Hopp til innhold

Naturskolen i Lier

Gå til

Om Naturskolen

Naturskolen er et frivillig turfellesskap for alle barn og unge som ønsker seg mer motivasjon og glede i hverdagen. Vi benytter naturen som arena, og er på tur sammen én dag i uka i 12 uker.

Elevene søker selv opptak etter eget ønske eller anbefaling fra skolen. Målgruppen er elever i 6.-7. og 8.-10. trinn som av ulike grunner ikke trives så godt som de skulle ønske i dagens situasjon, og derfor ønsker seg en endring i hverdagen.

Søk plass på Naturskolen

Søknadsskjemaet må printes ut, fylles ut og sendes på e-post til naturskolen@lier.kommune.no 

Søknadsskjema til Naturskolen

Naturskolens mål

Etter endt Naturskole har ungdommene erfart mestring og positive opplevelser sammen med andre i naturen. Ungdommene har en tydeligere forståelse av hvilke valg som er viktige for dem, og er tryggere på gjennomføring av de valgene.

Ungdommene skal etter endt prosess kunne se tilbake på gode naturopplevelser, kjenne at de har vært en del av et fellesskap og dannet et nytt positivt mønster for hvordan de tar beslutninger i hverdagen.

Metodikk

Så lenge deltagelse er frivillig, opplever de fleste av oss mer ro og lavere stressnivå når vi er ute i naturen. På turene våre kan vi bruke sanseinntrykkene vi opplever i naturen til å se, høre og kjenne etter hvordan vi ønsker å ha det i hverdagen.

Utfordringene vi håndterer er ofte praktiske og konkrete, og vi vet at opplevelsen av å få noe til, av å ha verdi og være noe for andre, er erfaringer vi tar med oss og kan overføre fra en situasjon til en annen.

Å få kjenne på grenser og være med på å vurdere risiko og hensyn i aktivitet ute, kan gjøre oss bedre rustet til å stå i utfordringer og ta vare på omgivelsene våre i egen hverdag.

I Naturskolen benytter vi metodikken til Trygg av natur, hvor den enkeltes reelle opplevelse av tillit, handlingsrom, medbestemmelse og tilhørighet er sentralt. På naturskolen er det ingen regler, men vi bruker mye tid på å snakke om hvordan kan ta hensyn oss selv, hverandre og naturen rundt oss.

Her kan du lese mer om Trygg av natur

Kontakt oss

naturskolen@lier.kommune.no

Anette Larsen Akselsen anette.akselsen@lier.kommune.no

Are Nærland Sofienlund are.sofienlund@lierskolen.no

Hilde Sandli hilde.sandli@lierskolen.no

Per Kristian Hoen per.kristian.hoen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 25. august 2023

Fant du det du lette etter?