Lier lensmannskontor

Gå til

Åpningstider

På grunn av koronaviruset holder lensmannskontoret stengt for publikumstjenester.

Telefonnummeret til lensmannskontoret er 33 34 44 00, og e-post er post.sor-ost@politiet.no

Adressen er: Bruveien 2, 3400 Lier.

Lier lensmannskontor er ikke en kommunal enhet, men hører inn under Sør-Øst politidistrikt.

Tjenestetilbud

Tjenestetilbudet på lensmannskontoret inneholder blant annet:

 • Innlevering av anmeldelser
 • Rådføring generelt og om politiets tjenestetilbud, samt prosessene videre i systemet
 • Innlevering våpensøknader
 • Innlevering av våpen mm
 • Innlevering av skilter         
 • Hittegods
 • Mottak forkynnelser
 • Bekreftelse av tilstrekkelig inntekt opp mot utenlandsbesøk
 • Bekreftelse av eksistens opp mot mottak trygd fra utlandet
 • Tap av kjennemerke og mobil
 • Lokalt forliksråd

Politikontakten

Politikontakten vil være et viktig bindeledd mellom lokalt politi og kommunens ledelse og andre sentrale aktører i Lier kommune.

Politikontakt i Lier er politioverbetjent Pål Sørensen

Sørensen nås på mail e-post: pal.sorensen@politiet.no og telefon 33 34 44 00.

Politikontaktens hovedoppgaver 

 • Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle
 • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner
 • Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune
 • Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak
 • Være et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen
 • Politikontakten vil være en viktig innhenter av informasjon. De vil være bindeleddet ut til kommuner, næringsliv og frivillige med hensyn til hva som rører seg.

Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har Lier kommune og politiet for perioden 2018 – 2019 blitt enige om følgende satsningsområder:

 • Videreutvikle det gode tverretatlige samarbeidet som eksisterer i kommunen og etablere nye kontakter der det er nødvendig
 • Barn og ungdom, herunder utfordrende ungdomsmiljøer og vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
 • Familievold og vold i det offentlige rom
 • Problemorienterte tiltak rettet mot oppståtte situasjoner, eller forebygging av slike
 • Samfunnssikkerhet og beredskap særlig tilknyttet større arrangementer
 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

 

Sist oppdatert: 10. september 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?