Hopp til innhold

Helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Gå til

Om helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.

Vi foretrekker at henvendelser fra fastleger og spesialisthelsetjenesten går via elektroniske meldinger til helsetjenesten.

Se video om helsetjenesten for barn, unge, foreldre og gravide

Virksomhetsleder

Vibeke Ortun
Telefon: 99 23 58 15
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Hva helsestasjonen tilbyr

Helsestasjonen er et gratis tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonens mål er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse, samt forebygge sykdom og skade.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med jordmor, ring hovednummer:
Lierbyen helsestasjon: 32 22 77 30 
Tranby helsestasjon: 32 24 32 80

Helsestasjonen tilbyr
 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM) på kveldstid
 • Etterkontroller/6ukerskontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon (reisevaksiner tilbys på Heiaklinikken)
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: Cos P (Circle of Security-Parenting)
 • Et eget team for psykisk helse barn og unge - drop in ved 0-26/familiehjelpa tirsdag formiddag 08.30 - 11.30 (oddetall Tranby/partall Lierbyen)
 • Ernæringsrådgiver
Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon

Åpningstider

 • Mandag til fredag fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor
Arnhild Sande 
Telefon:47 63 67 57
E-post: arnhild.sande@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Benedikte Sagen
Telefon:46 94 71 50
E-post: benedikte.sagen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Sigrid Stendal
Telefon: 94 82 44 42
E-post: sigrid.stendal@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Eli Andresen
Telefon: 40 90 05 38
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Kari-Ann Talberg Runde
Telefon: 91 57 63 90
E-post: kari-ann.runde@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Andrea Johansson
E-post: andrea.johansson@lier.kommune.no

Helsestasjonsassistent
Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon

Kommer du ikke gjennom på telefon, ring Lierbyen helsestasjon på telefon 32 22 77 30.

Åpningstider

 • Alle hverdager 08.00 til 15.00
 • Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 08.00 til 15.00
 • Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (telefon: 32 22 77 30)

Ansatte ved Tranby helsestasjon

Helsesykepleier
Anne Cathrine Fulford
Telefon: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Maria Flatval
Telefon: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Helle Gustavsen
Telefon: 46 80 10 90
E-post: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Helsesykepleier
Else Årstad Borgen (80% stilling)
E-post: else.årstad.borgen@lier.kommune.no

Jordmor
Silje Brennum (vikar 80% stilling)
Telefon: 47 78 50 19
E-post: silje.brennum@lier.kommune.no

Jordmor
Hanne Kari Snoen (20% stilling ut 2022)
Telefon: 41 53 46 43
E-post: hanne.kari.snoen@lier.kommune.no 

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon

Kommer du ikke gjennom på telefon, ring Lierbyen helsestasjon på telefon 32 22 77 30.

Åpningstider:

 • Onsdag og torsdag klokken 08.00-15.00

Ansatte ved Sylling helsestasjon

Helsesykepleier
Charlotte Thomassen
Telefon: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege
Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent
Sirpa Vestli

Gravide i risiko

Brosjyre for gravide i risiko

Hva skolehelsetjenesten tilbyr

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut.

Hva skolehelsetjenesten kan hjelpe med

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

1.trinn

 • Helsesykepleier inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

2. trinn

 • Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio).

3. trinn

 • Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv».
 • Vekt/høydemåling.

5. trinn

 • Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.
 • Pubertetsundervisning i grupper.

6. trinn

 • Tilbud om vaksinering (MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder).

