Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Søndag 19. november markeres verdens toalettdag over hele verden. I dag har de aller fleste innbyggerne i Norge tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobben og på skolen. Kommuner og interkommunale selskap sørger for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset, og for at slammet fra rensingen blir nyttiggjort som gjødsel og jordforbedring. På den måten hindrer vi sykdomsspredning i befolkningen og forurensning av naturen.

Likevel har vi et toalettproblem i Norge. Les hva Norsk Vann sier om dette her.

Les mer          Doguiden

Logo kommunevåpen for 9 kommuner
De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.


Ofte stilte spørsmål