Aktiv fritid- tilrettelagt fritid

Gå til

Fritidsveiledning

Fritidsveiledning er et lavterskel-tilbud for alle barn og unge i Lier kommune. Fritidsveiledning tilbyr individuell oppfølging på lavterskelnivå, med målsetting om en god og aktiv fritid.

Ved henvendelser kartlegges fritidsinteresser og eventuelle utfordringer. Deretter kobles riktig tilbud på, med oppfølging og trygg overgang inn i ordinære fritidstilbud.

Kontakt fritidsveileder: Yngvild Mehren Nystrøm ymn@lier.kommune.no for mer informasjon

Fritidskontakt

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.  I Lier kommune bruker vi fritidskontakt i stedet for støttekontakt som begrep. For å få fritidskontakt må man søke vedtakskontoret.

Ønsker du å bli fritidskontakt? Da leter vi etter deg!

Som fritidskontakt er din jobb å bidra til at barn, ungdom og voksne med ulike hjelpebehov kan ta del i fritidsaktiviteter, og ha gode og positive opplevelser på fritiden

Formelle krav som stilles til deg som fritidskontakt er:

  • du må ha fylt 18 år.
  • du må ha positive holdninger og like å jobbe med mennesker.
  • levere politiattest uten anmerkninger
  • du har taushetsplikt

Det er et lønnet arbeid på omtrent 12-16 timer i måneden

For mer informasjon kontakt

Fritidsveileder Kari Tomine Isene Bodnar kti@lier.kommune.no

Fritidsveileder Trine Olafsen trio@lier.kommune.no

Søke fritidskontakttjenste?

Kontakt: Lier kommune, Vedtakskontoret tlf: 32 22 01 00

Hvem kan søke?

Du som trenger motivasjon eller tilrettelegging for å delta i sosialt samvær og få en meningsfull fritid.

Barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i Lier kommune, kan søke om fritidskontakt.

Beskrivelse av tjenesten

Du får tildelt et visst antall timer per uke. Dette kan gis som deltakelse i lag og foreninger, som et gruppetilbud eller som individuelt tilbud. Det er ofte privatpersoner uten en spesiell fagbakgrunn som er fritidskontakt.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

For mer informasjon og søknadsskjema:

 http://www.lier.kommune.no/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/

Tilrettelagte aktivitetstilbud

 

Liunggjengen

Liunggjengen består av to glade band kalt Yo Yo band og Up with Downs. De øver på tirsdager på Nordal skole i tillegg til å få instruksjon på Lier Musikkverksted på ungdommens kulturhus i Lierbyen.Liunggjengen er under musikalsk ledelse av Hans Martin Fisknæs. Liunggjengen er stadig under utvikling og fra høsten 2018 starter de også opp et kor under musikalsk ledelse av Hans Fredrik Nilsen.

For mer informasjon kontakt:

Daglig leder Kari Tomine Isene Bodnar kti@lier.kommune.no

Full hals

Full hals er for deg mellom 10 og 20 år og som liker musikk, og det å synge sammen med andre? Vi møtes på Tranby skole v/ Miljøverkstedet Tirsdager fra 15.00 – 15.45 Dette er et lavterskeltilbud, hvor alle som har lyst, kan være med. Fredrik Nilsen vil være leder med gitar og med seg har han god hjelp i bla. Kari Tomine I. Bodnar. Fokuset vil være å ha det gøy til musikk!

Kontaktperson: Fredrik Nilsen hans-fredrik.nilsen@lier.kommune.no

 

Torsdagsklubben

Torsdagsklubben er en fritidsklubb for utviklingshemmede hver torsdag på Lierbyen seniorsenter ved Lier gamle stasjon. Hver torsdag kl. 18-20

For mer informasjon kontakt

Aktivitetsleder Håvard Sagmoen hsa@lier.kommune.no

 

Rockefot

En gang hver høst arrangeres det en stor konsert og festival på Lier Kulturscene, kalt Rockefot. De siste årene har det vært Plumbo sammen med lokale band som har stått på plakaten. Følg med på www.lierkulturscene.no eller ta konakt med rockesjefen Håvard Sagmoen for mer informasjon hsa@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 09. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?