7. trinn

 • Tilbud om HPV vaksine.
Helsesykepleiere ved barneskolene

Sylling skole
Charlotte Thomassen
Telefon: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Oddeval skole
Grethe Strandhus Karlsen
Telefon: 45 72 90 44
E-post: grethe.strandhus.karlsen@lier.kommune.no

Hallingstad skole
Ingvild Enger
Telefon: 40 80 33 43
E-post: ingvild.enger@lier.kommune.no  

Heia skole
Ranveig Steien
Telefon: 45 43 82 28
E-post: ranveig.steien@lier.kommune.no

Hennummarka skole
Grethe Strandhus Karlsen
Telefon: 45 72 90 44
E-post: grethe.strandhus.karlsen@lier.kommune.no

Nordal skole
Janne Siri Aarvik-Hansen
Telefon: 40 90 32 13
E-post: janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Hegg skole:
Hilde Sverdrup
Telefon: 45 73 43 15
E-post: hilde.sverdrup@lier.kommune.no

Gunn Eline Birkeland
Telefon: 932 96 111
E-post: gunn.eline.birkeland@lier.kommune.no

Høvik skole
Hanne Valø
Telefon: 97 73 59 02
E-post: hanne.valo@lier.kommune.no

Oda Martinsen Federley
Telefon: 45 72 90 48
E-post: oda.martinsen.federley@lier.kommune.no

Merethe Bragstad (1.-7. trinn og A- og B klassene)
Telefon: 457 32 225
E-post: merethe.bragstad@lier.kommune.no

Gullaug skole
Janne Siri Aarvik-Hansen
Telefon: 40 90 32 13
E-post: janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

Egge skole
Hilde Sverdrup
Telefon: 457 34 315
E-post: hilde.sverdrup@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

 • Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.
 • Individuell helsesamtale
 • Vekt- og høydemåling.

9. trinn

 • Helseopplysning/undervisning om samliv, seksualitet, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

10. trinn

 • Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio(dTP- IPV- vaksine).
 • Besøk på «Helsestasjon for ungdom».
Helsesykepleiere ved ungdomsskolene

Sylling skole
Gry Haugen
Telefon: 48 21 07 46
E-post: gry.haugen@lier.kommune.no

Tranby skole
Gry Haugen
Telefon: 48 21 07 46
E-post: gry.haugen@lier.kommune.no

Lierbyen skole
Cathrine Møller Fossen
Telefon: 97 47 15 22
E-post: cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

Høvik skole
Hanne Valø
Telefon: 97 73 59 02
E-post: hanne.valo@lier.kommune.no

Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole
Signy Monhof
Telefon: 93 80 79 44
E-post: signy.monhof@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter
Signy Monhof
Telefon: 93 80 79 44
E-post: signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole
Trine Christoffersen
Telefon: 93 29 61 48
E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

0-26

0-26 er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud til barn, ungdom og familier i Lier. Vi er én dør inn til våre tjenester og vi kan hjelpe med alt fra en litt fastlåst situasjon til alvorlige og vanskelige utfordringer.

0-26 skal:

 • Ha oversikt over hjelpetilbud som finnes inkludert kurs og fritidsaktiviteter.
 • Sikre godt samarbeid mellom ulike fagpersoner og tjenester.
 • Hjelpe barn og unge til å finne sin vei videre i livet.
 • Ha fokus på det som gir barn og unge god livskvalitet og et godt hverdagsliv.

0-26 har kompetanse på områdene fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, arbeid og skole/utdanning, familie og relasjoner og meningsfull fritid.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen. Vi er opptatt av at barn, unge og deres familier skal få rask og riktig hjelp. Du kan møte en fagperson, et team og benytte deg av kurs og gruppetilbud.

Lier kommunes kursportal

Tilbud og tjenester

Vi har fokus på det som er viktig for barn, unge og familier. 0-26 har oversikt over tilbudene og tjenestene som finnes for barn, unge og familier, og skal også være en sentral pådriver for samarbeid, samhandling og kompetanseløft til alle som jobber med målgruppen.

0-26 er organisert i Helsetjenesten for barn og unge, og har representanter fra flere virksomheter i kommunen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus:

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til barn, unge og voksne som får tilbud om hjelp i spesialisthelsetjenesten.

De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Les mer om pakkeforløp (helsenorge.no)

I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus:

 • Helsetjenesten for barn og unge, telefon: 32 22 77 30 / 94 50 04 00
 • Voksne: vedtakskontoret, telefon: 32 22 02 82

Fastleger bes å henvende seg til via elektronisk melding.

