Vakttelefoner

Nødnummer:

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • AMK: 113

Legevakt: 116 117

Tannlegevakt: 31 01 29 30.

Tannlegevakten i Drammen

Krisesenter: 67 50 83 83
Fra 1. januar 2021 samarbeider Lier kommune med Bærum kommune om krisesenter. 

Asker og Bærum krisesenter

Barnevernvakt:

Vakttelefon: 32 04 65 00

Les mer om kommunens barnevernstjenester

Helsetjenesten barn og unge:

Vakttelefon: 945 00 400.
Telefonen er betjent fra 09.00 -15.00.
Les mer om helsetjenesten for barn og unge 

 

Politi:

Nødnummer: 112
Andre henvendelser: 02800
Mer info om Lier lensmannkontor og politikontakten

Kriseberedskap:

Kriseberedskap i Lier

Vakttelefon for vei, vann og avløp 

  • Avløp, vann og vei: 32 22 55 50 (døgnbemannet)
  • Bygningsdrift: 409 22 244

Mørke gate- og veilys:

Slik melder du om feil på gatelys

Veterinærvakt:

Vakttelefon: 32 83 35 03

Skadet vilt:

Viltnemnda

 

Sist oppdatert: 05. januar 2021