer

Ny Lier gjenvinningsstasjon

Arbeidene med ny Lier gjenvinningsstasjon er nå i gang.

Les mer

Milepæl for nytt sykehjem

8. oktober tok ordfører Helene Justad de første spadetakene for det nye sykehjemmet i Lier.

Les mer

Ingen rv.23-klager tas til følge

Fylkesmannen stadfester Lier kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for rv. 23. Ingen av de tre klagene er tatt til følge.

Les mer

Nytt kunderegister for vann og avløp

I forbindelse med opprettelsen av VIVA må kunderegisteret til Lier kommune for vann- og avløpsområdet over i et nytt anleggsregister.

Les mer

Ny parkeringsplass åpnet

Parkeringsplassen i Tuverudveien er nå klar til bruk. Det betyr 22 nye parkeringsplasser for togpendlere fra Lier stasjon.

Les mer

Velkommen til nye nettsider

Vi håper du enklere finner informasjonen du leter etter. Og vi vil gjerne høre hva du synes om sidene.

Les mer

Urbant og grønt i fjordbyen

Nytt sykehus, trasé for kollektivtrafikk, et godt nettverk av gang- og sykkelveier og grønne områder langs fjorden og i byen. Det vil bli en del av fjordbyen på Brakerøya og Lierstranda.

Les mer

Finn frem i Lier