Aktuelt

Lyser ut to kommunalsjef-stillinger

Etter endringer i rådmannens ledergruppe skal det om kort tid lyses ut to stillinger som kommunalsjefer i Lier kommune.

Les mer

Inviterer til frokostmøte

Forslaget til ny strategisk næringsplan for Lier er nå sendt ut på høring. Onsdag 26. oktober arrangeres et frokostmøte for å få innspill og debatt.

Les mer

Nyhetsbrev for næringslivet

Lier kommune gir ut et eget nyhetsbrev som er myntet på næringslivet i Lier.

Les mer

Lager møteplass for pårørende og fagpersoner

Drammen distrikspsykiatriske senter inviterer pårørende og fagpersoner til møteplass-samlinger.

Les mer

Fjerner høyspentlinjer ved Linnes

Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å fjerne høyspentlinjer ved Linnes.

Les mer

Se videoopptak fra kommunestyremøtet

Tirsdag 11. oktober var det kommunestyremøte i Lier. Nå kan du se hele møtet i opptak.

Les mer

Nettmøte om utviklingen av Lierbyen

Hvordan ser du for deg utviklingen av Lierbyen i årene fremover? Tirsdag 18. oktober kan du stille spørsmål og komme med innspill når ordfører Gunn Cecilie Ringdal har nettmøte på Facebook.

Les mer

Vil du være med på å utforme kommunens frivillighetspolitikk?

Kom med innspill og møt opp på åpent møte om temaet mandag 17. oktober.

Les mer

Gode Lier-nyheter i forslaget til statsbudsjett

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal er godt fornøyd med at det nye sykehuset på Brakerøya er omtalt i forslaget til statsbudsjett 2017.

Les mer

Betydninger av forslaget til statsbudsjett

Rv. 23 og nytt sykehus på Brakerøya er blant de viktigste sakene for Lier kommune som nevnes i forslaget til statsbudsjett.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Mandag 10. oktober kl. 17.30 er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

Les mer

Årets TV-aksjon er 23. oktober

TV-aksjonen NRK 2016 går Røde Kors og arrangeres søndag 23. oktober.

Les mer

Fylkesmannen anbefaler ny storkommune

Fylkesmannen i Buskerud har lagt frem sin tilrådning til fremtidig kommunestruktur i Buskerud, og anbefaler at det etableres en ny storkommune med Lier, Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Les mer

Setter psykisk helse på dagsorden

Gjennom en rekke arrangementer fra 29. september til 26. oktober settes psykisk helse på dagsorden i Lier.

Les mer

Saker til politisk behandling

Sakene til de politiske møtene i uke 39 er nå klare.

Les mer

Gjennomkjøring forbudt på Linnesstranda

Mandag 26. september innfører Statens vegvesen gjennomkjøring forbudt på strekningen fra Linnesstranda 38 til krysset med Røykenveien.

Les mer

Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do

I Lier er vi dårligst på å kaste håravfall, matrester og snus i do.

Les mer

Nettoverføring av kommunestyremøter

Kommunestyret i Lier vedtok 6.september at møtene skal overføres direkte på nett - med en forsinkelse i sendingen.

Les mer

Stenger vannet i Fagerliåsen

På grunn av arbeid med vann-nettet, må vannet stenges i Fagerliåsen 8.september kl09-1500.

Les mer

Friluftsskole i høstferien

Det blir friluftsskole i Lier i høstferien - nærmere bestemt 3. - 6. oktober.

Les mer

Gjentar suksessen med beltehelter

I høst gjennomføres en stor beltekampanje på skolebusser i hele Buskerud.

Les mer

Gi innspill til trafikksikkerhetsarbeidet

Har du meninger og innspill til trafikksikkerhetsarbeidet? Nå har du muligheten til å si fra - og alle innspill blir vurdert.

Les mer

Setter opp sju infotavler i Finnemarka

Fire av dem står i Lier kommune.

Les mer

Kemneren inn i nye lokaler

Fra 1. september flytter Lier kemnerkontor inn i nye lokaler på rådhuset.

Les mer

Sikrer fjellet etter ras ved Ringeriksveien

Statens vegvesen (SVV) jobber med å sikre fjellet etter raset ved Bringebærskaret ved Ringeriksveien. SVV kan ikke si når veien i stand igjen.

Les mer

Støtte til arbeid innenfor området psykiatri/rus

Organisasjoner, foreninger og lag som driver med arbeid innenfor psykatri/rus kan søke støtte hos Lier kommune.

Les mer

Ønsket nye lærlinger velkommen

Mandag 22. august var første dag i et årelangt løp for 12 nye lærlinger i Lier kommune.

