Helsetjenesten for barn og unge

Tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.

Gå til

Nytt tilbud i Lier kommune er 0-26. Les mer her.

 

Virksomhetsleder

Vibeke Ortun
E-post: vibeke.ortun@lier.kommune.no

Telefon: 99235815

Hva helsestasjonen tilbyr?

Helsestasjonen er et gratis og frivillig tilbud til barnefamilier fram til de begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende og målet vårt er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsestasjonen tilbyr:

 • Svangerskapsomsorg ved jordmor
 • Fødselsforberedende kurs
 • Barnimagentreff (BIM)
 • Etterkontroller/6ukerskontroller
 • Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn
 • Barselgrupper
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og helseopplysning
 • Foreldreveiledningskurs: TFF (Trening i Foreldre Ferdigheter)  og Cos P (Circle of Security -Parenting)
 • Et eget team for Psykisk helse barn og unge

Gravide i risiko

For mange er svangerskapet en tid med positive forventinger og glede, mens noen kan kjenne på usikkerhet og engstelse for fremtiden. Dette kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, rusmisbruk, voldsproblematikk, manglende nettverk dårlig økonomi osv. Kjenner du noen som er i en slik situasjon, eller kjenner du deg selv igjen? I Lier kommune har vi en tverrfaglig ressursgruppe som kan være til hjelp. Klikk her for å se brosjyren.

Lierbyen helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 22 77 30
Adresse: Heggveien 2, 3403 Lier
Postadr.: Pb. 205, 3401 Lier
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Mandag til fredag  fra 08.00 til 15.00

Ansatte ved Lierbyen helsestasjon:

Jordmor Mona Jakobsen
Mob: 93 29 60 99
E-post: mona.jakobsen@lier.kommune.no

Helsesykepleier Jeanette Brekkhus Hagen
Mob: 40 80 44 10
E-post: jeanette.brekkhus.hagen@lier.kommune.no

Helsesykepleier Trine Christoffersen
Mob: 93 29 61 48
E-post: trine.christoffersen@lier.kommune.no

Helsesykepleier Sigrid Stendal
Mob: 94 82 44 42
E-post: sigrid.stendal@lier.kommune.no

Helsesykepleier Eli Andresen
Mob: 40 90 05 38
E-post: eli.andresen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Tone Harr

Turnuslege

Helsestasjonsassistent Silje Rasmussen

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 24 32 80

Tranby torg 5, 3408 Tranby
E-post: tranby.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider: Alle hverdager 08.00-15.00

Sentralbordet er betjent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 0800-1500

Onsdag og fredag anbefales du å ringe Lierbyen helsestasjon (tlf. 32 22 77 30)

Dersom du ringer eller sender e-post/sms til helsesøster/jordmor tar hun kontakt med deg.

Ansatte ved Tranby helsestasjon:

Helsesykepleier Anne Cathrine Fulford
Mob: 45 43 77 50
E-post: anne-cathrine.fulford@lier.kommune.no

Helsesykepleier Maria Flatval
Mob: 94 86 91 46
E-post: maria.flatval@lier.kommune.no

Helsesykepleier Helle Gustavsen
Mob: 46 80 10 90
E-post: helle.gustavsen@lier.kommune.no

Jordmor Hanne Kari Snoen
Mob: 41 53 46 43
E-post: hanne.kari.snoen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Arve Saxrud

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

Sylling helsestasjon

Kontaktinformasjon:

Tlf: 32 85 62 02
Skoleveien, 3410 Sylling
E-post: lierbyen.helsestasjon@lier.kommune.no

Åpningstider:

Onsdag og torsdag fra kl. 0800 – 1500

Ansatte ved Sylling helsestasjon:

Helsesykepleier Charlotte Thomassen
Mob: 97 71 51 39
E-post: charlotte.thomassen@lier.kommune.no

Helsestasjonslege Tora Johansen

Helsestasjonsassistent Sirpa Vestli

 

Hva skolehelsetjenesten tilbyr?

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesøster og fysioterapeut.

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

Alle elever ved skolene i Lier er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, samarbeider blant annet med PPT, fastlege og barnevern. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenesten på barneskolene

 1. trinn

Helsesykepleier inviterer til samtale med fokus på barnets trivsel, ernæring, aktivitet og familieforhold. Vi vurderer språk, gjør en hørselsundersøkelse og måler høyde og vekt. Helsetjenesten ønsker med dette å etablere en kontakt mellom skolehelsetjenesten og barnet med foreldre. Vi jobber tverrfaglig med skolen og ønsker å bistå slik at barnet skal trives og ha god helse som er en viktig forutsetning for å tilegne seg læring på skolen. Andre temaer det kan være aktuelt å ta opp er kosthold, søvnrutiner, grensesetting, skjermtid og motorisk utvikling. Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse.

