Hopp til innhold

Visma flyt skole

Visma flyt skole er Lier kommunes oppvekstadministrative system som skal ivareta all administrasjon av elever og foresatte i lierskolen.

I systemet får foresatte innsyn i opplysninger om eget barn. Samarbeidet mellom hjem og skole er viktig for å støtte opp under alle barns læring. 

Løsningen skal benyttes som hovedkanal for kommunikasjon mellom hjemmet og skole/SFO, og skal i hovedsak erstatte SMS og e-post.

Tjenesten består av en app og en nettside. De fleste daglige oppgavene løser du i appen, mens noen oppgaver krever innlogging i Foresattportalen via en nettleser. Man må bruke ID-porten for å logge inn i begge løsningene.

Min Skole foresatt-app

Appen lastes ned fra App Store eller Google play

Min Skole foresatt-app skal brukes til:

 • Motta og sende meldinger til skolens ansatte 

 • Registrere fravær og se registrert fravær 

 • Se timeplan og informasjon knyttet til denne (kommer) 

 • Se og besvare samtykker 

 • Besvare skjema 

 • Se publiserte karakterer 

 • Se informasjon knyttet til SFO-opphold og SFO-tilstedeværelse 

 • Lese og sende beskjeder mot SFO-tilstedeværelse   

 

Foresattportalen

Logg på Foresattportalen

Foresattportal skal brukes til:

 • Søke om permisjon fra undervisningen (ikke samme som å melde fravær) 

 • Søke, endre og si opp SFO-plass 

 • Søke om redusert betaling i SFO

 • Se og endre besvarelse på skjema  
Sist oppdatert: 25. august 2023