Tilsynskontoret for små avløpsanlegg

 

kommunelogoer

De 10 kommunene Drammen, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker  samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Holmestrand kommune trer inn i samarbeidet fra 01.01.2019. Lier kommune er vertskommune for tilsynskontoret.

Trykk her for å registrere avløpsanlegg i Krødsherad og Holmestrand


Ofte stilte spørsmål