Hopp til innhold

Ordføreren i Lier

Kjetil Kivle (H) er Liers ordfører. Morgan Langfeldt (Frp) er varaordfører. 

Dette gjør ordføreren

Ordføreren har mange representasjonsoppdrag, som offisielle åpninger av sykehjem, skoler og barnehager. 

Ordføreren har også tett kontakt med idretten, kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner, og får mange invitasjoner til å delta på arrangementer i regi av kommunale virksomheter, lag og foreninger. 

Liers ordfører er ordfører for alle liungene, og på kontoret tar han ofte imot besøk fra enkeltpersoner og representanter for foreningslivet. 

Det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet, og som er kommunens rettslige representant.

Ordfører Kjetil Kivle

Les mer om ordfører Kjetil Kivle

Varaordfører Morgan Langfeldt

Les mer om varaordfører Morgan Langfeldt

Ordførerkjedet

Les mer om Liers ordførerkjede