Tilsynskontoret for små avløpsanlegg

 

kommunelogoer

De 10 kommunene Drammen, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker  samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.


Ofte stilte spørsmål