Meld fra om feil og kritikkverdige forhold

Gå til

Vei, vann og avløp

Lier vei, vann og avløp KF har ansvar for de kommunale veiene, vann og avløp i Lier kommune.

Meld feil til Lier vei, vann og avløp KF

Meld fra om feil på veilys

Fylkesveier og E18

Viken fylkeskommune har ansvar for å brøyte, salte og strø på fylkesveier. 

Brøyting, strøing og salting av fylkesveier

Statens vegvesen har ansvaret for å brøyte, salte og strø på europa- og riksveier. 

Kontakt Statens vegvesen

Lamper lysløyper eller idrettsanlegg

Feil eller mørke lamper i lysløyper eller andre idrettsanlegg meldes til
Park og idrett ved Steinar Hennum i Lier kommune.
E-post: steinar.hennum@lier.kommune.no

Varsling om lovbrudd eller kritikkverdige forhold  

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover og regler i Lier kommune som:

  • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
  • forhold som kan medføre fare for liv og helse
  • myndighetsmisbruk
  • brudd på regler om arbeidsmiljø og sosial dumping
  • brudd på regler for anskaffelser
  • upassende gaver eller bonuser
  • brudd på taushetsplikt
  • brudd på kommunens etiske retningslinjer
  • andre lovbrudd og straffbare forhold

Eksterne som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold eller lovbrudd kan sende brev til kommunen, ringe, sende e-post eller møte opp på servicetorget.

NB! Dersom du ønsker å være anonym må du bruke en e-postadresse som ikke avslører identiteten din, ringe fra skjult nummer eller sende brev.

Postadresse:
Lier kommune
Postboks 205
3401 Lier

Besøksadresse:
Lier kommune (rådhuset)
Vestsideveien 2
3403 Lier

E-post: postmottak@lier.kommune.no

Telefon:
32 22 01 00

For ansatte i Lier kommune

Ansatte i kommunen kan enten varsle via en digital varslingsportal eller til nærmeste leder, overordnet leder, medlem av varslingssekretariatet, tillitsvalgt eller verneombud. Ansatte finner mer informasjon om varslingsordningen på kommunens intranettside.

Ris og ros

Er det noe i kommunen du er fornøyd med eller ikke synes fungerer? Send oss dine innspill, så går det videre til rette mottaker. Vær obs på at du ikke sender personsensitiv informasjon. 

Gi din tilbakemelding

 

Sist oppdatert: 05. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?