Les mer om pakkeforløp psykisk helse og rus på Helsenorge.no

Kontakt oss

Barn, ungdom, foresatte, bekjente og fagpersoner kan kontakte 0-26 på:

Vi har også muligheter for drop in-samtaletilbud ved Helsestasjon for barn og ungdom.

Kontaktskjema 0-26

Kontaktinformasjon til helsepersonell i 0-26

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut
Marianne M. Sørvald
Telefon: 91 91 16 40
E-post: marianne.sorvald@lier.kommune.no

Familieterapeut og klinisk sosionom
Lise Merete U. Bråthen
Telefon: 91 76 62 35
E-post: lise.braathen@lier.kommune.no

Psykolog
Pernille Elvebredd
Telefon: 47 51 63 44
E-post: pernille.elvebredd@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier
Lill Hege Hansen
Telefon: 41 53 46 42
E-post: lill.hege.hansen@lier.kommune.no

Psykologspesialist og familieterapeut
Mona Kristiansen
Telefon: 90 15 28 78
E-post: mona.kristiansen@lier.kommune.no

Psykiatrisk sykepleier 
Anne Bertine Skogen
Telefon: 94003992
E-post: anne.bertine.skogen@lier.kommune.no

 

Hva helsestasjon for ungdom tilbyr

 • Et tilbud for deg mellom 13 - 26 år
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har taushetsplikt
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster, lege, fagpersoner psykisk helse - og har kontakt med andre som jobber med ungdom.

Kom gjerne innom med spørsmål om for eks:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser - familie og venner
 • Familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning og jobb.

Åpningstider

Tirsdag: 15.30-18.00
Onsdag: 12.00-15.00
Torsdag: 15.00-17.00

Følg med på Facebook for oppdaterte åpningstider i ferier. Du kan også følge oss på Snapchat - søk "vgs-nurse".

Hos oss treffer du forskjellige fagpersoner som lege, jordmor, helsesykepleier og psykisk sykepleier. Ta kontakt for eventuell timebestilling. 

Besøksadresse: Fosskvartalet, 3. etasje - i lokalene til Ungdomshjelpa (Brugata 9).

Kontakt oss

Helsesøster Trine Christoffersen
Telefon: 32 22 77 30
Mobil: 93 29 61 48
E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Følg helsestasjon barn og ungdom Lier på facebook

Tannhelse

Sliter du med rusproblemer og/eller psykiske lidelser kan du ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (også om du er over 18 år). Tannhelsetjenesten ønsker å delta i tverrfaglig team rundt barn og unge.

Ta gjerne kontakt med Lier tannklinikk hvis du har spørsmål. 

Nav

Nav tilbyr oppfølging sånn at du kan komme deg i utdanning, arbeid eller annen meningsfull aktivitet. Nav kan også hjelpe med økonomisk støtte og/eller inntektssikring en periode.

Se Nav sine nettsider

Spesialisthelsetjenesten

Fastlege eller en annen lege kan hjelpe deg i kontakt med spesialisthelsetjenesten. Dette kan være aktuelt hvis du har fysisk eller psykisk sykdom og/eller rusproblemer. Spesialisthelsetjenesten er eksperter på sykdom knyttet til tanker, følelser og hvordan kroppen fungerer.

Her kan du lese mer om spesialisthelsetjenesten knyttet til Lier kommune

Bruk av rusmidler

Bekymret for eget eller andres bruk av rusmidler?

Ruskonsulenten kan gi informasjon om forebyggende tiltak og driver også opplysende virksomhet om rus og bruk av rusmidler. Ruskonsulenten samarbeider ved behov med andre fagpersoner som lege, NAV, boveileder, helsesøster, barneverntjenesten, spesialisthelsetjenesten osv. Du trenger ikke henvisning for å snakke med en ruskonsulent.

Det finnes to ruskonsulenter i Lier:

Espen Solnørdal, telefon: 92 08 55 85
Trine Ekeland, telefon: 90 26 37 44 

Nyttige linker:

Sist oppdatert: 24. mars 2023

Fant du det du lette etter?