Les mer

Velkommen ut i Grønne Lier!

Det er lite som slår en kaffepause på en trestubbe i skogen. Det er da jeg virkelig kjenner på lykkefølelsen. Og jeg er nok ikke alene.

Les mer

Informasjon til beboere ved Sylling renseanlegg

Prøvene som Viva IKS har tatt i og rundt Sylling renseanlegg i sommer har vært bra.

Les mer

Ordførere bekymret for økt trafikk

31. august er det slutt på bompenger på rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Ordførerne frykter økt trafikk på lokale veger som følge av gratis passering.

Les mer

Her er sommerens fotovinnere

Over 300 bidrag til sommerens fotokonkurransen. Her er de fire vinnerne.

Les mer

Nå starter anleggsarbeidene langs riksvei 23

I slutten av august blir det anleggsaktivitet på riksveg 23 ved Gilhus, Gullaug og Daueruddalen.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

22.august er det styremøte i Lier eiendomsselskap KF.

Les mer

Møt ordføreren på sykkel

Tirsdag 13. september kan du møte ordfører Gunn Cecilie Ringdal på sykkel. Denne gangen utenfor Liertoppen.

Les mer

Nå kan du søke om stipend

Haugestadstipendet 2016 er på 40.000 kroner.

Les mer

Vestsideveien er åpen for trafikk igjen

Etter å ha vært stengt deler av sommeren, er Vestsideveien nå åpnet for trafikk igjen.

Les mer

Foreldre og kommunen deler på barnehageregningen

Se oversikten over fordelingen mellom foreldrebetalingen og kommunens andel.

Les mer

Stabil topplassering for Lier i kommune-NM

Lier er rangert på 14. plass i landet i kommune-NM 2016, som er utarbeidet av NHO.

Les mer

La ned blomster ved minnesteinen

Fem år siden 22. juli-terroren rammet Norge.

Les mer

Huseier-avgiftene i Lier er halvparten av landets dyreste

Tall fra Norsk Familieøkonomi viser at huseier-avgiftene i Lier ligger på under halvparten av landets dyreste kommune.

Les mer

Innbyggerne bidrar til gode tjenester

Innbyggerne i Lier bidrar til gode tjenester i kommunen. Se oversikten!

Les mer

Vann- og avløpstjenester betales av innbyggerne

Kostnader knyttet til vann- og avløpstjenestene i Lier kommune dekkes av brukerne og kalles for selvkostprinsippet.

Les mer

Går sammen og ny gang- og sykkelvei

Ordførerne i Asker og Lier går sammen om å prioritere ny gang- og sykkelvei fra Lierskogen til Asker.

Les mer

Ny demenskoordinator i Lier kommune

Anja Hoff startet 1. juni i den nyopprettede stillingen som demenskoordinator i Lier kommune

Les mer

Ny gang- og sykkelvei langs Vestsideveien

Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelvei mellom Bilbo og Linjeveien langs Vestsideveien. Det innebærer at deler av veien blir stengt fra 27.juni til 7.august.

Les mer

Se opptak fra kommunestyremøtet

Se hele opptaket fra kommunestyremøtet i Lier 21. juni 2016.

Les mer

Testsending avbrutt

Etter ønske fra kommunestyret blir det ikke mulig å følge møtet 21.juni på nett. Video fra møtet blir lagt ut 22.juni.

Les mer

Vinnerne av miljøprisene 2016 er klare

Naturvernforbundet i Lier og Gunnersbråtan barnehage er vinnerne av årets miljøpriser i Grønne Lier.

Les mer

Storslått åpning av Fosshagen

Sykepleiernes eget trommekorps, ordføreren i elektrisk Rickshaw og mange gode lovord var noen av ingrediensene under den offisielle åpningen av Fosshage ressurssenter mandag ettermiddag.

Les mer

Styremøte i Lier eiendomsselskap KF

Det er styremøte i Lier eiendomsselskap KF mandag 27. juni 2016 klokken 18.30.

Les mer

Ny sansehage på Nøstehagen

Noe fått, noe lånt og noe kjøpt. Slik blir det en nydelig hage som pasienter, pårørende og ansatte kan glede seg over.

Les mer

Lier - en kommune i vekst

Stadig flere flytter til Lier. Det er en av de viktigste årsakene til at vi bygger nytt. 20.juni åpner vi nye Fosshagen.

Les mer

Gravearbeidet ved Sylling renseanlegg er ferdig

Viva iks er ferdig med å utbedre grøftene i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg, melder selskapet onsdag 8.juni.

