Hopp til innhold

Tilgjengelighetserklæringer

Lier kommune ønsker at alle skal kunne benytte seg av informasjonen på nettsidene våre. Vi forsøker etter beste evne å sikre at innholdet er i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle - uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. 

Alle offentlige nettsteder skal ha en tilgjengelighetserklæring som viser hvilke krav til universell utforming som er oppfylt, og hvilke som eventuelt ikke er oppfylt.

Tilgjengelighetserklæringen hjelper virksomhetene med å få oversikt over status, og gir dessuten brukerne av løsningene mulighet til å gi tilbakemelding når nettsiden eller appen ikke fungerer for dem.

Tilsynet for universell utforming av ikt har en egen nettside der du kan lese mer om hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder.

Våre tilgjengelighetserklæringer

Nedenfor kan du lese tilgjengelighetserklæringer for Lier kommunes egne nettsider, og for eksterne nettsider vi benytter.

Hele kommunen
Barnehage og skole

Tilbakemeldinger

Ser du problemer med tilgjengelighet til noen av nettsidene/tjenestene våre på nett, setter vi pris på å få tilbakemeldinger på dette slik at vi hele tidene kan blir bedre på universell utforming.

Sens oss en e-post til: postmottak@lier.kommune.no