Kemneren i Lier

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen. Mer informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider og på Skattetatens nettsider.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Gå til

Kommunale krav

Lier kemnerkontor krever inn kommunale krav, hvorav følgende er de mest vanlige:

  • vann- og avløpsavgift
  • foreldrebetaling barnehage og SFO
  • skjenkegebyrer
  • egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
  • husleie for kommunale boliger

I tillegg kommer en rekke andre kommunale krav.

Kemnerkontoret har inkasso- og oppfølgingsansvar for ubetalte kommunale krav. Vi har også ansvaret for innkreving av avgifter og gebyrer fra kommunale foretak, renovasjonsselskapet og brannvesenet.

For spørsmål om hvorledes kravet er oppstått eller tjenesten kravet gjelder må man henvende seg til den enheten i kommunen hvor kravet er oppstått.

Kontonummer
Kontonummer for innbetaling av kommunale krav er 7874 05 88000

Har du spørsmål?
kemneren@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 30. oktober 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?