Hopp til innhold

Elektronisk postliste

Postliste og innsyn

Postlisten viser både inngående og utgående post. Du finner en oversikt over dokumenter som er sendt inn til og ut fra Lier kommune en gitt dato. Det er en forsinkelse på fire virkedager på det som vises i postlisten. Hvis du ønsker å få innsyn i et dokument, klikker du på tittelen i dokumentet og deretter «bestill innsyn». 

Elektronisk postliste fra 12. oktober 2020 og frem til dags dato

Elektronisk postliste fra 2. november 2012 - 11. oktober 2020

For innsyn i dokumenter før 2. november 2012 kan du sende e-post til postmottak@lier.kommune.no for å få tilsendt dokumentene.

Hva publiseres ikke? Arkivdeler som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art er utelatt fra den offentlige postjournalen. Dette gjelder blant annet elevarkiv, barnehagearkiv og personalarkiv.

Unntatt offentlighet

Noen dokumenter er markert med «unntatt offentlighet». Du kan be om innsyn i disse dokumentene også, men saksbehandleren må først vurdere om innsyn kan gis.

Behandlingsfrist

Vi svarer normalt ut innsynsbegjæringer i løpet av 1-3 arbeidsdager. I særlig krevende saker kan det ta inntil 5 dager. Gir vi ikke svar innen 5 dager etter av vi har mottatt forespørselen, regnes forespørselen som avslått og vedkommende kan sende klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken (Offentleglova. § 32).

Klagerett

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.

Klagefrist

Klagefristen på avslag om innsyn er tre uker fra det tidspunkt du fikk melding om vedtaket. Brevet med klagen må være poststemplet eller innlevert før klagefristen er ute. Klager over kommunale vedtak bør inneholde følgende opplysninger:

• Hvilket vedtak det blir klaget over

• Hva er det klageren vil ha endret

• Begrunne hvorfor en ønsker vedtaket forandret

• Andre opplysninger som kan påvirke avgjørelsen

Klager over kommunale vedtak skal sendes til den instans i kommunen som har gjort vedtaket. De skal snarest mulig vurdere vedtaket på nytt. Dersom de som har gjort vedtaket (førsteinstansen) ikke finner å kunne omgjøre eller endre vedtaket, skal klagen sendes videre til Statsforvalteren. 

 

Sist oppdatert: 30. august 2022