Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Forsinket fakturering av slamtømming i februar.

Faktura for tømming av avløpsanlegg blir send ut månedlig fra oss, men på grunn av datafeil har vi ikke kunnet sende ut faktura for de tømmingene som er gjennomført i februar.

Vi beklager at denne feilen medfører at regningen kommer litt senere enn det som er normalt. For de som har månedlig slamtømming vil derfor fakturaen vi sender ut i slutten av mars omfatte tømming utført både i februar og mars.Logo kommunevåpen for 9 kommuner
De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.


Ofte stilte spørsmål