Les mer

Parkeringsplassen ved Asdøljuvet er stengt

Skal du på tur i nærheten av Asdøljuvet og avhengig av å parkere bil i nærheten? Da bør du lese denne meldingen.

Les mer

Usbl blir ny hovedeier i TVSS

Boligbyggelaget Usbl har inngått kontrakt med Lier kommune om å kjøpe vår aksjeandel i selskapet TVSS AS (Tranby Varme- og servicesentral AS).

Les mer

Veiledningsdag for veiledere

Veiledere er viktige brikker i jobben for å skape gode vilkår for læringene. 22. april ble det arrangert en egen veiledningsdag for veiledere.

Les mer

Bente Gravdal innvilges permisjon

Kommunalsjef Bente Gravdal er innvilget permisjon fra sin stilling i Lier, og begynner som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Buskerud.

Les mer

Sykkelplan lagt ut til høring

Areal-, transport- og miljøutvalget i Buskerudbysamarbeidet har vedtatt å legge forslaget til felles sykkelplan for Buskerudbyområdet ut til høring.

Les mer

Gode Lier-resultater i Kommunetesten

Lier scorer nest best i Buskerud og er på 25.plass i landet i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

Les mer

Melder om feil i faktura

En feil har ført til at det har blitt sendt ut faktura med dobbelt beløp til eiere av små avløpsanlegg i Lier.

Les mer

Møt ordføreren på sykkel

Mandag 30. mai kan du møte ordfører Gunn Cecilie Ringdal på sykkel.

Les mer

ASKO vil kutte bilbruken til og fra jobb med 20 prosent

Starter konkurranse for å få flest mulig ansatte til å velge andre jobbtransport-alternativer enn bil.

Les mer

Informasjon til beboere rundt og ved Sylling renseanlegg

Oppdatert informasjon 26. mai: Viva IKS er nå godt i gang med gravearbeidet for utbedring av grøfter i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg.

Les mer

NAV Lier møter fremtiden i nye lokaler

NAV Lier flyttet til Dølasletta på Tranby 3. mai. Både brukere og ansatte er fornøyd med de nye lokalene.

Les mer

300-årsmarkering for Gjellebekk skanse

I år er det 300 år siden Gjellebekk skanse på Tranby bidro til å stoppe den svenske kong Karl den 12. fra å erobre Norge. Jubileet markeres søndag 29. mai med taler, tablåer, soldater og musikk som skaper den rette atmosfæren.

Les mer

Dette skjedde i 2015

Det skjedde mye i Lier i 2015. Vi har laget en kortversjon av årsrapporten så du kan få med deg høydepunktene.

Les mer

UDI avlyser mottaks-anbud

UDI avlyser flere av anbudskonkurransene om etablering av mottaksplasser for enslige, mindreårige asylsøkere. Det betyr at arbeidet med asylmottak på Frogner sykehjem avsluttes.

Les mer

Aktive liunger fikk premier

Under markeringen av verdens aktivitetsdag i Lierbyen søndag 8. mai, vant fire liunger premier etter at de samlet aktivitetsminutter.

Les mer

Flyttet inn i flunkende nytt rom på Fosshagen

- Her lukter det så nytt, smiler Liv Kaarbø (88), som fredag formiddag flyttet fra Frogner sykehjem og inn i et flunkende nytt enerom på Fosshagen.

Les mer

Rengjøring av hovedvannledningsnett i Lier

For å sikre jevn og god vannkvalitet til innbyggerne, foretas rutinemessig spyling og rengjøring av det kommunale ledningsnettet i Lier i perioden 23. til 27. mai.

Les mer

Planstrategi for Lier behandles i kommunestyret 21. juni

Kommunestyret i Lier får planstrategien til behandling i siste møte før sommeren.

Les mer

Jon Martin (18) fikk drømmestipend

Jon Martin Høie fra Gullaug et av talentene som får Drømmestipendet.

Les mer

Oppdatert: Stenger området ved Sylling renseanlegg

På grunn av mulig forurensing har kommuneoverlegen i Lier og Tilsynskontoret for små avløpsanlegg besluttet å stenge fotballbanen og gangveien ved Sylling renseanlegg.

Les mer

Meget stor skogbrannfare

Det er nå forbudt med åpen ild i skog og mark på grunn av meget høy skogbrannfare.

Les mer

Aktivitet og bevegelsesglede i Lier

Det yret av aktive liunger i parken på søndag. I strålende solskinn opplevde 250-300 liunger gleden ved å være i bevegelse.

Les mer

17. mai-programmet for Lier

Det nærmer seg den store dagen: 17.mai-programmet for Lier kommune er klart.

