Slamtømming

Gå til

Slamtømming

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier betaler et slamtømmegebyr etter hver tømming. Faktura kommer fra Tilsynet for små avløpsanlegg, og eier skal ikke betale noe direkte til tømmefirmaet. Dette gjelder også ved ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget.

Samtidig med slamtømming gjennomføres det også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Nye firmaer for slamtømming fra 2015

Tilsynet for små avløpsanlegg har høsten 2014 avholdt ny anbudskonkurranse for slamtømming, i tråd med kommunenes pålagte innkjøpsregler. Anleggseiere i kommuner som har bytte av tømmefirma, får tilsendt eget brev om dette.

Kommune  Tømmefirma  Telefon    Epost
Hurum, Røyken  Aqua Power AS 22 30 00 37 post@aquapower.no 
Drammen, Svelvik, Modum, 
Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande
Ringerike Septikservice   32 17 13 90 mail@ringseptik.no

Prisliste

Oppgitte priser er inkludert mva. For mer informasjon om slamtømmegebyret, se gebyrregulativ og prisliste

Regelverk

For mer informasjon, se gebyrregulativ og prisliste

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann. og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg.

 

Sist oppdatert: 11. januar 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?