Hopp til innhold

Jobbe i Lier kommune

Gå til

Velkommen som jobbsøker

Lier kommune har over 28 000 innbyggere, stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Samarbeid og gode løsninger gjør Lier kommune til en spennende arbeidsplass og en trygg og god kommune å bo i. 

Med rundt 2000 dyktige og engasjerte medarbeidere er vi er den største arbeidsplassen i kommunen.

Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere for å bidra til å maksimere innbyggernes velferd over tid. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.

Ledige stillinger

Klikk her for å komme inn på oversikten over ledige stillinger

Lærlinger

Lier kommune nådde i 2016 sitt mål med en lærling per 1000 innbygger. I tillegg ble Lier kommune tildelt prisen for årets lærebedrift i Buskerud 2015. Nå jobber vi for å nå vår nye målsetting, med én lærling per 500 innbygger, samtidig som vi kontinuerlig jobber med å opprettholde den gode kvaliteten på opplæringen vi gir.

Vi i Lier kommune ser på det å ha lærlinger som et viktig samfunnsansvar, i tillegg til en viktig arena for å rekruttere fremtidige kolleger.

Lier kommune er godkjent lærebedrift innen følgende fag:

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • IKT-servicemedarbeider
 • Kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • Aktivitør
 • Byggdrifter

I helsefagarbeider og kontor- og administrasjonsfag tilbyr vi lærlingplasser i normalløp og dobbeltkompetanseløp.

Slik søker du for å bli lærling i Lier kommune:

 • Vi følger skoleruten og rekrutterer lærlinger på våren, søknadsfrist er 1. mars
 • Logg inn på https: www.vigo.no/nyvigo/vigo
 • Velg videregående opplæring i skole/bedrift
 • Søk lærling
 • Skriv i kommentarfeltet at du ønsker deg til Lier kommune
 • Når du har søkt i vigo.no (viktig at du har søkt der først), søker du på ledige lærlingstillinger i Lier kommune

Jobbe i kommunen

Hvordan er det å jobbe i Lier kommune? 

Her kan du bli kjent gjennom vår nettbok for nyansatte i Lier kommune

 

I videoen under får du et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier og vernepleier i Lier. 

 

I videoen under får du et innblikk i hvordan det er å jobbe som lærer i Lier. 

Fritidskontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. I Lier kommune bruker vi fritidskontakt i stedet for støttekontakt som begrep. For å få fritidskontakt må man søke vedtakskontoret.

Ønsker du å bli fritidskontakt? Da leter vi etter deg!

Som fritidskontakt er ditt oppdrag, gjennom samvær og aktivitet, bidra til at barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov kan ta del i fritidsaktiviteter, og ha gode og positive opplevelser på fritiden.

Formelle krav som stilles til deg som fritidskontakt er:

 • Du må ha fylt 18 år
 • Du må ha positive holdninger og like å jobbe med mennesker
 • Du bør kunne binde deg for minst ett år
 • Det er viktig at du er trygg på deg selv og kan sette tydelige grenser
 • Levere politiattest uten anmerkninger
 • Du har taushetsplikt

Det er et lønnet arbeid på omtrent 8 til 20 timer i måneden

For mer informasjon, kontakt oss via e-post: fritidskontakt@lier.kommune.no

Les mer her: Akiv fritid- tilrettelagt fritid

Private avlastere

Virksomheten tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker kontakt med familier/personer som ønsker å ha et oppdrag overfor barn og ungdom med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier. 

Barn og ungdom som trenger privat avlaster kan ha et vidt spekter av  funksjonsnedsettelser. Det kan dreie seg om ulike grader av kognitiv svikt, somatiske sykdommer, diagnoser som ADHD og asberger, autisme, eller barn som har multifunksjonshemminger. 

En privat avlaster skal gi avlastning til familier med store omsorgsoppgaver. Barnet/ungdommen gis et tilbud i et privat hjem/familie, vanligvis en helg per måned. Avlasteren/familien må ha en stabil livssituasjon og kunne tilby trygghet og forutsigbarhet. Avlasteren må kunne inngå i et godt samarbeid med barnets foreldre. Det er ønskelig at du har erfaring med barn, og gjerne barn med ulike funksjonsnedsettelser.

Som privat avlaster inngår du en arbeidsavtale med Lier kommune. Vi tilbyr lønn og utgiftsdekning etter satser fra KS, og veiledning ved behov.

Hvis du tenker at det å være privat avlaster kan være noe som passer for deg og fin familie, ta kontakt med:

Kontaktpersoner:

Ive Losnegard
Telefon: 32 22 03 92
Mobil: 975 14 794
E-post: ive.losnegard@lier.kommune.no

 

 

 

Sist oppdatert: 02. april 2024

Fant du det du lette etter?