Jobbe i Lier kommune

Gå til

Velkommen som jobbsøker

Lier kommune har over 25 500 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Samarbeid og gode løsninger gjør Lier kommune til en spennende arbeidsplass og en trygg og god kommune å bo i.  Med 1500 dyktige og engasjerte medarbeidere er vi er den største arbeidsplassen i kommunen.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid.
Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Ledige stillinger

Klikk her for å komme inn på oversikten over ledige stillinger

Lærlinger

Lier kommune nådde i 2016 sitt mål med en lærling per 1000 innbygger. I tillegg ble Lier kommune tildelt prisen for årets lærebedrift i Buskerud 2015.

Nå skal vi jobbe mot én lærling per 500 innbygger, samtidig som vi må jobbe for å opprettholde den gode kvaliteten på ordningen vår.

Vi i Lier kommune ser på det å ha lærlinger som et viktig samfunnsansvar, i tillegg til en viktig arena for å rekruttere fremtidige kolleger.

Lier kommune er en godkjent lærebedrift innen følgende fag:

 • Helsearbeider Barne- og ungdomsarbeider
 • IKT-servicemedarbeider
 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Bilmekaniker, lette kjøretøy

I Helsefag og Kontor- og administrasjonsfag tilbyr vi lærlingplasser i normalløp og dobbeltkompetanseløp.

Slik søker du for å bli lærling i Lier kommune:

 • Logg inn på vigo.no
 • Søk lærling
 • Søk KOB (Kommune opplæringskontor i Buskerud)
 • Skriv i kommentarfeltet at du ønsker deg til Lier kommune

Jobbe i kommunen

Hvordan er det å jobbe i Lier kommune? Her kan du bli kjent gjennom vår nettbok for nyansatte i Lier kommune

Fritidskontakt /Støttekontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, får en mer aktiv og meningsfull fritid i fellesskap med andre. Gjennom samvær og aktivitet kan en fritidskontakt bidra til å øke brukerens evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner, øke troen på seg selv og bli kjent med nye mennesker og miljøer.

Ønsker du å bli fritidskontakt? Da leter vi etter deg!

Formelle krav som stilles til deg som fritidskontakt er:

 • Du må ha positive holdninger og like å jobbe med mennesker
 • Du må ha startet på videregående skole og oppover i alle aldere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner, respekt for andre mennesker,
 • Være trygg på seg selv og ha evne til å etablere kontakt.
 • Fritidskontakten må også kunne sette grenser for seg selv og andre, og må kunne binde seg for minimum ett år.
 • Levere politiattest uten anmerkninger
 • Du har taushetsplikt

Det er et lønnet arbeid på omtrent 12- 20 timer i måneden

Kontaktpersoner:

Fritidsveileder: Kari Tomine Isene Bodnar

E-post: kti@lier.kommune.no 
Tlf: 932 68 692

Fritidsveileder: Trine Olafsen

E-post: trio@lier.kommune.no
Tlf: 996 48 955

Les mer her: Akiv fritid- tilrettelagt fritid

Private avlastere

Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Virksomheten ønsker kontakt med familier/personer som ønsker å ha et oppdrag overfor barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier. 

Barn og ungdom som trenger privat avlaster kan ha et vidt spekter av  funksjonsnedsettelser. Det kan dreie seg om ulike grader av kognitiv svikt, somatiske sykdommer, diagnoser som ADHD og Asberger, autisme, eller barn som har multifunksjonshemminger. 

Privat avlaster skal gi avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. Barnet/ungdommen gis et tilbud i et privat hjem/familie, vanligvis 1 helg pr mnd. Avlasteren/familien må ha en stabil livssituasjon og kunne tilby trygghet og forutsigbarhet. Avlasteren må kunne inngå i et godt samarbeid med barnets foreldre.Det er ønskelig at du har erfaring med barn, og gjerne barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Som privat avlaster inngår du en arbeidsavtale med Lier kommune. Vi tilbyr lønn og utgiftsdekning etter KS sine satser, og veiledning ved behov.

Hvis du tenker at det å være privat avlaster kan være noe som passer for deg og fin familie, ta kontakt med:

Kontaktpersoner:

Ive Losnegard
Tlf: 32 22 03 92, mob. 975 14 794
E-post: ive.losnegard@lier.kommune.no

Sarita Kristiansen
Tlf. mobil: 941 54 124
E-post: sarita.kristiansen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 29. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?