Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Kronikk: Rett i dass!

Alt for mye søppel går i dass. Det er et problem for oss i Vann- og avløp. Problemer blir det også for boligeiere rundt om i Drammensregionen, når ledningsnettet tetter seg og kloakk dukker opp på steder der den ikke hører hjemme.  I tillegg er det dårlig kommuneøkonomi å bruke penger på å løse problemer som innbyggerne veldig enkelt kan forebygge selv.

Les mer          Doguiden

Logo kommunevåpen for 9 kommuner
De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.


Ofte stilte spørsmål