Hopp til innhold

Om Lier kommune

Gå til

Fakta om Lier

Lier kommune er en grønn og landlig kommune med sentral beliggenhet i Oslo-regionen. Vi har i overkant av 28.000 innbyggere og flotte turområder som er godt tilrettelagt for aktivitet og uteglede.

Produksjon av frukt, bær og grønnsaker står sentralt i Lier, som også er landets største drivhuskommune.

I tillegg har vi en sterk og variert industrinæring, og stor bredde i varehandel og tjenesteproduksjon.

Visjon og verdier

Lier kommunes visjon er "Grønne Lier - for alle innbyggere". I tillegg til visjonen er kommunens verdier retningsgivende for hvordan vi jobber, og preger vårt samarbeid internt og eksternt.

Verdiene våre er:

  • Åpen
  • Tilgjengelig
  • Etterrettelig

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Lier kommune

Jobbe i kommunen

På siden Jobbe i Lier kommune finner du ressursen "Nettbok for nyansatte i Lier kommune".

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer: 857 566 122
Kommunenummer: 3312

Personvern i Lier kommune

Les mer om personvern i Lier kommune her.

Liers samfunnsansvar

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.

Lier kommune har som målsetting å ha sertifisert alle sine virksomheter.

Sertifiseringsordningen bidrar til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Det å bli sertifisert innebærer at en uavhengig tredjepart kontrollerer de tiltakene bedriften har gjort, og at det etablerte miljøledelses-systemet vil fungere på lengre sikt. Det finnes flere ordninger å bli sertifisert under, blant annet Miljøfyrtårn, ISO (14001) og EMAS.

For private bedrifter som ønsker å Miljøfyrtårnsertifisere seg, oppfordrer kommunen til å benytte sertifisører og konsulenter som er oppført i Miljøfyrtårns register under Lier kommune.

Se Miljøfyrtårns nettsider http://www.miljofyrtarn.no/

For spørsmål kontakt gjerne rådgiver for miljø og samfunn, Ingebjørg Tofte

Fairtrade - rettferdig handel

Lier kommune ble Fairtrade-kommune 26. mars 2007. Rettferdig handel er et satsningsområde i Lier.

Fairtrade-kommune er en utnevnelse for kommuner eller byer som jobber aktivt med å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrade-merkede produkter i sitt lokalmiljø. For å få status som Fairtrade-kommune må stedet nå en del grunnkriterier som er satt av Fairtrade Max Havelaar Norge, men også drive et kontinuerlig arbeid som fremmer Fairtrade.

Konseptet Fairtrade-kommune gir en ramme å arbeide innenfor når det gjelder etisk forbruk, og kan også fungere som et godt springbrett for andre initativer innenfor miljø og rettferdighet.

Les mer om fairtrade.

Transparency International

Lier kommune var den første kommunen i Norge til å bli medlem av Transparency International. Organisasjonen har som formål å fremme åpenhet og arbeide aktivt mot korrupsjon.

For Lier representerer medlemskapet en videreføring og forsterking av det aktive arbeidet med grunnleggende verdier og etisk refleksjon i kommuneorganisasjonen over tid.

Transparency Internationals kjerneverdier er åpenhet, ansvarlighet, integritet, solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.

Sist oppdatert: 12. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Rådhuset i Lier

Besøksadresse:

Vestsideveien 2
3403 Lier

Telefon: 32 22 01 00