 1. trinn

Tilbud om vaksinering (Tetravac; vaksine mot stivkrampe, kikhoste, difteri og polio)

Vekt/høydemåling og samtale. Med foreldre/foresatte til stede. 

 1. trinn

Grupper med tema «Hvordan ta vare på seg selv».

 1. trinn

Målrettet samtale vedrørende forebygging av kjønnslemlestelse. 

      6. trinn

Tilbud om vaksinering ( MMR vaksine, meslinger, kusma og røde hunder). Pubertetsundervisning i grupper.

      7. trinn

Tilbud om HPV vaksine.

 

Helsesykepleiere ved barneskolene:

Sylling skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

 

Oddeval skole:

Charlotte Thomassen

mob 97715139

charlotte.thomassen@lier.kommune.no

  

Hallingstad skole:

Kari- Ann Runde

mob. 91576390

kari-ann.runde@lier.kommune.no    

 

Heia skole:

Guro Sandvik Bredli   

 mob. 93296111

gurosandvik.bredli@lier.kommune.no

 

Hennummarka skole:

Ingvild Enger

mob. 40803343

ingvild.enger@lier.kommune.no

 

Anne Skogen (psykiatrisk sykepleier)

Mob. 90918229

anne.skogen@lier.kommune.no

 

Nordal skole:

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

 

Hegg skole:

Janicke Bell

mob. 97732180

janicke.bell@lier.kommune.no

 

Ranveig Steien

mob. 45438228

ranveig.steien@lier.kommune.no

 

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

 

Una Bakken

mob. 40804411

una.bakken@lier.kommune.no        

 

Gullaug skole:

Janne Siri Aarvik-Hansen

mob. 40903213

janne.siri.aarvik-hansen@lier.kommune.no

 

Egge skole

Guro Sandvik Bredli

mob. 93296111

gurosandvik.bredli@lier.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten på ungdomsskolene

8. trinn

- Grupper med tema kost, aktivitet, pubertet, overgrep, følelser og forventning til ungdomstid.

- Individuell helsesamtale

- Vekt- og høydemåling.

9. trinn

- Helseopplysning/undervisning om samliv, seksualitet, legning, prevensjon og kjønnssykdommer.

10. trinn

- Tilby vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio( dTP- IPV- vaksine).

- Besøk på «Helsestasjon for ungdom».

 

Helsesykepleiere ved ungdomsskolene:

Sylling skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

 

Tranby skole:

Gry Haugen

mob. 48210746

gry.haugen@lier.kommune.no

 

Lierbyen skole:

Cathrine Møller Fossen

mob. 97471522

cathrine.moller-fossen@lier.kommune.no

 

Høvik skole:

Hanne Valø

mob. 97735902

hanne.valo@lier.kommune.no

 

 

 

Skolehelsetjenesten på videregående skole

Det er ingen lovpålagte oppgaver på videregående skoler, men et drop-in-tilbud til elever som har behov for helsehjelp og/eller trenger noen å snakke med. Tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier ved behov.

St. Hallvard videregående skole:

Signy Monhof

mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Mona Jakobsen

mob. 93296099

mona.jakobsen@lier.kommune.no

Briskeby skole og kompetansesenter:

Signy Monhof mob. 93807944

signy.monhof@lier.kommune.no

Lier videregående skole:

Trine Christoffersen

mob. 93296148

trine.christoffersen@lier.kommune.no

Hva Helsestasjon for ungdom tilbyr?

Her kommer du til nettsidene til Helsestasjon for ungdom (HFU)

0-26 (Ungdomshjelpa og Familiehjelpa)

Mob. 94500400

0-26@lier.kommune.no

Postadresse: Fosskvartalet, 3. etasje, Bruveien 2, 3403 LIER

Her kan du lese mer om tilbudet.

Helsepersonell i 0-26:

Leder Kristin Karlbom Sveaas

Mob. 40913103

kks@lier.kommune.no

 

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut

Marianne M. Sørvald

Mob. 91911640

marianne.sorvald@lier.kommune.no

 

Familieterapeut og klinisk sosionom

Lise Merete U. Bråthen

Mob. 91766235

lise.braathen@lier.kommune.no

 

Psykolog

Pernille Elvebredd

Mob. 47853926

pernille.elvebredd@lier.kommune.no

 

Psykiatrisk sykepleier

Lill Hege Hansen

Mob. 41534642

lill.hege.hansen@lier.kommune.no

 

Psykologspesialist og familieterapeut

Mona Kristiansen

Mob. 90152878

mona.kristiansen@lier.kommune.no

 

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut

Anne Træen

Mob. 41534640

anne.katrine.traeen@lier.kommune.no

 

Psykolog

Jorid Kippenes

Mob. 91564150

jorid.rovik.kippenes@lier.kommune.no

 

Sykepleier

Trine Sigvartsen

Mob. 99280873

trine.opsahl-sigvartsen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 16. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?