INFORMASJON OM KORONAVIRUS

På vår temaside om korona får du informasjon om smittesituasjonen i Lier, endringer i vårt tjenestetilbud, hvilke tiltak kommunen iverksetter og råd fra nasjonale helsemyndigheter. 

Hva skjer i Lier?