Nettstedskart Lytt til tekst Kontakt oss

Aktuelt

Politiske møter i januar

Denne uken er første runde med politiske møter i Lier kommune i 2015.

Les mer

Hva skal Gullaug brukes til i fremtiden?

Det er ikke lenger aktuelt å bygge sykehus på Gullaug. Lier kommune skal nå vurdere hvordan området kan utnyttes best mulig fremover.

Les mer

Viktig om vei, vann og avløp

Lier, Røyken og Hurum kommuner har etablert et nytt interkommunalt selskap som skal ivareta vei-, vann- og avløpstjenestene på vegne av de tre kommunene.

Les mer

Glatte vinterveier

Fredag 16. januar er det i Lier, som ellers i Drammensområdet, glatt på veiene. Ønsker du å melde fra om glatte kommunale veier, skal du nå kontakte VIVA IKS.

Les mer

Vil du være med i stemmestyre under valget?

Har du lyst til å engasjere deg, men vet ikke helt hvordan? Søk om å være med i stemmestyrene under valget til høsten.

Les mer

Påmelding barnas miljøpris

Barnas Miljøpris i Grønne Lier deles ut hvert år i Lier kommune.  Frist for påmelding er 28. januar 2015.

Les mer

Påmelding til Lierdagene 2015

Vil du, foreningen eller bedriften din bidra under Lierdagene 2015? Frist for påmelding er 15. mars.

Les mer

Henter glass og metall hjemme hos deg

Snart blir det innsamling av glass og metall ved alle husstander i Lier. I perioden mars til mai får alle en ekstra avfallsbeholder.

Les mer

Medarbeidere til Lier kulturscene

Marte Bergsland og Pål Emil Berg er ansatt i hver sin 50%-stilling ved Lier kulturscene.

Les mer

Kommunestyret har vedtatt budsjettet

16. desember vedtok kommunestyret i Lier hvordan pengene skal fordeles i 2015-2018.

Les mer

Studenter kan søke om støtte

Er du student og under 25 år kan du søke om legater fra Lier kommune. Fristen er 10. januar.

Les mer

Nytt sykehjem skal ikke konkurranseutsettes

Innholdsdriften ved det nye sykehjemmet i Lier skal likevel ikke konkurranseutsettes.

Les mer

Gode resultater for 5. trinn

5. trinn i Lier leverte også gode resultater i nasjonale prøver 2014.

Les mer

Felles utredning om kommunereform

Hvilke tjenester blir bedre, og blir noe dårligere hvis flere kommuner slår seg sammen? Og hvilke oppgaver skal fremtidens kommuner ha?

Les mer

Gode resultater i nasjonale prøver

Ungdomstrinnet i Lier leverte gode resultater i nasjonale prøver 2014.

Les mer

Bedre sikkerhet for liungene

Som første kommune i landet tar Lier kommune i bruk nødnett i stor skala. Det skal gi bedre sikkerhet for både liungene og medarbeiderne i helsesektoren.

Les mer

Gi innspill til budsjettet

Rådmannens forslag til budsjett er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan komme med dine innspill til politikerne i Lier.

Les mer

Starter prosess for kommunereform

Rådmannen i Lier foreslår å se på flere alternativer for kommunereform. Han ønsker også liungenes syn som endel av utredningene.

Les mer

Varsel om jord- og flomskredfare

På grunn av mye nedbør, er det sendt ut varsel om jord- og flomskredfare på Østlandet.

Les mer

Innspill til strategisk plattform for fjordbyen

Grunneiere, næringsdrivende og interessenter innenfor planområdet for fjordbyen inviteres til å komme med innspill og kommentarer på strategisk plattform med masterplan. Frist 2. desember.

Les mer

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2015-2018 ble tirsdag 4. november lagt frem for virksomhetsledere og folkevalgte i Lier kommune.

Les mer

Kommunestyremøte 11. november

11. november kl. 18 er det møte i Lier kommunestyre på Haugestad.

Les mer

Nytt sykehjem skal hete Fosshagen

Det nye sykehjemmet i Lier skal hete Fosshagen.

Les mer

Hans Martin Fisknæs får kulturprisen 2014

Kulturprisen 2014 går til Hans Martin Fisknæs. Prisen deles ut 4. desember på Haugestad.

Les mer

Branntilløp på Lierbyen skole

Det var tilløp til brann på taket til Lierbyen skole ved 21-tiden mandag kveld. Det er skolestart som vanlig tirsdag morgen.

Les mer

Fjordbyen inn i ny fase

Arbeidet med fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya når nå en ny milepæl. Det skjer ved at politikerne i Drammen og Lier skal vedta den strategiske plattformen for prosjektet.

Les mer

Uteblitt faktura tilsynsgebyr for små avløpsanlegg

Faktura på tilsynsgebyr for små avløpsanlegg i Lier kommune har ikke blitt sendt ut.

Les mer

Ny Lier gjenvinningsstasjon

Arbeidene med ny Lier gjenvinningsstasjon er nå i gang.

Les mer

Milepæl for nytt sykehjem

8. oktober tok ordfører Helene Justad de første spadetakene for det nye sykehjemmet i Lier.

Les mer

Forslag til statsbudsjett lagt frem

Forslaget til statsbudsjett for 2015 ble lagt frem av finansministeren onsdag 8. oktober. Lier får 8,4 millioner i veksttilskudd.

Les mer

Ingen rv.23-klager tas til følge

Fylkesmannen stadfester Lier kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for rv. 23. Ingen av de tre klagene er tatt til følge.

Les mer

Nytt kunderegister for vann og avløp

I forbindelse med opprettelsen av VIVA må kunderegisteret til Lier kommune for vann- og avløpsområdet over i et nytt anleggsregister.

Les mer

Kommunestyremøte 7. oktober

7. oktober kl. 18 er det kommunestyremøte på Haugestad i Lierbyen. I forkant er det miniseminar om beredskap.

Les mer

Ny parkeringsplass åpnet

Parkeringsplassen i Tuverudveien er nå klar til bruk. Det betyr 22 nye parkeringsplasser for togpendlere fra Lier stasjon.

Les mer

Si din mening om sykkelveiene

Lier kommune ønsker din mening om sykkelveiene i bygda.

Les mer

Velkommen til nye nettsider

Vi håper du enklere finner informasjonen du leter etter. Og vi vil gjerne høre hva du synes om sidene.

Les mer

Urbant og grønt i fjordbyen

Nytt sykehus, trasé for kollektivtrafikk, et godt nettverk av gang- og sykkelveier og grønne områder langs fjorden og i byen. Det vil bli en del av fjordbyen på Brakerøya og Lierstranda.

Les mer

Finn frem i Lier