Vakttelefoner

Nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • AMK: 113

Legevakt: 116 117

Tannlegevakt: 31 01 29 30.

Tannlegevakten i Drammen

Krisesenter: 32 04 32 04

Barnevernvakt:

Vakttelefon: 32 04 65 00

Les mer om kommunens barnevernstjenester

Politi:

Nødnummer: 112
Andre henvendelser: 02800
Mer info om Lier lensmannkontor og politikontakten

Kriseberedskap:

Kriseberedskap i Lier

Vakttelefon for vei, vann og avløp 

  • Avløp, vann og vei: 32 22 55 50 (døgnbemannet)
  • Bygningsdrift: 409 22 244

Mørke gate- og veilys:

Slik melder du om feil på gatelys

Veterinærvakt:

Vakttelefon: 32 83 35 03

Skadet vilt:

Viltnemnda

 

Sist oppdatert: 10. mars 2020