Les mer

Hilste på Gullaug-innbyggerne

Ordføreren la ut på sykkel for å møte innbyggerne på Gullaug tirsdag ettermiddag.

Les mer

Hokksund - Lier på 100 sekunder

Bli med på fremtidens reise i Buskerudbyen. Se den nye animasjonsfilmen.

Les mer

Verdens aktivitetsdag

Du kan bli med på markeringen av Verdens aktivitetsdag i Lier søndag 8. mai.

Les mer

Kurser ansatte i dokumentasjon

Lier kommune satser på å bli bedre på dokumentasjon, og kjører nå flere hundre ansatte gjennom dokumentasjonskurs i 2016.

Les mer

Ønsker prinsippavklaring om Bama Industrier

Rådmannen ber formannskapet i Lier om en prinsippavklaring på om det kan være aktuelt å la Bama Industrier AS reetablere seg på Tranby.

Les mer

Fylkesmannen anbefaler at Lier blir en del av storkommunen rundt Drammen

Fylkesmannen i Buskerud la 2.mai frem sitt forslag til nytt kommunekart i Buskerud – oppfordringen er klar: Flest mulig av kommunene i Drammensområdet bør danne en ny kommune.

Les mer

Holdt konserter på institusjonene

Kulturskoleuka i Lier er i full gang.

Les mer

Ordføreren tar el-sykkelen fatt for å møte folk

Tirsdag 10. mai reiser ordfører Gunn Cecilie Ringdal ut på el-sykkel for å møte innbyggerne på Gullaug.

Les mer

Nav Lier flytter til Tranby

Fra 3.mai finner du Nav Lier på Tranby.

Les mer

Nå kan du melde deg på friluftsskolen

Lier kommune arrangerer friluftsskole 8. til 11. august på Eiksetra. Påmeldingsfristen er 1. juni.

Les mer

Skal delta i asyl-anbud

Kommunestyret i Lier vedtok 19.april å gi rådmannen fullmakt til å gå videre med forslaget om asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere på nåværende Frogner sykehjem.

Les mer

Vil du hjelpe enslige, mindreårige flyktninger?

Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Nå har du muligheten til å hjelpe noen av disse.

Les mer

Åpent møte om forslaget om asylmottak

Lier kommune inviterer til åpent møte om forslaget om asylmottak for enslige, mindreårige asylsøkere på nåværende Frogner sykehjem.

Les mer

Ber kommunestyret si ja til mottaks-anbud

Formannskapet ber kommunestyret si ja til mottaks-anbud.

Les mer

Sunne forslag fra Lier-elever

Meldingstopp i sosiale medier etter kl21.30, matpakkeverksted og felles måltider på skolen er noen av forslagene Lier-elevene har for å få sunnere levevaner. Tema for vårens De unges kommunestyre var nemlig sunne levevaner.

Les mer

Foreslår anbud om asylmottak

Rådmannen foreslår å delta i anbudskonkurranse om å etablere asylmottak for cirka 60 enslige mindreårige asylsøkere på Frogner sykehjem.

Les mer

Her når du oss i påsken

Servicetorget og våre kontorer stenger kl12 onsdag 23.mars, men skjer det noe alvorlig kan du ringe til en av våre vakttelefoner.

Les mer

Sier nei til kommune-sammenslåing

Kommunestyret i Lier har vedtatt at Lier kommune ser seg best tjent med å fortsette som egen kommune, men åpner for å sitte på tilhørerbenken når Drammen forhandler med andre kommuner.

Les mer

Ordføreren inviterer til nettmøte

5.april inviterer ordfører Gunn Cecilie Ringdal til nettmøte om det er greit å betale bompenger hvis du slipper å sitte i kø og det blir bedre kollektivtilbud.

Les mer

Formannskapet sier nei til kommune-sammenslåing

Formannskapet vedtok i dag sin innstilling til kommunestyret om kommunereformen.

Les mer

Planleggingsløpet for Rv 23 – E18

Statens Vegvesen arrangerte åpent møte på Haugestad 4. februar 2016.

Les mer

Bedre årsresultat i Lier enn forventet

Da årsregnskapet 2015 ble avlagt i går var det med et bedre resultat enn forventet.

Les mer

Inspirasjonsprisen 2015

Suong Vo ved Liertun sykehjem får inspirasjonsprisen 2015.

Les mer

Lier kåret til Årets lærebedrift

Lier kommune er kåret til Årets lærebedrift i Buskerud 2015. Det er første gang prisen deles ut i Buskerud.

Les mer

Finn frem i Lier